Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 23/02/2023
Spinning voor het goede doel!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
De afgelopen weken zijn onrustig geweest in de wereld. Met de aardbevingen in Turkije en Syrië staan we stil bij de slachtoffers en de vernietiging die is aangericht waar we ons maar moeilijk een voorstelling van kunnen maken. Met elkaar en in de lessen staan we stil bij deze ingrijpende gebeurtenissen.
 
We zijn met elkaar in gesprek over de verhalen, de steun die nodig is en het verdriet wat hierbij loskomt. In het bijzonder voor leerlingen die familie en/of vrienden hebben wonen in de getroffen gebieden. Hoe dankbaar we dan altijd mogen zijn dat we in dit stuk van de wereld leven en we bezig mogen zijn met wat onze toekomst voor ons vraagt en betekent.
 
Zo stonden de afgelopen weken in het teken van de toekomst voor groep 8-leerlingen en hun ouders. Zij hebben de afgelopen periode kennis kunnen maken met onze school via onder andere ouder-informatieavonden. Na de vakantie weten we dan ook hoeveel nieuwe leerlingen we volgend jaar mogen verwelkomen.

Naast wereldwijd nieuws komt ook het onderwijs steeds weer terug in de media. Wel of niet een mobiele telefoon in de school, het lerarentekort en de kwaliteit van de organisatiestructuur in de scholen zijn slechts een greep uit de onderwerpen die ons dagelijks onder ogen komen.
 
Voor ons stuk voor stuk belangrijke vraagstukken waar we op verschillende lagen binnen en buiten de organisatie met elkaar over nadenken en waar wenselijk en nodig vervolg aan geven.
 
In deze nieuwsbrief vinden je ouders een enquête die hun mening vraagt over twee belangrijke aspecten in ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk in verbinding te staan met jou en je ouders. Gelukkig ervaren wij veel verbondenheid. We krijgen regelmatig constructieve feedback. Daar zijn we dankbaar voor. Het helpt ons om te zoeken naar de juiste manier om ons onderwijs vorm te geven.
 
Ik wens je een fijne voorjaarsvakantie!
 
 
Schoolfotograaf
In de week van 6 maart komt de schoolfotograaf langs op het Minkema College om portretfoto’s te maken van leerjaar 2 tot en met 4 én om van alle klassen een klassenfoto te maken. De planning is als volgt:
 • woensdag 8 maart: leerjaar 2 tot en met leerjaar 4 
 • donderdag 9 maart: klassenfoto leerjaar 1 
Markeer de datum van jouw klas in je agenda, trek die dag je favoriete outfit aan en zet je vrolijkste gezicht op!
 
On Stage
 
Onze leerlingen van klas 3 zijn op 22, 23 en 24 februari verder gegaan met de voorbereiding van On Stage, zodat zij goed voorbereid naar het beroepenfeest gaan op 23 maart.
 
Beroepenfeest op 23 maart
Op dit beroepenfeest bieden bijna 200 beroepsbeoefenaren aan om een dag mee te lopen in het bedrijf. Leerlingen moeten zelf contacten leggen op het beroepenfeest om een afspraak te maken. 
 
Tijdens de voorbereiding maken ze mooie visitekaartjes en oefenen ze met iemand aanspreken tijdens de junior netwerk training. Tijdens de voorbereiding kunnen ze op de website www.regiowoerdenonstage.nl alvast uitkiezen bij welk bedrijf zij een ‘kijkje achter de schermen’ willen nemen. Vraag ook je ouder(s) eens om met jou mee te kijken! De leerlingen maken een top 7 van bedrijven, zodat zij op het beroepenfeest op zoek kunnen gaan naar het bedrijf waar ze echt interesse in hebben.
 
Sollicitatieproject
Leerlingen van klas 4 kaderberoepsgericht gaan direct na de vakantie op maandagavond 6 en dinsdagavond 7 maart solliciteren naar een stageplaats bij de leden van de Rotary. Het betreft hier niet echt een stageplaats, maar een oefening voor volgend jaar om dan de stageplek die je echt wilt hebben ook te krijgen.
 
De leerlingen hebben eerder een mooi cv gemaakt. Daarna hebben zij bij het vak Nederlands gereageerd op een vacature. De docent heeft dit werk nagekeken en vervolgens hebben de leerlingen het verbeterd.
 
Nu gaan ze de laatste fase van dit project in: het solliciteren. Van de leden van de Rotary krijgen ze waardevolle feedback op het cv, de sollicitatiemail en de presentatie tijdens het gesprek. Horen wat je goed doet en vooral moet blijven doen en tips krijgen om te verbeteren, maakt dit een levensechte oefensituatie.
 
Het cv en de standaard sollicitatiemail zijn volgend jaar, na het verlaten van het Minkema College, ook te gebruiken.
 
 
Enquête: mening ouders over 70 minutenlessen en Discovery
Op het Minkema College werken we inmiddels enkele jaren met het 70 minutenrooster en Discovery-modules (havo/vwo). Onderwijskenmerken die bijdragen aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen.
 
Dit jaar zijn we met de medewerkers en leerlingen de 70 minutenlessen en de Discovery-modules aan het evalueren. Het is voor ons waardevol om op te halen hoe ouders ons onderwijs ervaren, dus wij zouden het op prijs stellen als jouw ouder(s) de tijd willen nemen deze vragenlijst te beantwoorden. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.
 
Alvast bedankt voor de medewerking!
 
 
Cito Volgtoets 1, 2 en 3
In week 11 van maandag 13 t/m vrijdag 17 maart zal bij de brugklassen de Cito Volgtoets 1 worden afgenomen en in leerjaar 2 de cito volgtoets 2. Door middel van deze toets krijgen we meer inzicht in jouw didactische vaardigheden.
 
De toetsen bestaan uit 6 deeltoetsen waar per toets 50 minuten aan besteed mag worden. De toetsen worden digitaal tijdens de vaklessen Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen afgenomen. In geval van nood kan er ook een mentorles gebruikt worden. De toetsen worden afgenomen door de vakdocenten of de mentor. De ingeplande lesuren staan in magister, in het leerlingenrooster.
 
Leerlingen met een Steinpas, die langer over de toetsen mogen doen, hebben door de 70 minutenlessen voldoende tijd om toets binnen het geplande uur af te maken.
 
In de mentorlessen zal de toets worden voorbereid. Belangrijk punt dat hierbij besproken zal worden is, dat je je geen zorgen moet maken: er kan niet voor geleerd worden, het is een meting van ‘de stand van zaken’.
 
Neem je chromeboek mee!
We nemen de toets digitaal af op je chromebook. Belangrijk is dus dat je deze opgeladen en wel meeneemt! Leerlingen die volgens de Steinpas bij de afname van de toets spraakondersteuning mogen gebruiken, moeten ‘oortjes’ meenemen. Meer informatie over de Cito Volgtoets vinden je ouders in Ouderfolder Cito Volgtoets.
 
De volgtoets Cito 3 (voor leerlingen in leerjaar 3) wordt alleen afgenomen bij die leerlingen waarbij de rapportcijfers niet passend zijn bij de leerweg die zij volgen. Hierover zal vooraf contact worden opgenomen met de betreffende leerlingen en ouders, door de mentor. Meer informatie over de afname van cito volgtoets 3 (data en tijdstippen), wordt vervolgens per mail gestuurd.
 
Thema-avond 'drugs en alcohol' voor ouders op 5 april
Veel jongeren krijgen in hun omgeving te maken met alcohol, roken, blowen of vapen. En ouders vragen zich af: hoe ga ik hierover in gesprek? Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten? Deze voorstelling - aangeboden door de Ouderraad van het Minkema College - geeft inzicht en adviezen wat je als ouder kunt doen. De avond is voor ouders van al onze leerlingen van beide locaties. Graag vooraf aanmelden!
 
 
De avond wordt verzorgd door DNL (De Nieuwe Lichting). DNL is gespecialiseerd in gesprekken tussen ouders en pubers. Daarnaast heeft DNL jarenlang samengewerkt met specialisten op het gebied van preventie.
 
De acteurs spelen herkenbare situaties waarin het gesprek met het kind centraal staat. Een programma waarin ouders inzicht krijgen in de rol als ouder, met veel vaart en humor waarin de ouder kan meedenken, meepraten en meelachen!
 
Praktische info
 • Datum: woensdag 5 april 2023
 • Tijd: 19:30-21:00 uur
 • Inloop: 19:15 uur
 • Adres: aula, locatie Minkemalaan 1
 
Examennieuws
Het examenjaar vordert snel. Afgelopen periode zijn de resultaten van de SE-week door de mentoren besproken met jouw ouder(s) en is er gekeken naar de stand van zaken voor onze examenleerlingen. Afgelopen week konden de leerlingen nog een vak herkansen om hun resultaten waar mogelijk te verbeteren. Aan de hand van een signaalbrief die naar huis is gestuurd, is aangegeven of er nog extra inzet van de leerlingen nodig is om succesvol een diploma te halen.
 
