van trainers - door trainers - voor trainers
 
 
 
 
Nieuwsbrief NSTV - december 2012
 
 
Via deze (gratis) nieuwsbrief willen we alle NSTV-leden en andere geïnteresseerde trainers (in opleiding) steeds informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de NSTV.
 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
 
Bestuur NSTV
 
Regionale bijeenkomst Noord: Gezonde (sport)voeding en sportende kinderen
Op dinsdag 11 december organiseert de NSTV in samenwerking met het Gewest Drenthe een regionale bijeenkomst in het noorden van het land. 

Sarah Douwma, sportdiëtist van Advies Buro Voeding en Sport, zal deze avond ingaan op gezonde (sport)voeding en sportende kinderen. Wat komt er bij sportende kinderen meer kijken dan eten volgens de schijf van vijf, waar moet extra rekening mee worden gehouden, wat is nodig en wat is vooral niet nodig? 

De regionale bijeenkomst is bedoeld voor leden en niet-leden van de NSTV, zowel ongediplomeerd als gediplomeerde trainers/begeleiders en belangstellende ouders.

Advies Buro Voeding en Sport (AVS) is sinds de oprichting in 2002 werkzaam binnen de top- en wedstrijdsport. Als lid van Team Voeding van NOC*NSF en partner van Topsport Noord staan ze garant voor ervaring en up to date kennis op het gebied van sport en voeding. Meer informatie www.avs-sportvoeding.nl
 
Voor meer informatie klik hier.
 
Reservelid kascommissie
De NSTV kent een kascommissie bestaande uit twee leden en minimaal één reservelid. Tijdens de vorige ledenvergadering is het niet gelukt een reservelid te vinden, wij zijn dus alsnog op zoek!
 
Je hoeft absoluut geen boekhouder te zijn om deze functie uit te kunnen voeren. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. De kascommissie komt 1x per jaar bijeen om de boekhouding van de vereniging te controleren. Verder doet de kascommissie een uitspraak over het gevoerde financiële beleid op de ALV persoonlijk of per brief.
 
Als reservelid hoef je het eerst jaar alleen in actie te komen wanneer een lid van de kascommissie geen controle uit kan voeren. Het tweede en derde jaar maak je deel uit van de kascommissie, waarna je weer aftreedt.
 
Wil jij ons helpen? Meld je via info@nstv.nl.
 
Ideeën voor Masterclass of regionale bijeenkomst?
De NSTV organiseert masterclasses voor ST3-trainers en hoger en regionale bijeenkomsten door heel het land heen voor zowel leden als niet-leden, vanaf JSL of ouders van schaatsende kinderen. 
Hierbij proberen we uiteraard zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van onze leden. Heb jij ideeën voor onderwerpen voor een Masterclass of regionale bijeenkomst? Laat het ons gerust weten! Stuur dan een mail naar info@nstv.nl.
 
Over de NSTV...
 
De NSTV levert een bijdrage aan de schaats- en (inline) skatesport door het vergroten van het kennisniveau van het technisch kader. Ons aanbod is gevarieerd en (schaats)sportspecifiek. Wij richten ons op trainers van alle schaatsdisciplines: langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en het inline-skaten.

Door het jaar heen biedt de NSTV leden en potentiële leden verschillende mogelijkheden op het gebied van kennis delen en ontwikkelen. Voor verenigingstrainers en -begeleiders, maar ook voor gewestelijke en nationale trainers. Zowel gediplomeerd als in opleiding, van niveau 2 tot en met 5.

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.