Nieuwsbrief december 2009

Getriggerd door het lezen van het boek dat uitgelicht staat in de onderstaande boekentip en het extra appèl dat er in de maand december op dit thema wordt gedaan, voerde ik met mezelf een gesprek over "Zorgen voor". Wat is het eigenlijk precies, waarom, voor wie en wanneer doe je het? Dit leverde geen eenduidige antwoorden op en riep eerder nog meer vragen op. Ik noem er een paar: bestaat er zoiets als zorg voor de ander of gaat het (indirect)
altijd over zorgen voor jezelf, handel je vanuit innerlijk leiderschap of omdat (je denkt dat) de ander het verwacht? Heeft de ander écht een vraag of heb jij er een belang bij dat de ander een vraag heeft. Ik ben van mening dat het allemaal waar is. Soms is de authentieke mens de kapitein en in andere gevallen is het de overlevingsstrategie of het defensiemechanisme dat de scepter zwaait. Een meditatie scheen een ander licht op het geheel. Door zelf goed te zorgen voor alle interne "ikken" (en dat zijn er nogal wat) zorg je per definitie goed voor de ander. Door het erkennen van alle delen in jezelf, leef je dicht bij je bron en kun je handelen vanuit jouw hart. De onvoorwaardelijkheid die daaruit volgt, maakt al dat een ander zich "gezien" en "verzorgd" zal voelen, ongeacht de handelingen die je verricht.

JAARREADING Ben je benieuwd welke thema's en groeiprocessen in 2010 aan je voorbij zullen komen of voel je behoefte om energetische ondersteuning te krijgen bij ontwikkelingen die al in gang gezet zijn en zich verder zullen ontvouwen in het nieuwe jaar, maak dan een afspraak voor een energiereading.

16 DECEMBER: INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN Op 16 december is de laatste mogelijkheid om in dit jaar een persoonlijke levensvraag uit te werken met behulp van een familieopstelling in de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen.

18 DECEMBER: PROFESSIONALISERING-INN-OPSTELLINGEN De workshop "Professionalisering-Inn-Opstellingen" is bedoeld voor mensen die in hun dagelijkse praktijk familie- of organisatieopstellinen begeleiden en behoefte hebben aan supervisie en/of intervisie. De vragen van de deelnemers bepalen het programma van de dag. Deze workshop kan "los" gevolgd worden, ook is het mogelijk om een 4-strippenkaart met korting af te nemen.

9 JANUARI: WORKSHOP ZO MOEDER ZO DOCHTER In de workshop Zo moeder, zo dochter voor moeders en dochters van 0-80 jaar breng je samen of alleen jullie onderlinge relatie in kaart, je onderzoekt welke aspecten om aandacht vragen ter verbetering, verdieping of verbreding. Daarmee ga je op een systemische, creatieve en associatieve manier aan het werk. Voel je er meer voor om gedurende meerdere dagen met jouw ouder-(volwassen) kindrelatie bezig te zijn, kijk dan naar de relatieweek Zo vader zo zoon, zo moeder zo dochter, die wij van 3 tot en met 7 mei in Italië organiseren.

19 JANUARI: KENNISMAKING-INN-OPSTELLINGEN Op 19 januari is het mogelijk om in de avonduren kennis te maken met familie- en organisatieopstellingen in de workshop Kennismaking-Inn-Opstellingen. Een laagdrempelige manier om zelf een keer te ervaren wat een opstelling is, welke inzichten deze kan verschaffen en welke (vervolg) workshops en opleidingen ik op dit gebied verzorg. Vooraf inschrijven is gewenst.

1 FEBR.: LEERGANG VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN De leergang Vraaggericht energie waarnemen in een professionele context gaat op 1 februari a.s. van start. In deze training van 8 dagen leer je op een praktische en intuitieve manier om energie waar te nemen, de essentie uit de verkregen informatie te halen en een vertaalslag te maken naar jouw dagelijkse praktijk en die van jouw klanten.

11 FEBR. OPLEIDING: COACH-INN-SYSTEMEN Wil je zelf familie- en/of organisatieopstellingen kunnen begeleiden, dan is er de mogelijkheid om vanaf 11 februari deel te nemen aan de 5-daagse basisopleiding Coach-Inn-Systemen. Aan de orde komen de basisprincipes van het opstellen, het werken met verschillende opstellingsvarianten, het herkennen van symptomen en dynamieken en de vaardigheden die nodig zijn om een opstelling te faciliteren.

15 FEBR. OPLEIDING: KINDEREN WIJZEN DE WEG (FAMILIEOPSTELLINGEN VOOR KIND EN GEZIN) De 6-daagse training Kinderen wijzen de weg, die start op 15 februari richt zich op familieopstellers die zich willen specialiseren in het werken met kinderen en op kindertherapeuten die met familieopstellingen willen gaan werken. In een afwisselend, creatief, praktisch en doelgericht programma met daar waar nodig theoretische onderbouwing wordt door de deelnemer zelf geoefend met verschillende systemische werkvormen geschikt voor het begeleiden van een kind, ouder en gezin.

BOEKENTIP VAN DE MAAND Bovenstaand refereerde ik al aan het boek Zorg met compassie - Boeddhisme als inspiratie voor zorg en welzijn van Pouwel van de Siepkamp. Een makkelijk leesbaar en vernieuwend boek waarin de schrijver pleit voor hulpverlening op een onvoorwaardelijke en liefdevolle manier in plaats van het verlenen van zorg door je te beschermen tegen het lijden van de patient. Het schrijven is voorzien van aansprekende voorbeelden, praktische (Boeddhistische) meditatieoefeningen en methodieken die behulpzaam zijn om vanuit eigen kracht in relatie tot anderen te staan.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.