 
Extra herkansing
Als school hebben we, in overleg met de inspectie, besloten om de leerlingen ook nog een extra herkansing aan te bieden. Het inschrijven voor deze extra herkansing kan van vrijdag 24 februari tot en met woensdag 8 maart (12 uur). De herkansing vindt plaats op 14 maart: tijdens het 6e uur.
 
Laatste SE week
Een week later (20-25 maart) begint de laatste SE week al, voor enkele klassen zijn er al SE’s gepland op vrijdag 17 maart. Na de SE week lopen de programma’s voor basis, kader en mavo uiteen. Op dinsdag 11 april start voor kader 4 het CSPE al. Op 17 april starten de digitale CE examens voor basis. Het aantal lesweken na de SE week is voor de basis- en kaderleerlingen nog maar beperkt. De normale lessen voor de mavo-klassen lopen nog door tot aan de meivakantie.
 
Minkema krijgt MUP
Het Minkema College krijgt een Menstruatieproducten Uitgifte Punt (MUP) en start met het verstrekken van gratis menstruatieproducten. In Nederland heeft één op de tien jonge meiden en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons. Het Minkema College ontvangt de producten van het Armoedefonds om de meiden en vrouwen met een krappe beurs te helpen.
 
Onze leerlingen konden altijd al maandverband of een tampon halen bij de receptie en afdelingsassistenten, maar door de nieuwe samenwerking met het Armoedefonds wordt het aanbod uitgebreid en nog eens extra onder de aandacht gebracht.
 
Waar vind je het uitgiftepunt?
 • Steinhagenseweg: receptie en bij pedagogisch medewerkers
 • Minkemalaan: servicepunt
 
 
Spinning voor het goede doel
 
 
Op dinsdag 14 februari gingen zo’n 40 mavo 3-leerlingen met het examenvak LO2 zo lang mogelijk spinnen om zoveel mogelijk geld op te halen voor logeerhuis Bredius in Woerden. Op de spinningfietsen, die gratis door Physical Fitness ter beschikking waren gesteld, gingen zij deze uitdaging aan voor het goede doel.
 
De afgelopen weken hebben zij sponsors gezocht voor deze actie. Op vrijdag 10 maart wordt het bedrag bekend gemaakt dat is opgehaald voor het Logeerhuis.
 
 
Presentaties voorlichting keuze vakkenpakket en overstap havo
In de week voor de voorjaarsvakantie zijn er belangrijke avonden voor heel leerjaar 2 en de mavo leerlingen van leerjaar 3 geweest. Er worden keuzes gemaakt. Welke keuzemodule past bij mij? Welk vak moet in in mijn pakket houden en welk vak zou ik kunnen laten vallen. Veel om over na te denken. Voor leerlingen van mavo 4 die zich hebben opgegeven voor de doorstroom naar de havo was er ook een voorlichtingsavond. Heb je het gemist of wil je de presentaties nog eens teruglezen? Dat kan op de website.
 
 
Geslaagde techniekdag mavo 2
Op maandag 6 februari hadden onze leerlingen uit klas 2 mavo een techniekdag. In de ochtend bezochten de leerlingen met halve klassen een bedrijf in de omgeving. In de middag werden ze welkom geheten op de Technohub, waar een speciale techniek-doemarkt voor onze leerlingen was ingericht.
 
Op deze markt konden de leerlingen zelf kiezen wat ze wilden doen/ervaren/leren. Ook daar boden bedrijven workshops aan. Het was leuk om te zien hoe de leerlingen bezig waren in de verschillende workshops. Van het buigen van metaal voor vogelhuisjes, het rijden met bestuurbare autootjes, tot het volgen van uitleg over de werking van zonnepanelen: het was allemaal heel interessant.
 
 
Check vernieuwde pagina NPO op website
De Taskforce NPO verwijst jullie graag naar de vernieuwde pagina op onze website. Op deze pagina staat overzichtelijk weergegeven hoe het Minkema College de NPO-gelden tot nu toe heeft ingezet.
 
 
Cambridge English Masterclass
Dinsdag 31 januari was het dan zo ver, de start van de Cambridge English Masterclass. Na een uitvoerige selectieprocedure is deze - voor het vmbo nieuwe -  talentles gestart met 15 leerlingen uit de diverse mavo 3-klassen.
 
