Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2018 nr. 11
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Thuis: Kerk door twintigers
 
Afscheidsconcert IKK
 
Voedselbankactie
 
40 dagentijd films:
Matthäus Missie
 
Paasontbijt: samen aan tafel
 
Met uw kerk op reis
 
Avondmaal in kleine kring
 
Crucifixtion in  Bethlehemkerk
 
Midden in het leven
 
Passie paasviering voor senioren
 
Kliederkerk op Goede vrijdag
 
Geen geld, wel boodschappen
 
In memoriam 
Reinier Beltman
 
 
Zondag 18 maart
4e Zondag Veertigdagen
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Angst voor het leiden'
 
 
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
Sterretjes
 
Tienduizenden onderweg!
 
Presentatie over hoe om te gaan met dementie.
 
Wie goed zingt, bidt dubbel.
 
Nog niet alle toezeggingen binnen.
 
Goede of stille week
25 maart tot 31 maart
 
AGENDA
 
Vrijdag 16 maart
 
Zaterdag 17 maart
Cantate op de Brink
 
Zondag 18 maart
ds. Maarten Hameete
 
 
Maandag 19 maart
 
Wijkkerkenraad
 
Dinsdag 20 maart
Ontspanningsmiddag
Stilte Centrum open
 
Matthäus Missie
 
Woensdag 21 maart Gemeente verkiezingen
 
Donderdag 22 maart
Stilte Centrum open

Vrijdag 23 maart
Catechese tieners
Stercafë
 
 
Zaterdag 24 maart
Oecumenische viering in De Waaier

Zondag 25 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATES
 
 

Zondag 18 maart

Johannes 12:20-33
 
Ik heb alles voor je over 
 
Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Met de kinderen denken we deze zondag na over hoeveel je voor een ander over hebt. Voor iemand die je liefhebt, heb je veel over.
 

Bethlehemkerk is weer terug op Facebook

De Facebook pagina van de Bethlehemkerk is vernieuwd. Reden is dat de oude gemaakt was als een privé pagina. Facebook accepteert dat niet meer. We hebben er dus een bedrijfspagina van gemaakt. We hebben veel mensen uitgenodigd, maar het kan zijn dat mensen die de pagina volgden daar niet bijzitten.
De Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Thuis: Kerk door twintigers
 
 
Wanneer je vier twintigers bij elkaar zet, goed eten verzorgd, en een fijne plek hebt om te zitten voel je jezelf thuis. Dat was het gevoel wat mij vorige week zaterdag bekroop toen we met elkaar de afwas gedaan hadden en de avond hadden afgesloten. Jezelf thuis voelen is niet altijd even makkelijk in een kerk. De taal, de verschillen, het tijdstip van de zondagmorgendienst. Maar als je dan aan tafel gaat met elkaar ontdek je de overeenkomsten: het verlangen naar een betekenisvol leven, de vragen die het leven oproept, het plezier dat je beleeft in het leven, de hoop naar de toekomst.
 
Afscheidsconcert IKK
Op vrijdag 23 maart om 20 uur is er in de Bethlehemkerk een afscheidsconcert onder leiding van de oud-dirigenten en begeleiders Ies Nijman, Klaas de Haan en Eduard van Maanen. 
 
Hoe verdrietig de aanleiding ook is, we hopen op een feestelijke avond met veel toehoorders.
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank actie
 
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. De komende weken zijn er veel initiatieven.
 
Actie Voedselbank op zondag 25 maart in alle Hilversumse PGH kerken.
 
40 dagentijd films: Matthäus Missie
Voor de zevende keer brengt het Filmtheater Hilversum in tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen.
 
Filmmaker Cherry Duyns volgt Reinbert de Leeuw vanaf de eerste repetitiedagen met orkest, koor en solisten tot de aangrijpende uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Een film over het mysterie van muziek, de betovering. Over de bezieling van musici. Over ontroering. Over de onstuitbare bevlogenheid waarmee Reinbert de Leeuw opgaat in Bachs monumentale werk.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Paasontbijt: samen aan tafel
 
Op Eerste Paasdag, zondag 1 april, is het inmiddels een mooie traditie om voorafgaand aan de dienst met elkaar te ontbijten.
 
