Nieuws voor de Gidsen
van Gidsenkring
Mandeldal-Roeselare

 

 


 

NIEUWSBRIEF nr. 5 (2023)

 

 

Met deze e-brief willen we de gidsen op de hoogte houden van initiatieven

in en rond onze gidsenkring

 

 

 

De Duitse garnizoensstad Roeselare


Donderdag 23 maart 2023 – 19 uur
Parochiaal Centrum DE KIEM, St.-Hubrechtstraat 11 Roeselare
Inkom: € 5.
Graag uw aanwezigheid vooraf melden bij carine.huughe@gidsenkring.be

Leerkracht Johan Delbecke is er opnieuw in geslaagd om samen met een enthousiaste groep leerlingen een nieuw boek over Roeselare klaar te stomen.
Hij geeft die avond uitleg over het leven in Roeselare tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding per fiets naar ‘het 19de eeuwse geïndustrialiseerde Roeselare’


Zaterdag 22 april 2023 om 9.45 uur met start aan de banken vóór het Roeselaars monument van de beide wereldoorlogen op de oude stedelijke begraafplaats.
Afstand per fiets 5 km (met zes stopplaatsen) Wie de combinatie auto/fiets gebruikt, kan zich parkeren in de buurt van Delhaize, Westlaan en de begraafplaats langs die kant binnenrijden.

Rosa Vandenbulcke is bereid om gidsen klaar te stomen om in de toekomst mensen kennis te laten maken met Roeselare in de 19de eeuw.
Rosa bezorgde ons een ‘mail vol enthousiasme’ waarin ze kort haar traject voorstelt:
Diksmuidsesteenweg – Grote Bassin  (eerste textielfabrieken, beluiken,…) – fietspad naar Weststraat – A. Willaertstraat – Kokelaarstraat  (uitleg Moerman, Sint-Amandskerk) – Cichoreistraat – Kleine Bassin (Tant, Verlinde, Debrouckere,…) – Ronde Kom – Station – Sint-Hubrechtstraat (O.-L.V.-kerk, Rodenbachbrouwerij…) – Kaaistraat (kanaal).
Rosa beloofde dit alles te kruiden met heel wat interessante weetjes !
Blaas dus maar de banden op, poets het zadel en schrijf je zo vlug mogelijk in via carine.huughe@gidsenkring.be
Wie de vorming volgt, krijgt een rijk geïllustreerde syllabus.

 

 

 

 

 

 

 

Beestige wandeling op erfgoeddag


Zondag 23 april 2023 om 14 uur aan het stadhuis van Roeselare
Gratis !
Graag uw aanwezigheid vooraf melden bij carine.huughe@gidsenkring.be

Een première voor Roeselare. Samen met één van onze gidsen trekken we door het centrum van Roeselare en worden we op tal van dierensymbolen gewezen.
We staan helaas niet in de TERF-publicatie over de Erfgoeddag. Vandaar ook deze oproep om zoveel als mogelijk reclame te maken voor deze nieuwe wandeling. Kom dus ook gerust af en breng gerust ook kinderen en kleinkinderen mee!

 

 

 

 

 

 

Roeselaarse molens


Donderdag 11 mei 2023 om 19  uur
Parochiaal Centrum DE KIEM, St.-Hubrechtstraat 11 Roeselare
Inkom: € 5.
Graag uw aanwezigheid vooraf melden bij carine.huughe@gidsenkring.be

Wie het jaarboek 2022 gelezen heeft, is er van overtuigd dat de auteur ook heel wat weet over de Roeselaarse molens. Speciaal voor ons is hij zich nog meer gaan verdiepen in de (verdwenen) molens van Groot-Roeselare. We krijgen zeker en vast heel wat geschiedenis over het verleden van onze stad. Wedden dat u bij uw volgende gidsenwandeling verwijst naar één of meer molens?

 

 

 

 

 

 

 

Vorming over Art Nouveau


Roeselare is rijk aan gebouwen in Art Nouveau-stijl. Denken we maar aan de buurt van de Stationsdreef.
Op woensdag 29 maart biedt ‘Reisleiders Vlaanderen’ een vorming aan voor iedere belangstellende.
Locatie: Kasteel van Rumbeke om 18.45 uur.
Lesgever: Mevr. Geurts, docente kunstgeschiedenis en geschiedenis bij Syntra Turnhout.
Prijs: Leden ‘Reisleider Vlaanderen’: € 10
Niet-leden: € 15
Inschrijven via deze link.

Einde 19de eeuw. De Engelse Arts and Crafts-beweging doet de kunstwereld op haar grondvesten daveren.
In de schaduw van de industrialisatie ontstond op het einde van de 19de eeuw een totaal nieuwe kunst, de art nouveau.
Beïnvloed door de Arts and Crafts-beweging, overgewaaid uit Engeland, reageerde de artistieke wereld tegen de smaakloze massaproductie van de industrialisatie en de technische vooruitgang. De kunst beleefde een kantelpunt. Geen saaie academische vormgeving meer. Het ambacht, het eerlijke en eenvoudige handwerk kreeg terug de volle belangstelling. Morele of historische achtergronden zijn ‘uit’, het ambacht is ‘in’.

De artistieke wereld had genoeg van het vastgeroest academisme en de neostijlen. Zij streefde in vrijheid naar een totaal andere aanpak met een nieuwe vormentaal, nieuwe lijnvoering en nieuwe materialen.
Kunst om kunst, het pure genot van de schoonheid in vrije interpretatie viert hoogtij.

Architectuur, beeldende- en toegepaste kunsten gaan hand in hand. Victor Horta (Gent, 6 jan. 1861 - Brussel, 8 sept. 1947), voltooit in 1893 het Hôtel Tassel in Brussel, het eerste art nouveau gebouw ter wereld. Het startschot van de ‘nieuwe kunst’ werd dus in Brussel gegeven. Vele kunstenaars traden in zijn voetsporen. IJzer en glas bieden originele mogelijkheden.
Rond de eeuwwisseling werd de stijl heel populair. In een mum van tijd veroverde de nieuwe kunst, in wervelende of strakke lijnen het artistieke denken op het Europese continent en ver daar buiten, tot zelfs in de States.

 

 

 

 

 

 

Deze data verdienen nu al een plaatsje in uw agenda!

  • Navorming over Keizer Karel V.

Studiedag ingericht door het FTG op zaterdag 7 oktober 2023 in Brussel

  • September of oktober: Heropfrissen van de gidsbeurt op de Stedelijke Begraafplaats.

 

  • Zaterdag 23 september 2023

Gidsenontmoeting in Tielt, verzorgd door de collega’s van de Tieltse Gidsenkring.

 

 

Ten slotte: Kunstuur

Het belooft een druk toeristisch seizoen te worden in Roeselare. Volgens bepaalde bronnen zijn er al meer dan 2000 tickets verkocht om de tentoongestelde werken in Kunstuur te gaan bekijken.
Niet iedere bezoeker zal kennis maken met de Roeselaarse gidsenwerking, maar toch zijn er al enkele gidsbeurten aangevraagd!

 

 

 

 

 

  U kunt ons ook terugvinden op facebook !