Werkend met het boek Prepare worden de leerlingen tot maart 2024 klaargestoomd voor het Cambridge First (B2) examen. De afgelopen weken hebben we al het een en ander aan grammatica oefeningen gedaan. Verder hebben we geluisterd, gelezen en natuurlijk woordenschat geoefend. Het boek start met het hoofdstuk New Year, New Challenge: en dat is het zeker. Daarna hebben we het over Live Music en Family Matters gehad.
 
Op de vraag of ze al wilden weten wat er precies op het examen gedaan moet worden, antwoordden de meeste leerlingen nee, dat lijkt nog ver van hun bed. Gelukkig hebben we tijd genoeg om te oefenen en voor te bereiden en stiekem hebben we nu al enkele examenopdrachten gedaan.
 
WeCycle
 
Ruim 170 scholen, waaronder de vmbo-locatie van het Minkema College, deden afgelopen najaar mee aan de jaarlijkse Wecycle scholen inzamelactie voor kleine afgedankte elektrische apparaten. Dit leverde per school een flinke hoeveelheid afgedankte elektrische apparaten op voor recycling.
 
Namens iedere school doneert Wecycle verjaardagscadeaus via Stichting Jarige Job aan kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel nu nog moeilijker hebben.
 
Als bedankje voor hun bijdrage kregen onze leerlingen een karaokeset!
 
Daarnaast kreeg elke school een Wecycle certificaat met de vermelding van de geleverde bijdrage aan een beter milieu en nieuwe grondstoffen, en de maatschappelijke bijdrage aan Stichting Jarige Job.
 
Save the date: schoolfeest 6 april
Op donderdag 6 april is er een schoolfeest voor alle vmbo-leerlingen van onze locatie Steinhagenseweg. Het belooft weer een groot en mooi feest te worden. In de periode na de voorjaarsvakantie maken we bekend wie er op het podium komt optreden! 
 
Voorstellen: vertrouwenspersoon voor onze leerlingen
Ik stel me graag voor als vertrouwenspersoon van jullie school. Ik ben Miriam Smit en heb zelf ook op het Minkema College gezeten, maar dat is al wel wat jaren geleden. Ik heb nu een zoon die op de middelbare school zit.
 
De vertrouwenspersoon kun je benaderen als je last hebt van ongewenst gedrag, zoals pestgedrag, intimiderend gedrag, agressie, seksuele intimidatie of discriminatie. Dat kan in situaties waarbij je last hebt van een medeleerling, maar ook als je last hebt van het gedrag van iemand die op de school werkt, bijvoorbeeld van een docent.
 
Met mij kun je bespreken hoe je het gedrag van degene van wie je last hebt kan laten stoppen. Dit kan bijvoorbeeld door er zelf wat van te zeggen. Dat gesprek kun je met mij voorbereiden. Maar als je het te spannend vindt om zelf het gesprek aan te gaan, kunnen we ook samen bekijken wie je daarbij kan ondersteunen.

 
Je kunt mij bereiken van maandag tot en met donderdag.
Miriam Smit 06-21397442 Mail: info@humanresults.nl
 
 
Nieuws vanuit de MR
Sinds de zomervakantie is de MR vier keer bij elkaar gekomen en heeft ook het halfjaarlijks gesprek met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen bij de MR vergaderingen waren:
 • De overgangsnormen en het examenreglement;
 • Het meerjarig financieel beleid, waaronder de begroting 2023;
 • Het toetsbeleid;
 • De instroom van het Technasium voor schooljaar ´23-´24;
 • De stand van zaken n.a.v. de evaluatie onderwijsvernieuwingen;
 • Voorbereiding van de lessentabel ´23-´24 
Ons halfjaarlijkse gesprek met de RvT was met een delegatie van de MR. Zoals eigenlijk altijd was het een open gesprek. Belangrijk onderwerp van gesprek was de zorg van de (P)MR over de oplopende werkdruk en de organisatorische uitdagingen (personele bezetting, rooster e.d.).
 
Bij aanvang van dit schooljaar is de samenstelling van de MR drastisch gewijzigd. Bekijk de huidige samenstelling.
 
Agenda
 
25/02 t/m 06/03: Voorjaarsvakantie
06/03 t/m 09/03: Schoolfotograaf 
06/03 en 07/03: Sollicitatieproject
 
Nieuwsbrief, februari 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.