In deze Nieuwsbrief:
 
Van de Voorzitter
  Een paar weken geleden deed ik  mee aan een schilderworkshop. De docente gaf ons de opdracht om te kijken wat je van de ander zou willen ‘jatten’, wat goed was bij je jezelf en welke ‘fout’ je zou kunnen uitvergroten, waardoor het ineens een kracht zou kunnen worden. Dit lijkt me ook een mooie oefening voor het dagelijks leven. In plaats van te kijken wat je met de ander gemeen hebt (vrouwen schijnen heel goed te zijn in spiegelen en overeenkomsten te zien) of wat de ander misschien wel verkeerd doet (ook vrouwen vinden vaak dat ze zelf gelijk hebben), zou je ook vaker iets van anderen zelf kunnen
‘gebruiken’. Niet als plagiaat, maar binnen je eigen stijl. Want net als bij schilderen is het vaak onmogelijk om precies dezelfde kleur te maken en is een mislukte kleur in een andere context juist wel krachtig.
 
Deze ‘dubbeldikke’ Nieuwsbrief bevat veel mogelijkheden om af te kijken hoe anderen het doen, je te verbazen, geïnspireerd te worden of te denken ‘dat is niets voor mij’. Over dokters die openlijk praten wat een incident met hen doet, over artsen die uit het buitenland komen en een nieuw bestaan moeten opbouwen, over het project Medisch leiderschap, ons rolmodel Gülsah Keskin-Can. En mis je iets, schrijf dan je eigen bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief, want in een netwerk is het ook leuk om iets te brengen. Of stuur je suggestie hoe we de VNVA eigentijdser kunnen maken. Met een groep leden zijn we onder leiding van Caty Asscher (bekend van de leiderschapstrainingen) aan de slag gegaan met het (her)ontdekken van waarden en thema’s waar de VNVA in deze tijd voor staat. Lees het verslag, reageer via de ledenraadpleging en als je nog voorbeelden hebt die we kunnen ‘jatten’, dan horen we het graag. Voortbouwend op en met respect voor wat de VNVA al bereikt heeft willen we een nieuw beeld creëren en laten zien.

Vergeet daarom 19 maart niet te noteren. ’s Ochtends kun je meepraten over de nieuwe ontwikkelingen in de ledenvergadering, die we in een nieuw jasje gaan gieten. En over jasjes en maatwerk gesproken:  ’s middags gaan we tijdens het middagsymposium met enkele kopstukken uit de gendersensitieve geneeskunde aan de slag om m/v verschillen in de geneeskunde beter te implementeren. Uitdaging genoeg!

Net als elk jaar hebben we een Eindejaarsaktie. Dit jaar vragen we je een bijdrage voor het UAF, het fonds dat vluchtelingen in Nederland laat studeren om zo een toekomst op te kunnen bouwen.
Het bestuur wenst jullie en je geliefden fijne feestdagen, een gezond en veilig 2016 en veel succes met jouw inzet voor de zorg.

 
Symposium: “Gender in je spreekkamer - van confectie naar maatwerk”
 
Enkele sprekers: Toine Lagro, Giliam Kuijpers, Sandra Kooij, Monique Steegers
  
Lange tijd dachten we dat vrouwen en mannen niet verschilden wat betreft symptomen, diagnostiek en behandeling. Maar dat uitgangspunt blijkt niet te kloppen. Nu de kennis over de invloed van gender binnen de geneeskunde sterk is toegenomen, is het belangrijk voor de kwaliteit van zorg voor mannen en vrouwen dat artsen deze kennis in hun dagelijkse praktijk gaan toepassen. De VNVA zet zich al jarenlang in voor het versterken van wat we – vroeger - vrouwspecifieke zorg noemden en nu gendersensitieve geneeskunde. Wij willen ook een rol spelen bij het implementeren van deze kennis in de dagelijkse praktijk. Tijdens dit symposium op 19 maart 2016 word je bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van gendersensitieve geneeskunde en uitgedaagd om gender te gaan implementeren in de praktijk. Lees meer
 
Rolmodel - Gülsah Keskin-Can
“Success is a journey not destination.”

