De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 602 - 8 oktober 2018

Stichting Groene Hart

Lezersonderzoek op herhaling

 

Algemeen

Toekomst voor kringlooplandbouw

Regio

196 miljoen voor biodiversiteit

Er op uit

'Leap of Faith'

Stichting Groene Hart Visie

Wilt u meedoen aan ons Lezersonderzoek?

Vorige week vroegen we u om deel te nemen aan ons Lezersonderzoek. We willen namelijk graag weten wat u van De Groene Flits vindt om onze communicatie met u te kunnen verbeteren. We hebben al diverse reacties binnen maar zouden nog meer respons willen hebben. Het zijn 10 korte vragen en we hopen dat u deze alsnog wilt beantwoorden door deze online in te vullen: Lezersonderzoek De Groene Flits Foto: Jessica van Herk

Algemeen

Kringlooplandbouw is de toekomst

De huidige landbouw is niet meer houdbaar, we moeten overgaan naar een kringloop landbouw; aldus minister Schouten. Onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, dreigt uitgeput te raken, we hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en daarnaast heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Kenmerkend in de landbouw en visserij zijn de nadruk op kostenverlaging en productieverhoging, die leiden tot schaalvergroting. Lees verder op Groene Hart Media

Van het gas af: investeringen betalen zich terug

Alle Nederlandse huishoudens moeten in 2050 volledig energieneutraal zijn, zeggen onderhandelaars aan de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’. Hoe? Dat blijft vaag, stelde het Centraal Planbureau vorige week. Ondertussen stijgt de belasting op gas. Begin nu al met investeren in groene producten, zeggen experts. Lees verder op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Informatieavonden verkeersknelpunten Boskoop

Inwoners en belanghebbenden krijgen tijdens twee avonden in oktober een toelichting op de Programmatische Aanpak Gouwe voor een betere bereikbaarheid rondom de Gouwe. Ze kunnen meepraten over de concept-gebiedsvisie en de concept-scenario’s op Beter Bereikbaar Gouwe met oplossingsrichtingen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio. Lees ook meer op Kwaliteitsatlas. Bovendien lazen we in het AD dat Alphendefinitief tien miljoen euro op tafel legt om de verkeersproblemen in Boskoop en Hazerswoude aan te pakken.

Leiderdorp krijgt 182 nieuwe woningen

Vink Bouw en Did Vastgoedontwikkeling zijn op 25 september met de bouw van 36 sociale- en 104 vrijesectorhuurappartementen in Leiderdorp. In totaal ontwikkelen ze 182 woningen. De intentieovereenkomst werd in juni 2017 getekend. De bouw van de overige 42 koopwoningen begint in november. Het project is centraal gelegen aan de Leidsedreef op de hoek van de Engelendaal en de Oude Spoorbaan in Leiderdorp. Lees meer op Groene Hart Media

Symposium sterke vestingsteden op 2 november

Het symposium Sterke Vestingsteden van Stichting Oude Hollandse Waterlinie biedt bestuurders, erfgoedorganisaties, ondernemers en geïnteresseerden de gelegenheid  elkaar te treffen en te werken aan een gezamenlijk doel:  die mooie, historische waterlinie  de bekendheid en waardering  te geven die het verdient. Zie Uitnodiging symposium Sterke vestingsteden op 2 november 2018 en de Symposium flyer.
Meer informatie op Oude Hollandse Waterlinie

Investering van 196 miljoen in biodiversiteit

De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur om de biodiversiteit te versterken. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden, betere omstandigheden voor weidevogels en nieuwe fiets- en wandelpaden. In 2019-2023 investeert de provincie ruim 196 miljoen euro in 71 natuurprojecten en 9 subsidieregelingen. Lees verder op Groene Hart Media

Overeenkomst project De Groene Wei getekend

Op woensdag 26 september 2018 hebben BM van Houwelingen B.V. en de gemeente Giessenlanden een overeenkomst ondertekend voor de realisatie van het project De Groene Wei in Giessenburg. Begin 2017 zijn de voorbereidingen gestart met de projectontwikkelaar en de zorgpartijen De Lange Wei en Syndion. Deze partijen hebben nu geconstateerd dat het project haalbaar is.
Lees meer op Groene Hart Media

Het ontstaan van Lek en IJssel

Nieuw onderzoek gebaseerd op archeologische vondsten heeft aangetoond dat de Lek en Hollandse IJssel zijn ontstaan door toedoen van de mens. Al in de tijd van de Romeinen begon men met het ontwateren van het veen om landbouw te kunnen bedrijven. Daardoor is de bodem gaan dalen en konden getijdenstromen vanuit zee steeds dieper het moerasbos in komen. De zijtakken van de Maas en de Rijn kropen langzaam naar elkaar toe om uiteindelijk op twee plekken door het moerasgebied heen te breken. Lees verder op Kwaliteitsatlas

Varkenshouderij Woubrugge mag verhuizen

De varkenshouderij van Nico Kroes mag verhuizen van de A. de Graaflaan naar de Kruisweg in Woubrugge. Dat heeft de Raad van State alsnog bepaald. Het verplaatsingsplan leek in strijd met de provinciale Verordening Ruimte, maar vanwege een aanpassing van de verordening in 2017 mag de veehouder nu toch aan de Kruisweg gaan bouwen.
Lees verder op Kwaliteitsatlas en Groene Hart Media

Klimaat

Oude patronen loslaten

Esther van den Bor – Protest en weerstand
Protest en weerstand hoor je op dit moment veelvuldig. “Van gas los gaat te snel.” “Het energie neutraal maken van de eigen woning is te duur.” “Elektrische auto’s en vooral accu’s zijn vervuilend.” “De burger draait op voor de kosten van de klimaatmaatregelen en we weten niet wat juist is.” Ook bedrijven die niet de koplopers zijn zuchten en steunen dat ‘het te snel gaat, oneerlijke concurrentie met het buitenland, de onzekerheden te groot’. Lees verder op Stichting Groene Hart

Ingezonden

Reactie op Duurzame energie in Rijnenburg

'Rijne Energie' vertegenwoordigt niet alle omwonenden in het overleg met gemeente over de duurzame inrichting van polder Rijnenburg en Reyerscop. Er is ook een groep 'Buren van Rijnenburg en Reyerscop' die zich keert tegen de bouw van windmolens (www.vbvr.nl). Lees verder op Kwaliteitsatlas

Het fraaie uitzicht vanaf de Goejanverwelledijk

De stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel attendeerde ons op bericht dat op de homepage van hun website staat. Het gaat over bouwplannen die het zicht op de rivier en op de molen voor polder Beneden Haastrecht zullen wegnemen.
De stichting heeft een bezwaarschrift ingediend. Lees over Het fraaie uitzicht aan de Goejanverwelledijk.

Culturele agenda van het Groene Hart

Rondleiding door Huize Goudestein

Het Vechtstreekmuseum in Maarssen organiseert op 14 oktober een rondleiding in Huize Goudestein (gemeentehuis). Een deskundige gids gaat dieper in op de kunst, het interieur en de kleurrijke geschiedenis van zijn bewoners. De rondleiding start vanaf het museum om 14.00 uur. Voor meer informatie en inschrijving: www.vechtstreekmuseum.nl.
Foto: Huize Goudestein Silversteyn- Thea de Bruin

Paddestoelenexcursie

Herfst is de tijd voor paddenstoelen! IVN en KNNV organiseren in samenwerking met de gemeente Gouda op 14 oktober een paddenstoelenexcursie op de Groene Wal in Gouda. Vertrek om 14:00 vanaf het dierenopvangcentrum Gouda, Groenhovenweg 501 in Gouda. De excursie is gratis. Aanmelden via de IVN website: http://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe. Foto: Paddestoelenexcursie – Jan van der Straaten

Nationale Archeologiedagen in Archeon

Van 12 tot en met 14 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen in Archeon. Veel van onze verre geschiedenis ligt vaak verrassend dichtbij. Onder onze voeten. In de bodem. Wil jij ook ontdekken welke verhalen er allemaal verstopt zitten in de Nederlandse bodem? Kom dan horen, zien en graven in Archeon. Je hoeft geen archeoloog te zijn om mee te kunnen doen. Kom oog in oog met de sporen van een ver verleden. www.archeon.nl. Museumpark Archeon, Archeonlaan 1, Alphen aan den Rijn  Foto: Archeologiedagen – Archeon

‘Leap of Faith’ in de Tuyter in Krimpen a/d IJssel

Zaterdag 13 oktober is in ontmoetingscentrum de Tuyter om 15.00 uur de opening van de expositie ‘Leap of Faith’ van de Amsterdamse kunstenares Hilde Hoekstra hoeksart.nl. Wethouder van cultuur Kirsten Jaarsma verzorgt de opening, voormalig wethouder Jaap Blankenberg een korte inleiding. De expositie (te zien tot en met 3 december) omvat enkele grote panelen in olieverf en een aantal kleinere doeken en monoprints. De titel (vrij vertaald: ‘sprong in het diepe’, verwijst naar het moment waarop een belangrijke stap in iemands leven wordt gezet.
Foto: Till the end – Hilde Hoekstra

