Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 14/04/2022
Minister Wiersma bezoekt
Minkema College
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
 
Samen met onze vmbo-leerlingen vierden we op woensdag 30 maart het einde van de coronamaatregelen. Er werd gedanst op de beats van DJ Dave en we hadden twee spetterende optredens: eentje van Ronnie Flex en eentje van Emma Heesters. Wat een mooi feest was dat! 
 
 Op vrijdag 8 april bezochten we met onze havo/vwo-leerlingen Walibi. Met maar liefst 29 bussen vertrokken we richting Biddinghuizen. Vorige week stond ook in het teken van de toekomst: vrijdag 8 april werd afgesloten met een ander evenement: de MinkeMarkt! Tijdens deze avond gaven ruim 120 oud-leerlingen in de aula voorlichting over hun opleiding aan onze havo- & vwo-leerlingen.
 
Wat fijn dat dit soort evenementen na twee jaar weer mogelijk waren!
 
Voor het schooljaar 2022-2023 hebben zich ruim 570 nieuwe brugklasleerlingen aangemeld. Ruim 380 leerlingen schreven zich in voor ons havo/vwo en ruim 190 voor ons vmbo. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.
 
Er gebeurt veel op onze school. Ik merk en zie wel dat we nog niet terug zijn bij het oude normaal. Ik merk dat leerlingen wat onrustig zijn en het soms lastig vinden om zich te focussen op school.
 
De nasleep van corona heeft grote impact, niet alleen op jou, maar op ons allemaal. Ik vind het belangrijk om te benoemen dat wij er voor jullie zijn en dat je altijd om hulp kunt vragen. Een antwoord hebben we misschien niet altijd, maar: soms is luisteren genoeg. Samen kunnen we meer bereiken!
 
Ik wens jullie een fijn paasweekend!
 
Minister Wiersma bezoekt Minkema
De examens staan voor de deur! Volgende week beginnen onze vmbo-leerlingen met hun praktijkexamens (cspe's) en na de meivakantie zijn alle overige examen leerlingen aan de beurt. Een spannende periode dus!
 
Minister Wiersma was benieuwd hoe leerlingen zich voorbereiden op dit (praktijk)examen. Op donderdag 14 april liep hij daarom met leerlingen een rondje door onze vmbo-locatie en hoorde hun verhalen, maar hij vroeg ook om tips voor andere leerlingen.
 
 
 
Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid. Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de eerste en derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook onder de leerlingen uit leerjaar 3 én onder de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.
 
Eind maart ontvingen de ouders die het betreft een mail waarmee zij kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek kunnen wij vergelijken met dat van andere scholen en onze resultaten van voorgaande jaren. Zo krijgen wij inzicht in onze sterke punten, maar ook in onderdelen waar wij ons op kunnen verbeteren. Deelnemen kan tot en met 30 april.
 
Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl.
 
Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
On Stage Beroepenfeest
 
Donderdag 7 april was het zover. Onze eerste en derde klassen gingen met bussen naar het beroepenfeest. In de Milandhof in Zegveld was de rode loper voor ze uitgerold.
 
Meer dan 200 enthousiaste beroepsbeoefenaren stonden klaar om de leerlingen te ontvangen. Klappend op de muziek kwamen de eerste leerlingen een beetje aarzelend binnen, maar al snel stroomde het middenpad met de rode loper vol.
 
Na een korte toespraak van de dagvoorzitter mochten de leerlingen op zoek naar de beroepen van ‘hun keuze’. Vooraf hebben ze 5 beroepen vanaf de website uitgekozen, waar ze graag een dagdeel willen meekijken. Al snel was de Milandhof gevuld met leerlingen die echt in gesprek gingen met beroepsbeoefenaren. Visitekaartjes werden uitgewisseld en matches gemaakt.
 
In 45 minuten tijd hadden bijna alle leerlingen 2 matches. Op 21 april gaan ze ‘binnenkijken’ bij de bedrijven waar ze een match hebben gemaakt.
 
Na de prijsuitreiking voor de mooiste twee zelfgemaakte visitekaartjes zijn de leerlingen weer met de mentor de bus in gestapt, richting het Minkema College. Het eerste deel van On Stage, het beroepenfeest, is echt goed verlopen, nu op weg naar ‘de Doedag’.
 
