VÄLKOMMEN TILL DRÖMCENTRUM

Här får du råd och inspiration om hur drömmar ska förstås och tolkas.
Du kan också läsa tidigare inspirations brev.
Se även Info, Nyheter och Aktiviteter här längst ned.


MARS

Vi är nu inne i den Sjätte Dagen (13/11 2008 - 7/11 2009) enligt MayaKalendern. Den förutspår en renässans för kreativitet, samverkan och integrering.

Samtidigt står den nya tidens huvudplanet Uranus (Vattumannens tidsålder - utveckling, visioner, befrielse, helhet) i opposition mot Saturnus (stagnation, rigiditet, motstånd, bakåtsträvande, rädslor)

Vi är inne i ett skede där oväntade, överraskande händelser kan tvinga fram nya insikter,  nya lösningar och nya vägar till utveckling.
En tid när vi kan förvänta oss plötsliga förändringar.  Uranus ser till att vi får upplevelser som gör att vi måste ”vakna” till en större verklighet, för att komma närmare oss själva och bli mer närvarande i Nuet.
Uranus hjälper oss att väcka och förstärka vår själsliga längtan Hem till  Helhet, vilket intensifierar vår inre eviga ”detektivresa” – sökandet efter Vem är jag, Villkorslös Kärlek och Medvetandets möjligheter.

Ju större motstånd vi har mot att öppna upp för insikten att pengar och ägodelar inte ger oss den trygghet vi söker, desto hårdare smällar får vi kanske för att  förstå vad som egentligen är viktigt i våra liv.

Här är DRÖMMEN och DRÖMARBETET en juvel.
Drömmen är nämligen före krisen.
Lyssnar du till drömmens budskap och handlar därefter, så kan du undvika kris i ditt liv. Jämför ordspråket ”Universum viskar till dig hela tiden. Lyssnar du inte till viskningarna så tvingas du att höra ropen.”

Steg 1
Bestäm dig för att komma ihåg dina drömmar. Intala dig att du kommer att minnas!
Tänk på drömmen då och då under dagen.
Skriv ned din dröm. Rita din dröm. Ge den en titel.
Läs böcker om drömmar. (t.ex Drömtolkning och Drömalkemi)

Steg 2.
Försök förstå drömmens budskap genom att associera till drömbilderna. Vad kommer du att tänka på när du ser denna bil, denna flod, denna människa, detta hus …?
Extrahera verben för att se vad som händer i din dröm (t.ex springer, flyr undan, skriker, skrattar, hotar..)
Vilka känslor har du i din dröm?

Steg 3
Ha en dialog med drömbilderna: Fråga vad de vill? Hur de känner sig? Vad de vill säga till dig?
Föreställ dig att du är i drömbildens situation, och skriv ned svaren.


DRÖMTOLKNING

Dessa fem drömmar visar drömmarens personliga utveckling över en tidsrymd på tre månader med drömarbete.

Dröm 1
Jag kör genom ett landskap, fler och fler vägar, slutligen endast en gyttjig stig. Jag är vilse. Jag lämnar bilen och går bakåt. Jag hade tur som hittade tillbaka.

Tolkning
Färdas genom livets (inre) landskap. Många vägar, många viljor att välja emellan. Slutligen blir vägen genom livet snäv och svårframkomlig.
Denna drömmare lyssnar på vad alla andra vill och tycker. Kommer då bort från sin egen vilja, sin egen väg. Känner sig vilsen. Hittar slutligen tillbaka till sig själv. Ingen utveckling, tillbaka till scratch.


Dröm 2
Många stora stenar har grävts upp. De ska bygga grunden till ett hus.
Det känns spännande .


Tolkning
Tunga stenar (inre tyngder) har tagits upp från undermedvetandet till ytan. Nu ska ett nytt jag byggas. Det är spännande.

Dröm 3
Vi kör bil på en väg. Vi kommer till en port, där en ny väg fortsätter.
Jag vet att det var vi som hade skapat porten.

Tolkning
Färdas på livets väg. Nu finns där en ny port, en öppning till ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att färdas genom livet. Drömmaren har öppnat nya möjligheter i sitt inre.


Dröm 4
Arbetare håller på med ett husbygge. Där är bräder och byggställningar. Jag balanserar på en smal träbräda som ska bli andra våningens golv. En man säger att det är hans mark och hotar att rasera hela bygget. Jag är rädd att falla ned och slå ihjäl mig.


Tolkning
Ett nytt jag håller på att byggas. Nya insikter, nya attityder, nytt sätt att förhålla sig. Drömmaren har inte ”fast mark under fötterna”, utan balanserar på en smal bräda ovan jord ’med livet som insats’ – vem är jag när jag inte är mitt gamla jag?  Den inre kritikern säger: Att förändras och bygga ett nytt jag är förbjudet, status quo ska råda!

Dröm 5
Jag ser en morot växa. Den är orangeröd. Nederst på moroten växer det ut nya små rötter. Dessa går djupare ned i jorden.


Tolkning
Drömmaren ser i denna dröm hur hon har ”grundat” sig själv, sin växtkraft och sin kreativitet (orange) i jorden. Hon står nu stadigt, har en stabil grund och växer snabbt både i trygghet (nedåt i jorden) och i personlig utveckling. (moroten symboliserar näring och växt)


Allt gott. Dröm och njut av livet.
Louise Minerva-Li

Nyheter: DrömCentrum ska få ny hemsida. Håll utkik under våren för mera info. www.dromcentrum.se