IVN Natuurwandeling langs Kromme Aar

Op zaterdag 13 oktober organiseert IVN een wandeling door het Kromme Aargebied in Alphen-Zegersloot. De natuur maakt zich klaar voor de winter. De gidsen vertellen welke slimme trucjes planten en dieren hebben om de winter door te komen. Zo biedt de natuur ook in de herfst genoeg interessante dingen om te horen en te bekijken. De wandeling start om 14.00 uur bij Bezoekerscentrum De Veenweiden (de Vlinder) Burg.Bruins Slotsingel 15 in Alphen aan den Rijn, Zegersloot-Noord. De activiteit staat voor iedereen open en is gratis. Info wandeling: Ton van Ruiten, ton.vanruiten@lijbrandt.nl, 0172 43 14 64 of 06 224 75 492.
Foto: Zegerplas – Elvira Wiersema

Lezing: ‘Archeologische vondsten uit de Vecht’

Het Vechtstreekmuseum organiseert op 10 oktober 2018 een lezing ‘Archeologische vondsten uit de Vecht’. Johan Langelaar, mede eigenaar van Archeo Care, zal  de lezing verzorgen over de tweede fase van de schoonmaak van de Vecht. Daarbij zijn zeer bijzondere archeologische vondsten gedaan. De maand oktober heeft in dit Europees jaar van het cultureel erfgoed als thema ‘Opgegraven geschiedenis’. De rivier de ‘Vecht’ kan als geen andere rivier deze boeiende geschiedenis vertellen. Woensdag 10 oktober: aanvang 20.00 uur. De prijs is € 10,00, met museumkaart € 7,50. Inschrijven: www.vechtstreekmuseum.nl Foto: Dolk gevonden in de Vecht – Vechtstreekmuseum

Korendag in Archeon

Zondag 14 oktober staat Archeon geheel in het teken van koormuziek door de tijd. Diverse koren brengen op verschillende locaties werken ten gehore van componisten die vóór en na 1600 geboren zijn. In de Romeinse tijd vinden de optredens plaats in het Romeinse badhuis en de herberg. In het middeleeuwse stadje Gravendam zijn op de marktplaats en in het klooster koren te beluisteren. De koren die op het programma staan zijn onder andere de minderbroeders Pax et Bonum met Gregoriaanse liederen, Alauda, Ouderkoor Vrije school Widar, Diff'rent Voices en vele andere. Lees meer op https://www.archeon.nl/nl/agenda/korendag.html. Foto: Minderbroeders – Archeon

Paddenstoelen en kabouters op De Kievit

Het is weer herfst, paddenstoelentijd! Op zondag 14 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur is er weer een bezoekdag op het natuurcentrum “De Kievit” in Harmelen, met activiteiten rond het thema paddenstoelen. Na de warme en droge zomer is het gelukkig weer wat gaan regenen, wat gunstig is voor paddenstoelen, daarom hopen wij u een rondleiding langs een aantal paddenstoelen te kunnen bieden. Voor de kinderen is er een speurtocht uitgezet. Zij gaan op zoek naar kabouters en vinden dan een opdracht. Voor nadere informatie en routebeschrijving kunt u www.dekievitharmelen.nl bezoeken. Foto: Paddenstoelen – De Kievit

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

Van Gauguin tot Toorop – Groninger Museum te gast

tot en met 6 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
15 september 2018 - 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Tentoonstelling van merklappen
tot en met 24 november

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

'Plant en eter'
tot en met 27 oktober 2018

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

Verzamelingen in het Reghthuys in Giessenburg
tot en met 8 september 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: ‘Voor de draad ermee!’
tot en met 9 september 2018

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Van Gauguin tot Toorop – Groninger Museum te gast
tot en met 6 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019.

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Herfstexpositie ‘Denkend aan Holland’
tot 1 december 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Streekmuseum Krimpenerwaard

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Expositie ‘Leap of Faith’
van 13 oktober tot en met 3 december

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Art Deco glas, belofte voor het moderne
tot 28 oktober 2018

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
vanaf 8 september

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                         www.vechtstreekmuseum.nl

Landschapsfoto’s van Saskia Boelsums in Nieuwkoop 
tot en met 28 oktober

NIEUWKOOP, Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-nieuwkoopse-plassen

Tentoonstelling Foto en Film in de 20e eeuw
tot en met 25 oktober 2018

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Oudewater in roerige tijden
tot en met 28 oktober

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Expositie Wecken, zouten en drogen
vanaf 1 september 2018

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Bloemenpracht bij MIJ. De keuze van ...
tot en met 16 september 2018

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website