Walibi en eindexamengala
Binnenkort sluiten onze examenleerlingen hun middelbare schooltijd feestelijk af. Op woensdag 25 mei gaan we met alle examenkandidaten en de mentoren naar Walibi. Op dinsdag 31 mei houden we ons gala met als feestelijk thema ‘1001 NACHT ’. Alle leerlingen hebben hierover een brief ontvangen met daarin informatie over beide activiteiten. We zijn blij dat we weer zulke leuke activiteiten kunnen organiseren en kijken erg naar deze twee dagen uit!
 
 
Aanmeldingen schooljaar 22-23
Afgelopen herfst en winter bestond onze voorlichting voor groep 7 & 8 opnieuw uit veel online activiteiten, zoals ‘chatten met bruggers’, Meet & Greets met ouders en de veel geprezen live tour met razende reporters. Maar ook de open lesmiddag, informatieavonden (havo/vwo) en kijkavond (vmbo) trokken veel bezoekers, jong en oud. 
 
Inmiddels kunnen we trots laten weten dat een overweldigend aantal groep 8’ers voor het Minkema College heeft gekozen. In totaal gaat het om ruim 570 nieuwe brugklassers. Zowel op de Minkemalaan als op de Steinhagenseweg is er een toename in het aantal aanmeldingen uit de regio Woerden èn de ons omringende regio’s. We zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat deze vele gezinnen in ons college stellen.
 
Gezocht: leerlingen voor fotoshoot
 
Het Minkema College is trots op haar leerlingen! Vandaar dat wij ook dit jaar graag een aantal leerlingen op school fotograferen voor ons informatiemateriaal over het Minkema College. Denk bijvoorbeeld aan de schoolgids, het jaarverslag, de website en onze social kanalen.
 
Zit je in de brugklas of leerjaar 2 en lijkt het jou leuk om - samen met vrienden/vriendinnen - mee te werken aan deze fotoshoot? Meld je dan aan bij afdelingsassistent John Boegheim.
 
De fotoshoot vindt plaats op donderdag 12 mei en duurt van ongeveer 08.30 - 14.00 uur. Je hebt die dag dus géén les. Voor de fotoshoot is formele toestemming van je ouders nodig. Dit toestemmingsformulier krijg je na aanmelding toegestuurd, zodat je ouders het kunnen ondertekenen. Mocht je nog vragen hebben, dan kunt je contact opnemen met mw. M. Langeslag via m.langeslag@minkema.nl.
 
Examennieuws
Deze week is de deadline voor het inleveren van de SE cijfers. Dan wordt het gemiddelde berekend en staan de eind-SE-cijfers vast. Komende weken en maanden staan in het teken van examens en praktijkexamens.
 
Onze BB leerlingen en KB leerlingen zijn het eerst aan de beurt. In de week van 19 april vinden de digitale examens voor de basisberoepsgerichte leerweg plaats. Diezelfde week is het CSPE (praktijkexamen) voor de Kaderberoepsgerichte- en de Gemengde Leerweg.
 
Na de meivakantie is het praktijkexamen voor de BB leerlingen en vanaf 12 mei starten de Centrale examens voor de mavo en Gemengde Leerweg. De roosters voor BB en KB zijn al verstuurd. De roosters voor de mavo examens gaan volgende week op de post.
 
15 juni: lesvrije ontwikkeldag
Gedurende een schooljaar hebben leerlingen in het middelbaar onderwijs recht op vijf lesvrije dagen. De laatste van dit jaar is op woensdag 15 juni gepland. De docenten benutten de vrijgekomen tijd voor onderwijsontwikkeling en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Jullie kunnen genieten van een ‘break in de week’. Voor het voorbereiden van de toetsweek, die de week erna start, komt deze vrije dag natuurlijk op het juiste moment!
 
Brugfunctionaris voor passend onderwijs
SWVVO RUW is het kloppende hart van passend onderwijs in regio Utrecht West. Bij dit netwerk zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio aangesloten. Samen organiseren wij passend onderwijs en zoeken we duurzame oplossingen voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat.
 
Onze basisondersteuning is goed geregeld. Maar wanneer meer ondersteuning gewenst is, biedt het SWVVO RUW toegang tot verschillende arrangementen.
 
De brugfunctionaris
Samen willen we ervoor zorgen dat er voor elk kind passende zorg en onderwijs beschikbaar is. De brugfunctionaris kan contact leggen met ouders wanneer hun kind om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school gaat. De brugfunctionaris steekt in op laagdrempelig contact en gaat in gesprek vanuit belangstelling. Dit gesprek vindt plaats in de vorm van een huisbezoek. Het doel van een bezoek is om nabijheid te bieden en mee te denken over herstel van de schoolgang. Wanneer het nodig is neemt de brugfunctionaris met de ouder/verzorger(s) contact op. De school en SWVVO RUW werken hierin nauw samen.
 
Oproep: ouder gezocht voor MR
Helaas heeft de eerdere oproep in het Minkema Nieuws nog geen nieuwe ouder vmbo gebracht voor de Medezeggenschapsraad van onze school.
 
Hierbij dus nogmaals het verzoek: De MR is op zoek naar enthousiaste ouders die hun bijdrage willen leveren aan de school. Elke ouder met een kind op het vmbo mag zich kandidaat stellen voor deze vacature.
 
 
Geweldig schoolfeest!
Op woensdag 30 maart ging het dak eraf in de aula tijdens het schoolfeest vmbo. Ronnie Flex en Emma Heesters traden op en maakten er een geweldig feest van voor alle leerlingen.
 
 
 
NPO: overzicht programma's
Vorige maand hebben we opnieuw bekeken welke achterstanden leerlingen, docenten en ouders ervaren. De enquête is door veel ouders ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! We zullen de antwoorden gebruiken om onze plannen voor volgend schooljaar bij te stellen.
 
Overzicht NPO-programma's op de website
Uit de enquête bleek dat een aantal ouders niet goed weet welke extra ondersteuning er mogelijk is vanuit de NPO-gelden. Daarom wijzen we u graag nog een keer op het overzicht op de website. Hier vindt u een overzicht van alle vormen van ondersteuning. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
 
Terugblik thema-avond Bedtime Stories
 
De ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond voor alle ouders van het Minkema College en dit jaar was het thema ‘Bedtime stories’. De avond vond plaats op donderdag 31 maart in de aula van onze locatie aan de Minkemalaan. Het werd een zeer interactieve avond waarin de feitenkennis van de ouders over seksualiteit en tieners in kaart werd gebracht, scenes met herkenbare ‘lastige’ gespreksonderwerpen werden nagespeeld en de aanwezigen naar huis gingen met tips van de GGD. 
 
"Een geweldig leuke en leerzame avond. Complimenten voor de spreekster en acteurs. Ik heb genoten en een hoop handvatten gekregen om nog beter met mijn pubers te communiceren over seksualiteit." - reactie ouder.
 
Heeft u deze avond gemist of wilt u erover teruglezen en er nog wat meer informatie over inwinnen? Kijk dan op de website.
 

 
Mooi debat leerlingen en lokale politiek
Woensdag 9 maart gingen onze leerlingen uit vmbo-3 in debat met lokale politici. Tijdens dit debat, georganiseerd door het vak maatschappijleer, kwamen vijf stellingen aan bod waarop de politici mochten reageren. Maar liefst 9 politieke partijen uit Woerden deden mee. 
 
 
 
Omleiding Kromwijkerdijk
In opdracht van de gemeente Woerden wordt de brug aan de Kromwijkerdijk ter hoogte van het Kromwijkerpad vervangen. Om het vervangen van de brug mogelijk te maken wordt de Kromwijkerdijk tussen nummer 28 en 114 afgesloten. Om de doorgang van het fietsverkeer mogelijk te maken wordt er een omleidingsroute ingesteld via een tijdelijke brug. Aangezien ook auto/vrachtverkeer gebruik moet maken van deze omleidingsroute is oplettendheid geboden! De omleiding gaat in op 19 april 2022 en zal duren tot medio juli 2022.
 
Agenda
15/04 - 18/04: Paasweekend
19/04 - 20/04: Oudergespreksavond klas 1 t/m 3
21/04: Doe Dag On Stage klas 1 en 3
25/04 - 06/05: Meivakantie
 
Nieuwsbrief 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.