NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Februari 2019 
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
CARNAVAL
Tijdens de carnaval is de huisartsenpraktijk normaal geopend. Ook op carnavalsmaandag kunt u, in tegenstelling tot voorgaande jaren, gewoon bij uw eigen huisarts terecht.
Wij wensen jullie allemaal een gezellige carnaval!
 
AANGEPASTE TIJDEN BLOEDAFNAME
Vanaf 27 februari is het bloedprikken op woensdag voortaan tussen 8.00 en 8.30 uur. Wij hebben gekozen voor een eerder tijdstip (was altijd van 9.30 tot 10.00 uur), omdat veel mensen nuchter geprikt moeten worden. De tijd van bloedafname op maandag blijft ongewijzigd, namelijk van 9.15 tot 9.45 uur.
 
HUISARTS IN OPLEIDING
Op 1 maart start Nadine van den Hoven als huisarts in opleiding in de praktijk. Nadine heeft haar studie geneeskunde afgerond en is dus al arts. Zij gaat zich nu specialiseren tot huisarts en loopt daarom 15 maanden stage in Ysselsteyn. Zij werkt onder supervisie van de huisartsen, maar zal wel zelfstandig patiënten zien.
 
KEURINGEN
Regelmatig krijgen wij als huisarts de vraag een rijbewijskeuring te verrichten bij eigen patiënten. Behandeld artsen mogen echter volgens de KNMG richtlijnen geen eigen patiënten keuren. Wel is het zo dat de behandelend arts, na toestemming van de patiënt, feitelijke informatie mag verstrekken aan het CBR in antwoord op gerichte vragen. Uw huisarts mag dus alleen feitelijke informatie geven en geen oordeel vormen.
 
GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE
Vanaf heden is het mogelijk voor patiënten verzekerd bij VGZ en haar dochtermaatschappijen (Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, UMC en United Consumers) om deel te nemen aan een Gecombineeerde Leefstijlinterventie (GLI). Zij krijgen dit volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Het doel van deze gecombineerde leefstijlinterventie is een gezondere leefstijl en gewichtsreductie voor de deelnemers. In onze regio is het programma Cool beschikbaar.
Doelgroep:
- patiënten met een BMI 25-30 en aanvullende risicofactoren (zoals diabetes of hartvaatziekten)
- patiënten met een BMI>30
Wat houdt Cool in?
Het is een 2 jaar durend programma bestaande uit individuele gesprekken  door gekwalificeerde leefstijlcoaches en 16 groepsbijeenkomsten. In samenspraak met de leefstijlcoach gaat de sportcoach met de patiënten aan de slag om een bij hen passende bewegingsvorm te vinden.
Wilt u hiervoor in aanmerking komen, maak dan een afspraak bij uw huisarts.
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl