AUGUSTUS 2019
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Release Studiekeuzedatabase augustus 2019
  • Nieuwe bron data studentenhuisvesting
  • Aanleveren data voor release september 2019: uiterlijk 28 augustus 2019
 
 
Release Studiekeuzedatabase augustus 2019
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 19.6) is beschikbaar. We raden afnemers van de database aan om wijzigingen t.o.v. de vorige release zorgvuldig te controleren. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Studiekeuze123. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
  • De CROHO-wijzigingen tot 5 augustus 2019 zijn doorgevoerd;

  • Bij 15 studies veranderen de cijfers op landelijk studieniveau. Door een aanpassing in de koppeling tussen 1 Cijfer HO en de Studiekeuzedatabase zijn nu alle historische gegevens van de inmiddels gefuseerde onderwijsinstellingen Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool meegenomen naar de voortgezette opleidingen van de nieuwe onderwijsinstelling NHL Stenden. Het gaat om de hbo bachelorstudies: ‘Bedrijfskunde’, ‘Leisure & Eventsmanagement’, ‘Tourism Management’, ‘Human Resource Management’, International Business’, ‘Social Work’, ‘Opleiding tot leraar Basisonderwijs’, 'Ocean Technology’, ‘Maritiem Officier’, ‘Ondernemerschap & Retail Management’, ‘Vaktherapie’ en ‘Creative Business’ en de associate degree studies: ‘Ondernemerschap & Retail Management’, ‘Leisure & Events Management’ en ‘Hotel Management’.
  • De tabel 'Samenwerking' was eerder leeg. Deze is aangepast en gevuld. De tabel bevat opleidingen die door meerdere instellingen in samenwerking worden aangeboden, zoals Joint Degrees. In volgende releases worden enkele andere samenwerkingen toegevoegd aan deze tabel. 
  • De vestigingsnaam van 'Windesheim Flevoland' is aangepast naar 'Windesheim locatie Almere'.
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard. De onderwijsinstellingen worden momenteel in de gelegenheid gesteld om de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan te passen aan de nieuwe situatied. Tot en met september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.
 
Lees meer over de release van augustus 2019.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Nieuwe bron data studentenhuisvesting
Studiekeuze123 werkt constant aan het ontwikkelen en verbeteren van de inhoud van de Studiekeuzedatabase. We kijken of voor data betere bronnen beschikbaar zijn. Voor de gegevens over studentenhuisvestiging hebben we een nieuwe bron gevonden en gebruiken we vanaf december de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Hierbij wordt ook de tabel ‘Gemeente’ aangepast. Dit houdt in dat er velden verdwijnen en velden bijkomen. In september ontvangt u hierover meer informatie via de SKD Bijblijver van Release 19.7. Mocht u tussentijds meer informatie willen omdat de wijzigingen gevolgen voor u kunnen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@studiekeuze123.nl.  
 
Heeft u zelf een voorstel voor een bron die wij zouden kunnen gebruiken voor de data in de Studiekeuzedatabase, dan horen we dat ook graag via info@studiekeuze123.nl.
 
Aanleveren data voor release september 2019: uiterlijk 28 augustus 2019
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 28 augustus 2019 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 19.7 op 18 september 2019. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 28 augustus door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van september 2019.
 
Bekijk de volledige releaseplanning van 2019 op
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.