MEI 2016
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase mei 2016
 • Aanleveren data voor release juli 2016: uiterlijk 17 juni 2016
 • Nieuwe Studiekeuzedatabase in 2016
 • Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
 
Release Studiekeuzedatabase mei 2016
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 16.3) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De HBO-monitor en WO-monitor zijn up-to-date gebracht;
 • De studentoordelen uit de Nationale Studenten Enquête 2016 zijn verwerkt;
 • De contacttijd voor wo-instellingen is up-to-date gebracht;
 • De rendementen van hbo-opleidingen, afkomstig van de Vereniging Hogescholen, zijn verwerkt.
Lees meer over de release van mei 2016.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release juli 2016: uiterlijk 17 juni 2016
De eerstvolgende release (16.4) vindt plaats op 16 juni. Wijzigingen die tot 12 mei bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in juli kunt u tot uiterlijk 17 juni a.s. aanleveren. 

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 17 juni 2016 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van juli 2016.
 
Nieuwe Studiekeuzedatabase in 2016
Aan het einde van de zomer van 2015 is Studiekeuze123 begonnen met de bouw van een nieuwe infrastructuur voor de productie van de Studiekeuzedatabase. De volgende database release (release 16.4) zal de laatste Studiekeuzedatabase zijn die in Access-formaat wordt geleverd. Wij informeren u graag over de aanstaande veranderingen. Voor organisaties die nu gebruik maken van de Studiekeuzedatabase heeft de nieuwe infrastructuur mogelijk gevolgen.
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.
 
Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen. Vanaf juli 2016 zal de informatie niet meer via een Access-database worden verspreid. Hoe u dan toegang krijgt tot de gegevens kunt u hier lezen.
 
Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.