 
Allereerst wil ik de redactie van de Nieuwsbrief van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen hartelijk bedanken voor deze uitnodiging om in de rubriek van rolmodel te schrijven. Hoewel ik “rolmodel” een groot woord vind, ben ik zeer vereerd een bijdrage te leveren aan onze mooie vereniging. Ik heb twee jaar terug kennis gemaakt met de VNVA. Het was een ware eyeopener om zoveel gemotiveerde en gepassioneerde vrouwen bij elkaar te zien. Ik voelde me gewaardeerd en mijn mening werd serieus genomen.Een van de onderwerpen waar ik bij betrokken ben geweest is carrièreplanning.
In mijn verhaal wil ik het hebben over een van de factoren die in weg kunnen zitten bij het maken van carrière. Het is mijn observatie dat de huidige generatie studenten geneeskunde of beginnende artsen vaak hiermee te maken hebben. Ik noem het angst. Lees meer
 
Nieuwe uitdaging voor 2016?
Bestuursfunctie binnen de VNVA
Het bestuur van de VNVA is gemêleerd samengesteld – jonge beginnende artsen en artsen met meer (levens)ervaring werken met elkaar aan de toekomst van de VNVA. Natuurlijk kost het wat tijd maar je leert enorm veel van zo’n bestuursfunctie en krijgt er daardoor veel voor terug. En bovendien is het ook nog eens een erg gezellig bestuur!
 
Heb jij zin om mee te denken over de VNVA?
Wees welkom en neem even contact op met Joke Selhorst op het VNVA secretariaat voor meer informatie.
 
Gender in het onderwijs
Oproep van de voorzitter – heb jij een good practice?

 
Herinner je nog dat we twee jaar geleden schreven dat de motie van Agnes Wolbert was aangenomen  om gendersensitieve geneeskunde te integreren in het medisch curriculum was aangenomen? Inmiddels  zijn er veel stappen genomen, zo bleek tijdens de Invitational Conference op 
3 december waarvoor de VNVA was uitgenodigd, samen met een groep stake holders, variërend van medisch student tot ‘bobo’.
 
De verschillende medische faculteiten presenteerden hun vorderingen om m/v  verschillen in medische kennis, diagnostiek en behandeling in het onderwijs op te nemen. Met Toine Lagro als aanjager bleek dat alle universiteiten van het belang van gendersensitieve geneeskunde overtuigd waren, zodat het in elk geval door de top werd gedragen. Het was boeiend om te zien dat de accenten overal anders werden gelegd: de ene faculteit koos meer voor een wetenschappelijke benadering, de ander meer psychosociaal of gekoppeld aan klinisch onderwijs of juist binnen een groter thema van diversiteit. Lees meer
 
Het doet de dokter echt wel wat
door Liesbeth Jansen
  Hoe gaan jullie in jouw ziekenhuis of praktijk om met indrukwekkende gebeurtenissen? Met wie praat jij over die akelige situatie op je werk waarbij je in je hart geraakt werd? Hebben je collega's wel eens zoiets van zichzelf verteld toen het gebeurde, of werd er pas later met wat meer afstand iets over gezegd? In de loop van de jaren zijn we allemaal gewend geraakt aan een vak waarin bijzondere situaties elkaar soms in hoog tempo opvolgen. Voor onze patiënten life events waarvan ze er hopelijk niet teveel meemaken. Wat doet het met jou? Lees meer
 
Een vrouw met een missie
Kennismaking met Giliam Kuijpers door Sylvia Buis
  De KNMG, van oudsher een ‘mannenbolwerk’ is aan het feminiseren aan de top. Met Wendela Hingst kwam de eerste vrouwelijke directeur en  Giliam Kuijpers is sinds enkele maanden directeur Beleid & Advies. Ik sprak met haar ter kennismaking en om te kijken naar raakvlakken met de VNVA.
En die zijn er voldoende. Giliam is een mooi rolmodel voor specialisten die met hart en ziel voor een specialisme gaan, en dan bemerken dat er meer is naast het directe arts-patiënt contact en uiteindelijk besluiten afscheid te nemen van de artsenpraktijk omdat het hen beter past. Tijdens haar zwangerschap – in opleiding tot kinderarts – bloeide de interesse voor ‘breder kijken’ op, al vervolgde ze wel haar opleiding. Zij verbaasde zich toen al over de dokterscultuur van competitie, hard werken en weinig ruimte voor de arts als persoon. Twee maal een hartinfarct op 34-jarige leeftijd (een klassiek voorbeeld van atypische klachten, door huisarts en haarzelf weggezet als hyperventilatie, vandaar ook haar interesse voor gendersensitieve geneeskunde) zette haar verder aan het denken. Lees meer
 
Het Netwerk van ...
Julissa Cruz Gomez – VBGA – Vereniging van Buitenlandse Gediplomeerde Artsen
  Ik ben Julissa Cruz Gómez,  basisarts. Ik kom uit de Dominicaanse republiek. Bijna 2 jaar geleden heb ik samen met andere collega’s de Vereniging voor Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) opgericht. Wat mij heeft gemotiveerd om de vereniging op te richten was al het verdriet, eenzaamheid en frustraties die zowel ik als mijn collega’s hebben meegemaakt rondom alle bureaucratie van de assessment procedure. Daarnaast bestaat er in Nederland geen organisatie die voor een structurele voorbereiding zorgt voor de assessment procedure voor artsen met een diploma van buiten de EU. Mijn droom was alle buitenlandse artsen in een groep te organiseren. Lees meer
 
VNVA Eindejaarsactie - doe je mee?
UAF – Stichting voor Vluchteling-Studenten

 
Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Veel vluchtelingen behaalden al een diploma in hun land van herkomst. De diploma’s van deze artsen, ingenieurs, juristen, economen en vele anderen  
worden hier echter niet erkend. Opnieuw studeren is daarom hun enige kans om zich te ontwikkelen en hun talenten te kunnen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Het UAF steunt ongeveer 3.000 vluchtelingstudenten. Jaarlijks studeren ruim 200 van deze vluchtelingen af en 300 vinden een baan. Het UAF is onafhankelijk en bestaat dankzij de giften van ruim 26.000 particuliere donateurs en fondsen.
Lees meer via: www.uaf.nl
Maak uw donatie over aan het UAF te Utrecht, rekening
NL41 INGB 0000 076300, onder vermelding van: ‘gift VNVA’.
 
Met hoop voor de toekomst ...
Dankbare Mexicaanse kinderarts

 
Ik ben Gabriela González Hernández. Ik ben een 36-jarige Mexicaanse kinderarts. Vijf jaar geleden trouwde ik met een Nederlander. We hebben een mooie dochter van vijf jaar oud en nog een dochtertje is onderweg.
 
Sinds bijna vier jaar geleden ben ik vanwege de liefde naar Nederland geëmigreerd. Lees meer
 
Terugblik VNVA Netwerkavond ‘Maak van je culturele afkomst je troefkaart’
Borrelen met Spa Blauw

 
De VNVA netwerkavond op dinsdagavond 17 november jl was een groot succes mede door de inzet van coassistenten, artsen en andere medewerkers van de VU. Graag zouden we een vervolg geven aan de netwerkavond voor coassistenten en arts-assistenten in andere regio's. Mocht je interesse hebben te helpen bij het organiseren van een dergelijke avond in jouw regio neem dan contact op met het VNVA secretariaat.

Terugblik van deze avond met foto’s en verslag.

 
Best-practices
Het zwangerschaps- en ouderschapsverlof zijn er om ouders in Nederland te ondersteunen.

 


Wil jij ook een beste practice rond het zwangerschaps- en ouderschapsverlof met de VNVA delen? Mail dan naar het VNVA Secretariaat.
 
Platform Medisch Leiderschap presenteert Raamwerk Medisch Leiderschap (RML1.0):
Competentieprofiel geeft landelijke impuls aan leiderschapsontwikkeling onder artsen 

 
Medisch leiderschap is een noodzakelijke competentie voor artsen van nu. Én het is te ontwikkelen. Het Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente leveren met het raamwerk voor competenties voor medisch leiderschap (RML1.0) een algemeen kader voor opleiders en aios voor het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.
Van hippe term naar competentieprofiel
Reflecteren op het eigen functioneren, constant aandacht hebben voor verbetering en sterke eigenschappen kunnen inzetten in het belang van goede patiëntenzorg; van artsen wordt tegenwoordig veel meer verwacht dan het behandelen van patiënten alleen. Op 16 september jl. lanceerden Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente het Raamwerk Medisch Leiderschap, waar zij gezamenlijk 2 jaar aan werkten. Met het RML1.0 beschikt Nederland over kaders voor leiderschap van artsen in navolging van onder andere het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Lees meer

 
MWIA Nieuws 
14 november 2015 ‘The Brain anno 2015’ in Brussel door Geneviève Koolhaas

 
Op het moment dat ik dit verslag voor jullie schrijf, is Brussel (en eigenlijk de EU) in oorlog. Moest het stof nog landen van Paris Attacks van minder dan 24 uur daarvoor, liep ik een dag later, zaterdag 14e, nog onbezorgd door Brussel. Die onbezorgdheid werd ook aangetast door het ophogen naar de hoogste dreigingscode resulterend in het 
lam leggen van het kloppend hart van de EU. Bij deze berichten en onwerkelijke beelden kon ik niet anders dan toch opmerken dat ook mij, bij het besef niet veilig te zijn, enig spoortje angst bekroop op dat moment. Lees meer
 
