Nieuwsbrief 4 - 13 oktober 2017
WEEK VAN DE BIBLIOTHEEK

23 - 27 oktober 2017


Permanente vormingen, boekvoorstellingen en workshops 


Info + inschrijvingen

  

GEPUBLICEERD IN HET STAATSBLAD
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Stedenbouwkundig attest
B. Indekeu, Is het stedenbouwkundig attest een handeling die aanvechtbaar is bij de Raad van State of eerder het «lelijke eendje» van het ruimtelijk ordeningsrecht?, RW 2017-2018, nr. 7, 14/10/2017, 242

Het Vlaams onteigeningsdecreet en de ruimtelijke ordening
S. Verbist, TROS, nr. 86, apr-mei-jun 2017, 83

Project-MER-screening – het nieuwe pijnpunt in de Vlaamse vergunningspraktijk?
F. De Preter, TROS, nr. 86, apr-mei-jun 2017, 103

Overheidsopdrachten – de kwalificatie van de overeenkomst
K. Wauters, De kwalificatie van de overeenkomst, OoO 2017/2, 157

Plaatsing overheidsopdrachten
T. Bruyninckx, Detecteren van, optreden tegen en vermijden van mededingingsbeperkende afspraken bij de plaatsing van overheidsopdrachten, OoO 2017/2, 163

De rechtspraak van de Raad van State sinds de hervormingswet van 2014. Een grondige analyse
Rechtspraakoverzicht artikels, TBP 2017/7-8
Inhoudstafel


BURGERLIJK RECHT

De pandwet 2.0: krachtlijnen van de reparatiewet

I. Van de Plas, TBH 2017/7, sep 2017, 683

Bouwrecht en onroerend goed recht
TBO 2017/4, jul-aug 2017
Inhoudstafel

EOT – overstap naar EOO
F. Buyssens, De herinvoering van artikel 1294bis Ger.W.: het bochtenwerk van de wetgever, T.Fam. 2017/7, 174

Vonnis over onderhoudsbijdrage moet informeren over mogelijkheid tot loonmachtiging
P. Senaeve, De verplichte melding van de mogelijkheid tot ontvangstmachtiging. Commentaar bij de wet van 21 juli 2017, T.Fam. 2017/7, 176
21 JULI 2017. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geld-sommen te ontvangen, BS 22/08/2017, bl. 80572

Het belang van het KBO-nummer van de syndicus voor de huurder van een appartement
R. Timmermans, Huur 2017/3, 107

Levensverzekering in het kader van successieplanning
B. Chiau, Bericht aan het Notariaat 2017/3, 121

Beleggen en zorgvuldig beheer door de bewindvoerder.
Praktijkvisie van een vrederechter
K. De Greve, T. Vred. 2017/9-10, 421

Zorgvolmacht
L. De Feyter, E. De Nolf, Enkele praktische aandachtspunten bij de redactie van een zorgvolmacht, in het bijzonder in relatie met een Belgische bancaire instelling, VIP 2017/3, 4

Vruchtgebruik met vennootschappen
R. Messiaen, K. Schaut, Vruchtgebruik met vennootschappen: hinkstapspringen in een mijnenveld of kwestie van gezond verstand?, VIP2017/3, 12

Huwelijksvermogensrecht – verrekenbedingen
Z. De Bock, Cassatie spreekt: de genesis van de schuld in een finaal verrekenbeding: de Vlaamse decreetgever zag dat het slecht was, VIP 2017/3, 39

Regionalisering van de woninghuurovereenkomst in Brussel
Eigenaarsmagazine nr. 449, okt 2017, 4

Indicatieve tabel 2016

L. Brewaeys, O. Dierckx de Casterlé, Toelichting bij de indicatieve tabel 2017, VAV 2017/4, 40


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Notarieel tuchtprocesrecht in kort bestek

B. Van den Bergh, Bericht aan het Notariaat 2017/3, 132

‘Special requests’ in de statuten van appartementsgebouwen
C. Verwilghen, Bericht aan het Notariaat 2017/3, 149

Legal big data
Toepassingen voor de rechtspraktijk en juridisch onderzoek
B. Custers, F. Leeuw, NJB afl. 34, 06/10/2017, 2449


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Insolventie Verordening II (1346/2000)

M. Fallon, P. Wautelet, Le nouveau droit européen de l’insolvabilité, JT N° 6700, 07/10/2017, 589

Empirisch onderzoek naar de benoeming van bestuurders van genoteerde vennootschappen

C. Van der Elst, TRV-RPS 2017/6, 621

Een verplichte voorschotregeling in de verzekeringssector

N. Portugaels, B. Weyts, Een verplichte voorschotregeling in de verzekeringssector: kan men reeds krijgen waarop men misschien (nog) geen recht heeft?, RW 2017-2018, nr. 6, 07/10/2017, 202