De diaconie nodigt u van harte uit om hieraan deel te nemen.
 
U kunt zich opgeven bij Wilma van Halsema en Irene Muller of via diaconie@bethlehemkerk.nl
 
Uw diakenen van de Bethlehemkerk
 
Met uw kerk op reis
Dit jaar gaan wij voor de 6e keer een  reisdag organiseren: woensdag 1 augustus 2018.
 
Leeuwarden is en prachtige stad met veel historie. Bovendien is Leeuwarden dit jaar de culturele hoofdstad van Europa. Het is dus een stad waar dit jaar heel veel te zien en te beleven is. Wat we allemaal gaan bekijken, dat blijft nog even een verrassing. Maar als u niet mee gaat, dan mist u veel. Dus: Dit mag u niet missen. Lees meer...
  
 
Avondmaal in kleine kring
 
 
 
 
Op maandag 19 maart a.s. is er weer een Heilig Avondsmaalsviering in het Stiltecentrum o.l.v. ds. Jetty Scheurwater.
 
De viering begint om 14.30 uur. Om ca. 15.00 uur drinken we samen koffie of thee aan de leestafel.
 
 
Crucifixion in de Bethlehemkerk
Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 zal het projectkoor haar medewerking verlenen aan de viering in de Bethlehemkerk.
Het koor zal dan enkele delen uit 'The Crucifixion' van John Stainer zingen.
The Crucifixion: A Meditation on the Sacred Passion of the Holy Redeemer  is een oratorium dat Stainer (1840-1901) componeerde in 1887 voor tenor en bas solo, gemengd koor en orgel.   Lees meer ...
  
 
 
Midden in het leven
  
De volgende bijeenkomst van Midden in het leven zal op vrijdag 6 april plaatsvinden en niet zoals eerder op sommige plaatsen vermeld wordt op vrijdag 23 maart, dan is het afscheidsconcert van het IKK gepland.
Zoals gewoonlijk starten we de avond met een American dinner, iedereen neemt iets mee en daarna tot circa tien uur hebben een tweetal onderwerpen, waarna we afsluiten met een borrel. Aanmelding en opgave van te voren is gewenst i.v.m. het gezamenlijke dinner.
De onderwerpen en sprekers van vrijdag 6 april volgen in de komende nieuwsbrief.
 
Passie paasviering voor senioren
Op dinsdag 27 maart om 14.30 uur: in de Bethlehemkerk (kerkzaal is open vanaf 14.00 uur), passie-paasviering voor senioren m.m.v. Ab Hermsen, bariton en Riet van Leeuwen, piano. Overdenking: ds Jetty Scheurwater.
 
  
 
 
 
 
Kliederkerk op Goede Vrijdag
  
Op Goede Vrijdag 30 maart is er weer Kliederkerk! Deze keer is het thema: 'Soldaat bij het kruis'.
De deuren gaan om 10.00 uur open en we beginnen om 10.15 uur. Kom je ook?
Neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee en vergeet niet om dan óók je ouders (en die van je vriendjes) of je opa en oma mee te nemen.
 
Geen geld, wel boodschappen
Mensen in armoede blijken vaak te weinig geld te hebben om een goede maaltijd op tafel te zetten. In Almere runnen dertien kerken daarom samen een sociale supermarkt.
Mensen met een laag inkomen kunnen hun boodschappen doen in de sociale supermarkt. Ze ontvangen een chipknip die is opgeladen met een bedrag dat past bij hun persoonlijke situatie en gezinsgrootte. Met deze pas kunnen ze zelf kiezen wat ze nodig hebben en afrekenen bij de kassa.  Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
In memoriam Reinier Beltman
  
Op maandag 12 maart is in zijn woning aan de Simon Stevinweg Reinier Beltman op 72-jarige leeftijd na een korte ziekte overleden.
 
In januari 1989 werd Reinier verbonden aan de Samen-op-Weg gemeente in Hilversum Noord en ging hij werken in de Goede Herderkerk, samen met de Ontmoetingskerk één wijkgemeente. Op 1 juni 2009 nam hij afscheid als wijkpredikant in De Morgenster.
 
De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 17 maart op de Noorderbegraafplaats na een dienst in De Morgenster, die om 11.00 uur begint.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl