Bethlehemkerk                                                   
September 2021 nr. 32
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 5 september,
ds. André de Oude
 
Avond met Herman Wijffels
 
Startweekend 2021: Aanmelden samen eten
 
Catechese & stercafé: IJschallenge
 
Bethlehemkerk: Orgelconcert op 11 september
 
Startweekend 2021: Vruchtvlees
 
Zonnebloemwedstrijd
 
Expositie: Panta Rhei
Harold van den Berg
 
Belangrijk:
Lees goed CHRCH-app!
 
Dansen in de kerk
vrijdag 24 september voor iedereen!
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 11 september
 
Voedselbank naar De Waaier
 
Pinnen en contactloos betalen in de Bethlehemkerk
 
Hilversumbrede Bijbel gesprekskring ‘Geïnspireerd leven’
 
 
 
Viering
Zondag 5 september
in Bethlehemkerk
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Wij hebben hier geen blijvende stad ...'
 
ds. André de Oude
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 3 september
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 4 september
-
 
Zondag 5 september
ds. André de Oude
 
 
Maandag 6 september
Moderamen
 
Dinsdag 7 september
 
Woensdag 8 september
 
Donderdag 9 september
 
Vrijdag 10 september
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 11 september
 
 
 
 
Samen aan tafel
(schrijf je in!)
 
Zondag 12 september
ds Jetty Scheurwater
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 5 september
 
Hebreeën 13: 9-14

Houd vast aan het geloof

9 Geloof niet allerlei vreemde dingen die mensen jullie willen leren. Want jullie moeten vertrouwen op Gods liefdevolle goedheid, niet op allerlei regels die met het eten te maken hebben. Want de mensen die op zulke regels vertrouwden, hebben daar helemaal niets aan gehad.  10 Wij hebben een nieuw altaar.  De mensen die God nog volgens de oude regels dienen, mogen niet eten van het offer op dat nieuwe altaar. 11 Volgens de oude regels wordt eerst een dier geslacht als offer voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Daarna wordt het bloed van dat dier door de hogepriester in het heiligdom gebracht. Maar het lichaam van het dier wordt buiten de stad verbrand. 12 Daarom heeft Jezus ook buiten de stad geleden aan het kruis. Door zijn bloed mogen de mensen bij God horen. 13 En omdat Hij buiten de stad leed, moeten ook wij naar Hem toegaan, de stad uit,  en samen met Hem lijden. 14 Want we hebben hier geen eigen stad, maar we kijken uit naar de stad die nog zal komen
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"ZOMER"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zondag 5 september: ds. André de Oude

Zondag 5 september gaat ds. André de Oude voor in de Bethelhemkerk.
 
Vorige week was ik als geestelijk verzorger voor onze militairen in Islamabad, Pakistan. Ik mocht als 'extra handjes aan het bed' samen met de psycholoog en een aalmoezenier ook meehelpen in de opvang van Afghanen. Het waren indrukwekkende beelden - naast de verhalen van onze jongens die met gevaar voor eigen leven aan het "mensen redden" waren op de luchthaven van Kabul. Af en toe kwamen ze op adem bij onze luisterende oren.
 
Oren die soms 'tuiten' van wat er gezegd werd. Ik werd soms geraakt tot de kern van mijn ziel. Daar was het dat de tekst mij 'werd aangereikt': "wij hebben hier geen blijvende stad!" Hebreeën 13:14 Het moment dat de tekst mij inviel kreeg ik haren die rechtovereind gingen staan op mijn armen en in mijn nek.
 
Op zondagmorgen, toen ik nog maar net 26 uur thuis was, schreef ik deze overdenking. Als verwerking maar ook omdat ik niet meer kon slapen door het tijdverschil.
 
 

Avond met Herman Wijffels

‘Naar een harmonie tussen mens en aarde’
 
Op woensdag 22 september a.s. komt Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht, naar Hilversum om zijn visie te geven op een groot aantal maatschappelijke vraagstukken.
 
Volgens Wijffels (voorheen werkzaam bij de Rabobank, de SER en de Wereldbank) vraagt de situatie  in de wereld om een nieuwe, integrale aanpak op sociaal, economisch en ecologisch terrein.
 
De avond wordt georganiseerd door de groene kerken in Hilversum: de Bethlehemkerk, de Kapel en   de Oud-Katholieke Kerk te Hilversum.
 
 
 

Startweekend 2021
!Aanmelden samen eten

Zaterdag 11 september en zondag 12 september is het startweekend van de Bethlehemkerk, het nieuwe jaarthema Geinspireerd leven, Vruchten van de Geest zal dan geïntroduceerd worden. We hebben voor beide dagen een leuk programma voor jullie samengesteld.
 
Samen eten: aanmelden
Er is zaterdagmiddag weer een heuse foodtruck aanwezig. Dit jaar van Sublime die in de Heigallerij gevestigd is. We hebben 3 verschillende varianten met onze kok afgesproken, namelijk met kip, rund of vegetarisch.
 
Om te weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen bij boodschappen doen en koken, willen we je vragen om net als andere jaren je aan te melden. Meld je aan!
 
Dat kan via startzaterdag@bethlehemkerk.nl De kosten van deze warme maaltijd bedragen 7,50 euro. Net als vorig jaar kun je met QR-code betalen en natuurlijk contant. (beperkt wisselen mogelijk). 
 

Catechese & stercafé: IJschallenge

De scholen starten weer en dat betekent dat we in de kerk ook weer gaan starten. Op vrijdag 3 september is er bovenwijkse catechese in de Bethlehemkerk onder leiding van Corné en Piet. We starten om 19:30. De jongeren mogen spelletjes meenemen voor het tweede gedeelte van de avond. 
 
Op zondag 5 september stappen we weer op de fiets, na groot succes vorig jaar. Er schijnt een nieuwe ijssalon in Laren gekomen te zijn dus dat betekent dat de ijstest opnieuw moet. Om 13:30 verzamelen we en om 17:30 zijn we weer terug. De jongeren kunnen zich voor beide activiteiten opgeven via de appgroep.
 
We hebben weer zin in een nieuw seizoen met activiteiten met de jongeren!
Meer informatie: JJW@Bethlehemkerk.nl
 
 

Bethlehemkerk: Orgelconcert op 11 september

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Leeflang-orgel in de Bethlehemkerk, zal tijdens Open Monumentendag én Nationale Orgeldag op zaterdag 11 september het orgel door vier organisten worden bespeeld van 11.00 tot 14.00 uur.
 
Medewerking wordt verleend door de organisten Henk van Dijk, Marco Goud, Annerose Korporaal en Martin Moree (die onder meer werk van Klaas Bartlema ten gehore zal brengen). U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de orgelbespelingen en de kerk te bezichtigen, uiteraard conform de dan geldende coronamaatregelen.
 
 

Startweekend 2021: Vruchtvlees

Zaterdag 11 september en zondag 12 september is het startweekend van de Bethlehemkerk, het nieuwe jaarthema Geinspireerd leven, Vruchten van de Geest zal dan geïntroduceerd worden. We hebben voor beide dagen een leuk programma voor jullie samengesteld.
 
Op zaterdagochtend van 10 tot 14 uur zijn er 3 activiteiten.
  • MacBeth Voedselbank drive in, 
  • 50 jaar Leeflang-orgel (het orgel van de Bethlehemkerk), jubileum concert
  • Open Monumentendag, uitleg over de architectuur van de Bethlehemkerk
Zaterdagmiddag vanaf 16 uur is er gezellige inloop op ons grote grasveld.
Iedereen kan zaterdagmiddag vorm geven aan de vruchten van de geest middels een interactief spel waarin de woorden die de Vruchten van de Geest vormen, terug zullen komen. De middag bevat ook een creatief element om de vruchten verder vorm te geven en we kunnen een bijdrage leveren aan het voltooien van een heuse boom waaraan deze vruchten groeien en die vanaf startzondag op het liturgisch centrum zal komen te staan [zie foto hieronder].
 
 
Startweekend commissie, met de Boom uitgevoerd door Tjerk de Jong. Met deze boom gaan we samen het nieuwe jaarthema 'Vruchten van de Geest' gedurende het jaar verder vorm geven.
 
Zonnebloemwedstrijd 2021
Hoe gaat het met de zonnebloemen? Sommige staan al in bloei, maar de meeste groeien nog volop. Hier en daar druppelen al veelbelovende foto's binnen. Blijf vooral foto's sturen!
 
Ook als je zonnebloem perfect in een kaboutertuin zou staan of je een zonnebloem hebt zonder bloem of als op moment suprême het ongedierte zich tegoed heeft gedaan aan de zomerpracht, zet haar (of wat er van haar over is) op de foto en doe mee.
 
Het is leuk als de kweker of kweekster er ook op staat. Iedere inzender krijgt een zonnige beloning voor het meedoen, maar de hoofdprijs gaat natuurlijk naar degene met de hoogste zonnebloem. 
 
