Oktober 2015
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
E-book marketingplan
Scholen met Succes heeft een praktisch e-book “Marketingplan voor scholen” uitgegeven. Auteur is Cyrille Schaap, die als freelance marketeer aan ons bureau verbonden is. Via een helder format met tips en achtergronden helpt dit boek om een gerichte marketingstrategie te ontwikkelen dat uiteindelijk leidt tot een concreet actieplan waarmee de school goed op de kaart wordt gezet en de communicatie met leerlingen, ouders en de omgeving verbetert.
 
Klanten van Scholen met Succes en lezers van onze nieuwsbrief kunnen dit praktische e-boek gratis downloaden.
 
 
Het meten van sociale veiligheid onder leerlingen
 
In aanvulling op onze standaardlijsten over sociale veiligheid zijn we momenteel betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst waarin de component welbevinden nadrukkelijker is opgenomen. Twee van onze klanten starten binnenkort met een Pilot van deze lijst. De lijst wordt ontwikkeld door Gelukskoffer in samenwerking met diverse wetenschappelijke instituten. Doel van het instrument is leerkrachten een valide en betrouwbaar instrument in handen te geven om het welbevinden en gevoel van veiligheid onder leerlingen te meten. Het moet werk uit handen nemen en eenvoudig op meerdere momenten in het schooljaar in te zetten zijn. De vragenlijst wordt aantrekkelijk vormgegeven en is voor kinderen leuk om in te vullen. De Pilot wordt gesteund door Kinderpostzegels.
 
Gelukskoffer is een organisatie die zich richt op de individuele emotionele ontwikkeling van het kind. Zo hebben zij inmiddels aan meer dan 15.000 kinderen 'Lessen in geluk' gegeven.
 
 
Vensters PO af te nemen bij Scholen met Succes
Is het SchoolVenster van uw school al gevuld met de waardering van ouders en leerlingen? Scholen met Succes is een van de leveranciers van de vragenset van Vensters PO. Deze vragen zijn bij afname van onze Tevredenheidspeilingen kosteloos toe te voegen. Behalve een aparte terugkoppeling in de rapportage, sturen we de resultaten door aan uw account van 'Mijn Vensters'. U publiceert de waardering van ouders en leerlingen vervolgens met een druk op de knop op Scholen op de kaart.
 
Kijk op onze site voor meer informatie over de afname van de vragen van Vensters PO.    
 
 
Veerkracht voor de leerkracht
 
Deze maand gaat wederom een bestuur van start met de training Veerkracht voor de Leerkracht. Nieuwe besturen of afzonderlijke scholen kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier.
 
De training “Veerkracht voor de Leerkracht” leert deelnemers in drie dagdelen, verspreid over twee maanden, tijdig eventuele stress te herkennen en technieken toe te passen ten behoeve van hun persoonlijk functioneren.
 
Meer informatie over veerkracht voor de leerkracht.
 
Uitbreiding aanbod België
Sinds enkele jaren bieden we Tevredenheidsenquêtes voor scholen in België. Onze werkwijze is door de Vlaamse scholen enthousiast ontvangen. Daarom breiden we ons aanbod uit door ook in België de Vragenplanner te lanceren. Met de Vragenplanner is het mogelijk om een vragenlijst naar eigen wens aan te passen: scholen voegen zelf vragen toe vanuit de gerubriceerde vragenbibliotheek of formuleren een eigen vraag en er kunnen vragen worden verwijderd uit de standaard vragenlijst. Ook met deze maatwerkmethode ontvangt de school snel een uitgebreid rapport.  
 
Profileringstraject KSU
 
In maart/april heeft Scholen met Succes alle 24 scholen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) begeleid bij het ontwikkelen van profielschetsen. Deze fungeerden als voeding voor het schoolplan en vormen tevens de basisteksten voor de nieuwe websites van de scholen.
 
Bekijk hier enkele voorbeelden:
In mei/juni hebben we vervolgens voor de stichting het communicatieplan geschreven dat hoofdthema’s uit het beleidsplan; “de leerling blinkt uit” naar ouders en omgeving moet gaan communiceren.
Inmiddels begeleidt Scholen met Succes 5 KSU-scholen bij het implementeren van de schoolprofielen en het vertalen van de kernboodschap in marktgerichte communicatiemiddelen.
 
Meer informatie over profilering en profielschetsen.
 
 
Scholen in de media
Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen. Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien: