Ako ne se chete kliknete  
 
Глобалният пазар на автономни фотоволтаични системи ще достигне 50 GW до 2020 г. според проучване на американската консултантска компания McKinsey & Company.
 
Те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в труднодостъпни места. Характерни за тях са кратките процедури за одобрение, лесната интеграция в сградата и липса на инвестиции в електроразпределителната и електропреносна мрежа.
 
В съответствие с последните тенденции автономните фотоволтаични системи ще бъдат във фокуса на Изложбата и конгреса за възобновяема енергия и енергийна ефективност и SEE Solar – изложба за соларни технологии за Югоизточна Европа.
 
В този брой на електронния бюлетин ще ви запознаем отблизо с дейността на Филкаб АД и Мотто Инженеринг ЕООД, изложители на тазгодишното издание на събитието. Експерти от двете компании ще споделят в интервюта своето мнение за текущото състояние и бъдещите посоки на развитие на фотоволтаиката в България.
 
Приятно четене!

 
  T: 032 512 905  E: tanya@viaexpo.com  W: www.viaexpo.com
 
 
 ФИЛКАБ АД
 
Г-жо Пеева, моля да представите вашите продукти и услуги.

В последните няколко години ФИЛКАБ АД успешно развива своята дейност в областта на ВЕИ и натрупа богат опит. Предпоставки за доброто позициониране на фирмата в този сектор са предлагането на комплексно обслужване и изграждане до ключ на фотоволтаични централи и системи. ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички компоненти и материали по системите, така и спомагателни дейности - проучване, анализ, оценка и оптимизиране:
● фотоволтаични модули, инвертори и инверторни станции,носещи конструкции ●  комплектни разпределителни уредби и станции  ●  контролери и зарядни устройства, акумулаторни клетки и батерии ● електрически табла, кабели ниско, средно и високо напрежение  ● кабелни аксесоари, мониторингови системи ● метеорологични станции, инструменти и измервателна техника
 
Кои от тях намират най-голямо приложение и с какво се отличават?

Опитът и „ноу-хау“-то, придобити през годините, са най-ценното, което компанията притежава и може да предостави на своите клиенти. Това ни помага да предлагаме оптимални решения за всеки обект. Инвестициите във фотоволтаичните системи са дългосрочни и за ... 
 
 
МОТТО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
 
Г-жо Пейчева, моля да прeдставите вашите продукти и услуги.
Мотто Инженеринг ЕООД е иновативна компания, специализирана в проектирането, доставката и изграждането на системи за производство на енергия от ВЕИ. Предлагаме на нашите клиенти индивидуални консултации и решения за изграждане на фотоволтаични и хибридни системи, както за домашно ползване, така и за внедряването им в индустрията. При реализацията на проектите залагаме на най-съвременните технологии за съхранение на енергия и за енергиен мениджмънт.
 
Кои от тях намират най-голямо приложение и с какво се отличават?
Цялостните инженерингови решения, които компанията предлага в съответствие с  индивидуалните потребности на клиента. Всеки един проект подлежи на обстойно предпроектно проучване, което е солидна база за технологично издържан краен продукт и продукт, отговарящ на изискванията на клиента.
 
Моля да споделите за ваши наскоро реализирани проекти и бъдещи планове.
През второто полугодие на 2012 г. Мотто Инженеринг реализира или е в процес на реализация на 5 наземни фотоволтаични централи с мощности ...