Ako ne se chete, kliknete                                                                                 декември 2015
Изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа: 5-7 април 2016, София, организатор: Виа Експо
 
Добър завършек на 2015 година е приетият нов амбициозен пакет от мерки за кръгова икономика с цел да се стимулира преходът на Европа към ресурсно-ефективен модел на развитие. България като член на ЕС има конкретни ангажименти, свързани с пълноценното използване на ресурсите. Пакетът ще определи общите цели за Съюза до 2030 г.:
за рециклиране на 65% от битовите отпадъци
за рециклиране на 75% от отпадъците от опаковки
- намаляване на депонирането на отпадъци до максимум 10% от всички отпадъци
Добра новина от България е, че бизнесът се активира и предлага модерни решения в областта на управлението на отпадъците и рециклирането. 
В последния за тази година бюлетин Ви представяме Прайм Технолоджийс и БалБок Инженеринг - изложители в Save the Planet, както и част от нашите партньори.
Приятно четене от Виа Експо!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНТЕРВЮ С НИКОЛАЙ ИВАНОВ
управител на Прайм Технолоджийс
Г-н Иванов, кои чуждестранни компании представлявате и какво ще покажете на Save the Planet 2016?
Нашата фирма е официален представител на световния лидер в областта на трошачно-пресевното оборудване Metso Minerals – Финландия. По конкретно представляваме Metso Aggregates – подразделението, доставящо оборудване за производство на инертни материали и рециклиране на строителни отпадъци – стационарни и мобилни трошачки и сита, така и дивизията им Waste Recycling, произвеждаща шредери за рециклиране на най-различни материали като хартия, пластмаси, битови отпадъци, дървесина, текстил, стъкло, инустриални отпадъци и др. Освен това си партнираме и с производителя на високотехнологично оборудване за въздушно сепариране – холандската фирма NIHOT. Имаме намерение да презентираме и продукти на нови партньори, подходящи за различни етапи в обработката на битови, органични и индустриални отпадъци, които ще запазим като изненада за посетителите на нашия щанд.
 
С какви клиенти желаете да осъществите контакт?
Ще се радваме да ни посетят фирми от областта на рециклиранието, оператори на депа за отпадъци, проектантски и инженерингови организации, работещи в рециклирането и управлението на отпадъците, кметове и представители на общини, фирми с комунална дейност, както и други производители на подобен род техника.
За да прочетете цялото интервю, кликнете тук 
_____________________________________________
 
 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОБИЛНА ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
по проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“
На 9 декември 2015 г. БалБок Инженеринг АД официално представи Мобилна химическа лаборатория по проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ в залата на автомобилен шоу-рум Пежо в София. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“.
Мобилната химическа лаборатория е първият постигнат резултат по проекта. Останалите дейности са: разработване на Наръчник за идентифициране на отпадъци и обзавеждане и оборудване на Централна химическа лаборатория в Стара Загора, както и разработване и внедряване на информационна система за отпадъци.
_____________________________________________
 
 
ПАРТНЬОР
Европейската федерация за управление на отпадъци и екологични услуги (FEAD)  представя европейската индустрия за управление на отпадъците. Нейни членове са национални асоциации от 18 държави, Сърбия и Норвегия.
 
ОФИЦИАЛЕН МЕДИЕН ПАРТНЬОР
Списание recovery - 6 броя годишно, 5 000 копия, разпространява се по целия свят
Компостиране и производство на биогаз, Ефективно разделяне на отпадъци, Рециклирането в автомобилната индустрия, Рециклиране на пластмаса и др. Това са част от темите в последния брой на recovery, който можете да изтеглите от тук    
 
 
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
Recycling Magazine излиза повече от 20 години и информира за дейностите по разрушаване и рециклиране на отпадъците.

Специалното издание на RETEMA, посветено на биоенергията, е налично в дигитален формат. Можете да го изтеглите от тук  
RETEMA е една от водещите медии в областта на околната среда в Испания с над 27-годишен опит и над 175 публикувани издания. Нейният интернет сайт е авторитетен източник на информация в сектора.
 
Полезни линкове 
 Виа Експо  T 032 512 900   E office@viaexpo.com  W www.viaexpo.com
Препрати имейла на приятел:
Намери ни в социалните мрежи:
       
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу.  
Via Expo - www.viaexpo.com