 

Expositie: Panta Rhei
Harold van den Berg

PANTA RHEI, is een filosofische uitspraak en gedachte van de Griekse filosoof Heraclitus, die zoveel betekent als: alles stroomt; alles wijkt; niets is vast, alles gaat voorbij; alles is in voorbijgaande staat; niets blijft hetzelfde tijdens het leven en óók niet na de dood!
 
Toevallige momenten heb ik in het voorbijgaan vastgelegd, in foto’s, omdat ze nóóit meer terugkomen.

Dát is voor mij de reden geweest waarom ik deze titel koos voor deze expositie!
“Toevallig”, omdat niets vooraf in scene gezet is! “Momenten”, omdat dat in de fotografie in een fractie van een seconde gebeurt! “In het voorbijgaan”, omdat ze nooit meer voorbij komen; althans niet in dezelfde verschijningsvorm! “Vastgelegd”??  Voor hoe lang dan wel??  Wie zal het zeggen??  Panta Rhei!!

De foto’s zijn op het eerste gezicht schijnbaar zonder thematische samenhang,, maar allemaal: onmiskenbaar voorbij!
 

!Belangrijk: Lees dit goed
CHRCH-app klaar voor gebruik!

Vanaf het startweekend op zaterdag 11 en zondag 12 september zal er binnen de Bethlehemkerk gebruik worden gemaakt van de CHRCH-app. De CHRCH-app is een interne website/app die gebruikt kan worden op smartphone, tablet of via het internet op een computer of laptop.
 
Na een succesvolle start met een pilotgroep kijken wij ernaar uit om de CHRCH-app met alle gemeenteleden te delen. Door middel van dit bericht willen we jullie graag informeren over een aantal belangrijke zaken:...
 
 

Dansen in de kerk
vrijdag 24 september voor iedereen!

Op 24 september is het eindelijk zover! Voor de tweede keer begroeten we de organisatie Dansklooster in de Bethlehemkerk. Iedereen van de Bethlehemkerk is van harte welkom. We gaan dansen op allerlei soorten muziek en iedere deelnemer kan vooraf ook een eigen muziekkeuze doorgeven.
 
Op welke muziek wil jij dansen in onze kerk? Laat het ons weten!
Al nieuwsgierig? Je hoeft niet goed te kunnen dansen om mee te doen, want iedereen mag dansen op zijn of haar eigen manier. Zoals ze bij Dansklooster zelf zeggen: ‘Wij dansen eigenzinnig tussen bestaande tradities en vrije dans door.’
 
 

Voedselbank: McBeth Drive-in 11 september

Op zaterdag 11 september (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 10de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
 
Dit startweekend vragen speciaal aandacht voor de kinderen die weer naar school zijn gegaan. Neemt u vers fruit, zoals bananen, mandarijnen of appels voor hen mee? Ze zijn erg blij mee.
 
 

Voedselbank naar de Waaier

Afgelopen donderdag 26 augustus 2021 is de laatste uitgifte van producten geweest van de voedselbank in de Bethlehemkerk.
 
Conform afspraak heeft de Bethlehemkerk gedurende een jaar en 3 maanden haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen, ten tijde van de verbouwing van de Pnielkerk (nu Kompas) en onderdak verleend aan de wekelijkse uitgifte aan de cliënten van de voedselbank. Lees hier verder...

Pinnen en contactloos betalen in de Bethlehemkerk

Voor steeds meer mensen is contant geld op zak hebben niet meer vanzelfsprekend. We betalen steeds meer met de pin of zelfs via de smartphone
 
Met ingang van maandag 30 augustus 2021 is er nu ook een PIN-apparaat in de Bethlehemkerk aanwezig.
Alle koffie, thee en andere producten die u aan de bar in de keuken kunt kopen, kunt u vanaf heden ook met uw pinpas betalen. Uiteraard is contant betalen ook nog steeds mogelijk.
 
Ook de maaltijd van de Foodtruck en de drankjes op startzaterdag 11 september kan via het pin apparaat afgerekend worden.
(!NB wel graag inteken op de maaltijd via startzaterdag@bethlehemkerk.nl)
.
 
 

Hilversumbrede Bijbel gesprekskring
‘Geïnspireerd leven’

Maar liefst veertien bijeenkomsten telt de Hilversumbrede Bijbel gesprekskring ‘Geïnspireerd leven’. Niet toevallig. In de gesprekskring staan de veertien vruchten van de Geest centraal die onderdeel vormen van het jaarthema Geïnspireerd leven. Hilversumse predikanten leiden de kringen, telkens in een van de kerken van de Protestantse gemeente Hilversum.
 
De kringen vinden plaats van 20.00 tot 22.00. Aanmelden voor de gehele serie graag bij dominee Jurjen Zeilstra of per avond bij de inleider van de avond.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00