Beste leden als niet leden van Heemkunde West-Vlaanderen, vzw.
Beste Leden,
Waarde niet leden,
U wordt uitgenodigd op zaterdag 14 maart 2020 te Kortrijk
De regionale vergadering 'Zuid''Zuid'; zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart 2020 van 14u30 tot 16u30 in de cafetariazaal van Museum 1302 te Kortrijk, nabij Houtmarkt, in samenwerking met De Leiegouw.

Agendapunten :
Verwelkoming en voorstelling per aanwezige kring (max 2 personen per kring)
Het verdrag van Kortrijk (1820) door Martijn Vandenbroucke.
Stand van zaken project landboeken door Martijn Vandenbroucke.
Stand van zaken project P.C. Popp - Provincie W.VL. door Hendrik Vandeghinste.
Varia en rondvraag.

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen per e mail zowel aan :
philippe.haeyaert@gmail.com als aan caroline.stragier@telenet.be
En dit voor 11 maart 2020, met vermelding van 2 namen, functie, kring en groep als eventuele agendapunten.

Voor alle duidelijkheid; leden zijn kosteloos, niet leden betalen 5 euro per persoon voor
hun deelname.
Wij zien er naar uit U te mogen begroeten en danken U bij voorbaat voor Uw aanwezigheid,

Caroline Stragier, secretaris,
Philippe Haeyaert, Voorzitter