NOVEMBER 2017
In deze Bijblijver
 • Uitnodigingsteksten NSE 2018 gereed
 • Reminder: Aanleveren instellingsvragen
 • Lijst deelnemende instellingen in week 48 online
 • Aangeleverde studentgegevens NSE 2017 in december 2017 vernietigd
 • Belangrijke aankomende data
 
 
Uitnodigingsteksten NSE 2018 gereed
De uitnodigingsteksten voor de NSE 2018 zijn gereed. Dit jaar gaan we de studenten benaderen met een mail die meer toegespitst is op hun situatie. Deze toespitsing wordt gedaan om de studenten meer persoonlijk te benaderen en de respons hiermee te verhogen.
 
De volgende uitsplitsing is gemaakt:
 • eerstejaars voltijd; 
 • eerstejaars deeltijd/duaal; 
 • ouderejaars voltijd; 
 • ouderejaars deeltijd/duaal.
Om te analyseren wat het effect van deze specifieke uitnodigingsteksten is, krijgt een percentage van deze groepen een neutrale uitnodigingsmail. Op die manier kan worden gemeten wat het effect is van de mail voor de respons.
 
Bekijk de uitnodigingsteksten online.
 
Reminder: Aanleveren instellingsvragen
Instellingen die gebruik willen maken van de mogelijkheid om instellingsvragen op te nemen in de NSE, dienen deze vragen uiterlijk vrijdag 24 november aan te leveren. 
 
Lijst deelnemende instellingen in week 48 online
Naar aanleiding van de Gegevensuitwisselingsovereenkomst had een aantal instellingen aanvullende vragen over de privacy van studenten en de gevolgen voor deelname aan de NSE. Hierdoor heeft het toesturen van de getekende overeenkomsten bij sommige instellingen vertraging opgelopen.
 
In week 48 is duidelijk welke instellingen dit jaar definitief deelnemen. De lijst met deelnemende instellingen plaatsen wij dan op de website.
 
Aangeleverde studentgegevens NSE 2017 in december 2017 vernietigd
De door instellingen aangeleverde persoonsgegevens van studenten worden standaard door GfK een jaar bewaard en daarna vernietigd. De aangeleverde gegevens voor de NSE 2017 worden in december vernietigd. Dit jaar sturen we de contactpersonen voor het eerst een bericht wanneer dit daadwerkelijk gebeurd is.  
 
Let op: Het gaat hier om de aangeleverde gegevens voor de NSE 2017 en uiteraard niet voor de gegevens voor de NSE 2018.
 
Belangrijke aankomende data
 • Vrijdag 24 november
  Deadline aanleveren instellingsvragen
 • Maandag 27 november t/m vrijdag 8 december
  Deadline aanleveren studentgegevens (volgens het schema van GfK)
 • Donderdag 30 november
  Promotiemateriaal NSE 2018 gereed
 • Voor 1 december
  GfK heeft contact met instellingen over spamfilters 
 • Voor 15 december
  GfK verstuurt overzicht van dagen waarop studenten worden uitgenodigd
 • Tussen 11 december en 22 december
  GfK neemt contact op met instellingen in geval van onduidelijkheden of fouten in aangeleverde gegevens
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.