Remuneratie curator
F. De Leo, D. Cardinaels,  Remuneratie curator. Het bureau voor rechtsbijstand is geen insolventieverzekeraar, maar wie dan wel?, NJW nr. 367, 04/10/2017, 566

Reclame voor medische hulpmiddelen
E. Syx, Analyse van het Europese verbod van reclame van medische-hulpmiddelenondernemingen gericht op de consument van geneesmiddelen op voorschrift en toepassing op medische hulpmiddelen, , RW 2017-2018, nr. 6, 07/10/2017, 203

Gerechtelijke ontbinding  vennootschappen
J.-P. Lebeau, La loi du 17 mai 2017 ‘modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution des sociétés’: le legislateur fait le choix de la dissolution judiciaire pour enrayer les abus de personne morale, TBH 2017/7, sep 2017, 665

Faillissement – lopende contracten

B. Pirlet, Application de l’article 46 de la loi sur les faillites au contract d’emphytéose: réflexion sur la nature des droits réels à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2015, TBH 2017/7, 701

Audithervorming: stand van zaken
KvT, Balans nr.791, 30/09/2017, 3


FINANCIEEL RECHT

De Antiwitwaswet van 18 september 2017
Lexalert online, nieuwsbrief 9 oktober 2017

Stabiliteitsverdragarrest Grondwettelijk Hof
M. El Berhoumi e.a., La cour constitutionnelle fact au Pact budgétaire européen: un arrêt sans intérêt? JT N° 6699, 30/09/2017, 565
(GwH  62/2016, 28 april 2016)

Antiwitwas – verzamelen en beheren gegevens via het UBO-register
S. Gabriel, G. D. Goyvaerts, Het UBO-register – een verstoorde balans tussen transparantie en privacy, VIP 2017/3, 24


STRAFRECHT

De strafbaarstelling van binnendringen in havengebied

S. Vandromme, T.Strafr. 2017/4, 238


FISCAAL RECHT

Vrijstelling voor ‘zelfstandige groeperingen’ (‘koepelvrijstelling’)
B. Buelens, Over bekvechtende advocaten-generaal en een hof dat zich in bochten wringt. Geen koepelvrijstelling meer in financiële en onroerende sector, Fisc.Act. nr. 33, week 28 sep-4 okt 2017, 1

Erfbelasting

N.Geelhand de Merxem, Erfbelasting – De Vlaamse decreetgever belast (verder) huwelijksvoordelen tussen echtgenoten, maar stelt het beding van terugval van vruchtgebruik vrij en schrapt de antimisbruikbepaling inzake verwerping, TvRF 2017/2, 2

Vlaamse verkeersbelasting
S. Janssens, Vlaamse verkeersbelasting – Groene en duurdere verkeersbelasting in Vlaanderen voor lichte vrachtwagens, TvRF 2017/2, 20

De verhuur van ‘kant en klare werkomgevingen/kant en klare bedrijfsinfrastructuur’ mét btw: strikte voorwaarden

S. Ruysschaert, Huur 2017/3, 113

Inkomsten van bedrijfsleiders: huur of vruchtgebruik
A. Kiekens, , Huur 2017/3, 117

Ontwerp Programmawet: buitenlandse rekeningen vakbonden in het vizier
Fiscoloog nr. 1536, 04/10/2017, 1

Machtiging politierechter: vermoeden van ‘zwartwerk’ vereist
JVD, Fiscoloog nr. 1536, 04/10/2017, 6

Gewijzigde Witwaswet: nieuwe verplichtingen en aansprakelijkheden
A. Claes, Fiscoloog nr. 1536, 04/10/2017, 8
18 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 06/10/2017, bl. 90839
19 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft, BS 06/10/2017bl. 90898

VLABEL buigt zich over de afstand van vruchtgebruik

C. De Roo, E. De Nolf, VIP 2017/3, 30
(Voorafgaande beslissingen 16004, 16055, 17001, 17008 en 16050)

Normaal beheer van privévermogen: Hof van Cassatie zet de puntjes op de i!
F. Mortier, VIP 2017/3, 34
(Cass. 27 april 2017)

Erkende CV’s: straks wel belasting op uitgekeerde ‘vrijgestelde’ dividenden?

J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1537, 11/10/2017, 1

(Ruil)meerwaarden op aandelen: bij verkoop integraal vrijgesteld?
J. Coessens, O. Gios, Fiscoloog nr. 1537, 11/10/2017, 3

Buitenlandse dienstreizen: wijzigingen vanaf 1 oktober 2017
Fiscoloog nr. 1537, 11/10/2017, 5

Rulingcommissie detecteert ‘misbruik’ inzake DBI en taks shelter KMO’s
CB, Fiscoloog nr. 1537, 11/10/2017, 7


SOCIAAL RECHT

Sociaal recht, over bronnen en herbronnen: als eerbetoon aan Micheline Jamoulle
TSR Themanummer, 1-2, 2017
die Keure 2017
Inhoudstafel

Hof van Justitie over de ‘plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt’

K. Van Tilborg, Balans nr. 791, 30/09/2017, 1
Ryanair-zaak  (arrest van 14 september 2017, samengevoegde zaken C-168/16 en C-169/16)

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk – Enkele specifieke vraagstukken inzake arbeidsduur
M. De Gols, Sociale Wegwijzer, nr. 17, 1-15 okt 2017, 2

De openbare sector staakt: wat betekent dat voor werkgevers?
 
A. Bries, Sociale Wegwijzer, nr. 17, 1-15 okt 2017, 9

Wet Eenheidsstatuut
R. Reyda, Het aanknopingspunt ‘arbeidsovereenkomst’ voor de toepassing van de overgangsregeling van de Wet Eenheidsstatuut, Nieuwsbrief Ontslag nr. 7, okt 2017, 1

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Doelgroepverminderingen
Sociale Praktijkstudies 2017/3
E. Poelmans, Wolters Kluwer 2017, 126 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Co-ouderschap vandaag en morgen
Actualia Familierecht
I. Boon, C. Declerck (eds.), die Keure 2017, 140 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsbelasting
Y. Verdingh, Wolters Kluwer 2017
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAK
Rechtspraak intellectuele rechten
JLMB 2017/30

Rechtspraak kredietrecht
JLMB 2017/31

Rechtspraak bewind
T. Vred. 2017/9-10
Inhoudstafel
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
27 oktober 2017
UGent, auditorium NB 1, Universiteitstraat 4, 9000 Gent of livestream
1 maart 2018
 UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De Juristenclub / UPV
36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018 (najaar)
Programma

De geplande hervormingen van het erfrecht
M&DSeminars
17/10/2017 De Jachthoorn Kontich
Programma

Verkoop van vastgoed (TBO)
Intersentia, Brugge 19 oktober 2017
Programma

Debat Alimentatie
Studieavond Echtelijke Moeilijkheden &
Larcier, Gent 17 oktober 2017
Programma

Week van de bemiddeling – panelgesprek
KdG in samenwerking met REA Antwerpen
REA Antwerpen 17 oktober 2017, 18-21u
Programma

Lunchcauserie minister van Justitie Geens over de rechtsstaat
Vlaamse Juristenvereniging
Antwerpen 18 oktober 2017
Programma

Indicatieve tabel 2016: kansen en kritiek
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht – ALLIC
UAntwerpen 19 oktober 2017
Programma

Hoe krijgen fundamentele rechten toepassing in fiscale zaken?
Gandaius, Faculteit rechtsgeleerdheid UGent, 19 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Lexfin - Updateseminarie Vennootschapsrecht
Larcier, Antwerpen 19 oktober 2017
Programma

Verkoop van vastgoed
Intersentia, TBO studienamiddag, Brugge 19 oktober 2017
Programma

Online seminariereeks "Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap"
Lexalert online 20 oktober 2017
Programma

Het nieuwe erfrecht
Intersentia
Di 24 oktober 2017 | Leuven
Di 7 november 2017 | Antwerpen
Vrij 24 november 2017 | Hasselt
Vrij 8 december 2017 | Brussel
Di 12 december 2017 | Kortrijk
Di 19 december 2017 | Gent
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Landpacht

Intersentia, Antwerpen 24 oktober 2017
Programma

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard
CBR studieavond 24 oktober 2017
Programma

Studienamiddag: Blockchain & Smart Contracts

Larcier opleiding, Zwijnaarde 26 oktober 2017
Programma

Testamenten – 10 topics uit de schaduw gelicht

Lexalert online seminarie 6 november 2017
Programma

Tweetalige studiedag - Het voorliggend ontwerp Wetboek vennootschappen en verenigingen
 
Larcier opleiding, Brussel 8 november 2017
Programma

Le nouveau “erfrecht” est arrivé !

Lexalert online seminarie 9 november 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studieavond VERKOPINGEN MET HANDELINGSONBEKWAMEN, AFWEZIGEN, ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN
Larcier opleiding, 16 november 2017 - Klokhof Loppem
Programma

Masterclass Verkeer
Larcier opleiding, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

De contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

De gewaarschuwde koper: Informatieverplichtingen en sanctiemechanismen in het omgevingsrecht
Larcier, Gent 21 november 2017
Programma

Masterclass SAMENWONEN
Larcier opleiding, 23 november 2017 - Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017
Programma

Studieavond CBR Actualia Wetboek van Economisch Recht
UA Antwerpen 28 november 2017
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma

Elektronische procesvoering in burgerlijke zaken
Larcier opleiding, Kontich 7 december 2017
Programma

Zesde Antwerps JuristenCongres: Digitalisering & Recht
Antwerpen 8 december 2017
Programma

Colloquium Handhaving van intellectuele rechten in België
Larcier opleiding, Dworp 14 december 2017
Programma
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be