Terugblik VNVA Beleids- en Bestuursdag
door Alexandra Willems


 
Onze voorzitter Sylvia Buis opent de bijeenkomst met een lied van The Scorpions - Winds of Change. De dag van 14 november 2015 beginnen we gelukkig met een paar minuten, Stilte….
In de avond van 13 november wordt de aanslag op het Bataclan-theater gepleegd. Het nieuws weergalmde op de heenweg op verschillende frequenties als een soort déjà-vu door m’n auto. Minstens 150 doden… Voor Wie, voor Wat?
 
Na het welkomstwoord van Sylvia, neemt Caty Asscher het van haar over: De introductie van beide dames stralen authenticiteit en verbinding uit. Lees meer
 
Pump your career op 19 november 2015
door Geneviève Koolhaas

 
Een talent day for female scientists, georganiseerd door NWO en LNVH, kom maar op. Ik was onder de indruk van de opkomst van 600 jonge collega’s, die advies kwamen inwinnen en toe zijn aan rolmodellen die je aan het denken zetten om de juiste volgende carrière moove te maken. Hierin werden we allerminst teleurgesteld!

Met journalist, talkshow host Eva Jinek die met goede kritische noot de sprekers hersens deed kraken, was de toon snel gezet. Een succesvolle vrouw niet bang om de fundamenten van het
old boys network’ op zijn grondvesten te laten
trillen. 600 hoogopgeleide, gedreven vrouwen  betekende volle bak en trending  topic op Social Media. Zie hier de kracht van vrouwen! Prof Naomi Ellemers, psycholoog aan UU, presenteerde onderzoeksresultaten die bijna zouden leiden tot een depressie’tje. Lees meer
 
Coaches aan het woord
Dokter en familie door Mia Sol
Bij een Intervisie bijeenkomst kwam een van de deelnemers met een voorbeeld waar ze als mens, als dokter en als zeer nabij familielid mee te maken had. Als dokter hebben we allemaal ouders die een keer het laatste jaar van hun leven leven, die een keer doodziek kunnen worden, of in een ziekenhuis of verpleeghuis belanden.

Wat doe je in die laatste fase? Welke rol neem je -  naar je andere ouder, naar je broers en zussen, naar je eigen kinderen? Lees meer
 
Betere bescherming nodig voor het ongeboren kind?
door Clara Peters , huisarts Rotterdam (met dank aan Marjolijn van de Merwe, vertrouwensarts kindermishandeling  Veilig Thuis Zuid Holland Zuid en Maasstadziekenhuis Rotterdam)
Afgelopen zomer werd door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming  een rapport geproduceerd met de titel “Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid” met adviezen voor de ministeries van Gezondheid en Welzijn en voor Veiligheid en Justitie.
 
Uit onderzoek is bekend dat de omstandigheden en de leefwijze van de moeder tijdens de zwangerschap van invloed zijn op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Verreweg de meeste aanstaande ouders doen alles wat ze kunnen om de zwangerschap goed te laten verlopen en een gezond kind ter wereld te brengen. Lees meer
 
Het alternatief voor de zorg
Lewi Vogelpoel, radiologe en VNVA lid licht toe waarom zij aan dit boek heeft bijgedragen

 
Laat artsen hun werk doen, faciliteer ze hierbij. Artsen e.a. zorgprofessionals willen en hebben hun aandacht, energie en tijd nodig voor het werk waar ze voor opgeleid zijn, patiënten helpen bij een zorgvraag. Niet anders dan voor vele andere burgers is het hierbij iets extra’s kunnen betekenen voor de medemens (in hun spreekkamer) een extra positieve motivatie. In de loop van de tijd hebben helaas buitenstaanders het hierbij gefaciliteerd willen worden steeds meer verward met van de regie af willen zijn. Lees verder
 
Workshop ‘Ambities in balans: voluit werken én leven’
Voor VNVA leden ligt bovendien een mooi boek in het verschiet – ‘Ambitie met een grote M’


 
Wil jij op een positieve manier je eigen ‘artsenleven’ ontwikkelen en vormgeven? En/of wil je bij het combineren van werken en zorgen vasthouden aan de drive en ambities waarmee je destijds aan je studie geneeskunde begon? Dan is de workshop ‘Ambities in balans: voluit werken en leven’ iets voor jou!

In de spitsuurfase van je leven met mogelijk een (jong) gezin verdwijnen bij menigeen de ambities langzaam uit beeld of gaan ze (steeds) zwaarder vallen. Zeker wanneer je partner ook een baan heeft. Je wilt immers een goede arts zijn en ook een goede ouder, partner, zoon/dochter, zus/broer, vrijwilliger…
Lees meer 
 
Workshop Startup dokter
Ben jij (net) gestart als A(N)IOS? En loop je rond met vragen als ‘Hoe ga ik om met mijn (nieuwe) rol, verantwoordelijkheid en bijbehorende stress als A(N)IOS?’, ‘Wat is mijn kracht en wat zijn mijn ambities als arts en ook als mens?’ of ‘Hoe stel ik grenzen en blijf ik bij mezelf?'. Dan is de workshop Startup dokter iets voor jou!

Als je begint met je medische vervolgopleiding start immers een spannende tijd. Waar je als coassistent in een relatief veilige rol en positie kon functioneren, geldt dat niet meer als A(N)IOS. Je hebt als A(N)IOS eigen verantwoordelijkheid voor je patiënten en je moet het nodige uitvinden over je nieuwe rol, hoe de opleiding werkt en ook over je nieuwe werkomgeving.

In de workshop ga je op een andere manier dan bij intervisiebijeenkomsten en opleidingsgesprekken met jouw vragen aan de slag onder leiding van onafhankelijke coaches/trainers. Meer informatie
 
Gender and Health Knowledge Agenda
De Engelse vertaling van de Kennisagenda Gender & Gezondheid
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
Twitteren kan ook, de Nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 7,
nummer 8, 2015
 
BEZOEK ONZE SITE
 
 
AGENDA

 

Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief:
12 februari 2016
 
"Ik kan er niet mee leven dat klachten van vrouwen atypisch worden genoemd."
 
Op 23 november 2015 heeft Women Inc. directeur Jannet Vaessen op Radar aandacht gevraagd voor erkenning van man/vrouw verschillen in de gezondheidszorg. Uit de kijkcijfers is gebleken dat er maar liefst 2 miljoen kijkers waren! Bekijk het item hieronder terug en lees wat de gevolgen zijn van gebrek aan kennis over het vrouwenhart.
 
Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders?

by Tomas Chamorro-Premuzic
 
There are three popular explanations for the clear under-representation of women in management, namely: (1) they are not capable; (2) they are not interested; (3) they are both interested and capable but unable to break the glass-ceiling: an invisible career barrier, based on prejudiced stereotypes, that prevents women from accessing the ranks of power. Conservatives and chauvinists tend to endorse the first; liberals and feminists prefer the third; and those somewhere in the middle are usually drawn to the second. But what if they all missed the big picture? Lees meer
 
 
VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
Op dieet? Doe normaal!
 
 
Laten we weer gewoon gaan eten!

Alle dieethypes zijn niet meer op één hand te tellen en nog nooit was er zoveel aandacht voor gezondheid in de media en op internet. Maar hoe gezond en goed zijn al die diëten op lange termijn? In Op dieet? Doe normaal! stelt dieet-psycholoog Heleen Ligtelijn dat we doorslaan in ons streven naar gezond eten, afvallen en de nieuwste trends op dieetgebied. Volhouden valt echter niet mee, want hoewel de meeste diëten ons precies voorschrijven wat wel en niet mag, vertellen ze er niet bij hoe je dat dan moet aanpakken. Heleen Ligtelijn telt geen calorieën, ze neemt ons eetgedrag onder de loep.

Op dieet? Doe normaal! helpt je ontdekken welk type eter je bent en waarom je eet.
 
 
 TWITTER FEEDS

#Vrouwen die lijden aan vitamine D tekort hebben tot wel vijfmaal grotere kans op #borstkanker http://goo.gl/Kl8CBO @UitgeverijLucht
 
 
Noteer alvast in uw agenda, 25-01-2016: 38e Nascholing aan de Maas "Vrouwelijke genitale verminking"(VGV) http://goo.gl/3BNJn4
 
 
 
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het diagnostiseren en behandelen van hartfalen bij vrouwen: http://goo.gl/WIlBxB #radartv
 
 
"@BrigittevdB: Centra v Seksueel geweld: VWS+V&J stellen in totaal € 4,2 miljoen extra. Gelukt met @marithvolp @NineKooiman"@VNVA1
 
 
 
 
OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.