Nieuwsbrief 30 mei - 11 juni 2018

BOEKENVERKOOP BIBLIOTHEEK: 18 – 22 JUNI
Selectie van items uit onze reserves aan zomerse prijzen


 
ACTUEEL

België mag asielzoekers weer terugsturen naar Griekenland
Raad voor vreemdelingenbetwistingen N° 205 104 van 8 juni 2018

Grondwettelijk Hof verwerpt beroepen tot vernietiging Potpourri I
GwH  2018/062 van 31 mei 2018

 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Registratie voor orgaandonatie binnenkort ook via huisarts of online
K. Van Assche, RW 2017-2018, nr. 41, 09/06/2018, 1602

Burgerparticipatie in Vlaanderen: de agenda van de decreetgever geëvalueerd
R. Van Crombrugge, TBP 2018/4, 235

Kroniek Parlementair Recht
K. Muylle, TBP 2018/4, 254

De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof
D. Bijnens, D. Fransen, S. Potargent, J. Theunis, TBP 2018/3, 131

Geïntegreerde omgevingsplanning
P. De Smedt, M. Strubbe, Het decreet van 1 juli 2016: op naar een (begin van) geïntegreerde omgevingsplanning?, TMR 2018/1, 4

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid
nr. 1, jan-feb-mrt 2018
Inhoudstafel

Verkoop onroerend goed – bodemonderzoek – gevolgen voor notaris

J. Ceenaeme, Wijziging Bodemdecreet – gevolgen voor het notariaat, Nieuwsbrief Notariaat nr. 5-6, weken 9 t/m 12 2018, 21

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
P. Flamey, S. Aerts, TROS nr. 89, jan-feb-mrt 2018, 5

Stedenbouwkundige vergunningen – beperkte afwijkingen
 
B. Schelstraete, Op zoek naar de grenzen van de beperkte afwijkingsmogelijkheid, TROS nr. 89, jan-feb-mrt 2018, 43

Aanduiding van gebieden als watergevoelig openruimtegebied (WORG) – informatieplicht van de notaris
P. de Smedt, Watergevoelige openruimtegebieden: nieuwe diminsie voor de adviespraktijk en informatieplicht van de notaris, T.Not. nr. 5, mei 2018, 395

Staatsteun

Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën
2017/ n° 2-3


BURGERLIJK RECHT

Contractuele verbintenissenrecht en kooprecht
A. Van Oevelen, Vormt het contractuele verbintenissenrecht nog het gemene recht? Beschouwingen bij de impliciete wijzigingen van het contractuele verbintenissenrecht en het kooprecht door het Wetboek van Economisch Recht, RW 2017-2018, nr. 41, 09/06/2018, 1603

Huur van korte duur
B. Kohl, Le bail commercial de courte durée: présentation du décret wallon du 15 mars 2018, JT N° 6733, 02/06/2018, 457

Is een roerend opstalrecht mogelijk?
J. Van de Voorde, TBBR 2018/5, 250

Appartementseigendom

R. Timmermans, De begaanbare weg tussen verhandelbare ontwikkelingsrechten en appartementseigendom: niet bouwen brengt ook geld op, T.APP. 2018/1, 3

GDPR
C. Ponsart, R. Robert, Le règlement européen de protection des données personnelles, JT N° 6732, 26/05/2018, 421

Centraal erfregister start op 1 maart 2018
Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 13 en 14 2018, 7
(KB houdende beheer van het centrale erfrechtregister
26 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal erfrechtregister, BS 01/03/2018, bl. 17997
Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister:
Aanvraag tot inschrijving in het centraal erfrechtregister van beslissingen houdende een Europese erfrechtverklaring)

Leave a light on. Scheiden zonder schade voor kinderen
C. Declerck, T.Fam. 2018/4-5, 94

De bestrijding van de frauduleuze erkenningen
-P. Senaeve, De bestrijding van de frauduleuze erkenningen. Commentaar bij de wet van 19 september 2017. Deel I. Civielrechtelijke aspecten, T.Fam. 2018/4-5, 96
-A.-S. Matthys, J. Werbrouck, De bestrijding van de frauduleuze erkenningen. Commentaar bij de wet van 19 september 2017. Deel II. Strafrechtelijke aspecten, T.Fam. 2018/4-5, 126
Zie ook:
Nieuwe procedure erkenning
@burger, Magazine voor de ambtenaren burgerzaken, nr. 14, apr-mei-jun 2018, 7

Overzicht van rechtspraak (2012-2017). Recht van preferentiële toewijzing na echtscheiding (art. 1447 BW)
C. Declerck, N. Delang, T.Fam. 2018/4-5, 134


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

De openbare verkoop in een nieuw jasje
R. Jansen, RW 2016-2017, nr. 42, 16/06/2018, 1642

Afschaffen kan soms nuttig zijn – Het recht van hoger bod en de tweede zitdag
C. Engels, T. Not. Nr. 5, mei 2018, 381

Herijking van de juridische opleidingen
Bespreking van de preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Nederlands Juristenblad (NJB), nr. 21, 1 juni 2018

Groepsvordering tegen Volkswagen AG ontvankelijk
Nieuwsbrief Auto, nr. 6, juni 2018, 5
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel 18 december 2017
(FOD Economie: Zaak Test-Aankoop tegen VW)

Nieuw insolventierecht: specifieke regels op maat van de vrije beroepers
K. Van Tilborg, Balans nr. 807, 31/05/2018, 1

Verjaring terugvordering wedden en toelagen ten onrechte  betaald aan gemeenteambtenaren – bespreking GwH 143/2017 van 14 december 2017
M. Marchandise, JT N° 6733, 04/06/2018, 446

Today’s Lawyer
nr. 2, april 2018
Inhoudstafel


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Nieuw insolventierecht: specifieke regels op maat van de vrije beroepers
K. Van Tilborg, Balans nr. 807, 31/05/2018, 1

Hervorming vennootschapsrecht
D. Bruloot, H. De Wulf, K. Maresceau, NJW nr. 383, 30/05/2018, 414
Inhoudstafel

Hervorming ondernemingsrecht
J. Stuyck, De begrafenis van de koopman: enkele inleidende beschouwingen over de nieuwe wet tot hervorming van het ondernemingsrecht, TBH 2018/4, 315

Commentaar op de wijzigingen aan de WAM-wet door de wet van 31 mei 2017

J. Amankwah en S. Heirbrant, RW 2017-2018, nr. 42, 16/06/2018, 1643

Vennootschappen – kapitaalverhogingen
H. Goret, Het toegestaan kapitaal: een nuttige handleiding, Not.Fisc.M. 2018/3, 54


FINANCIEEL RECHT

Bank- en Financiewezen
Nummer 2018/1
Inhoudstafel


STRAFRECHT

Panopticon

Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk
2018/2, mrt-apr 2018
Inhoudstafel

Strafuitvoering - invoering van een beveiligingsperiode
F. Kuty, La loi du 21 décembre 2017 modifiant diverses dispositions envue d’instaurer une période de sûreté. La peine irrémédiable, la loi de la désillusion?, RDP nr. 5, mei 2018, 573


FISCAAL RECHT

Geen auteursrecht voor advocaat door afwezigheid van een ‘concreet werk’
Taxwin, 06/06/2018
Gunstregime voor auteursrechten - aanduiding van een concreet werk is hiervoor noodzakelijk.
(Gent 14 maart 2018, 16/2716/A)

Eigen bijdrage in bedrijfs-smartphones
CB, Eigen bijdrage in bedrijfs-smartphones: van welke inkomsten aftrekbaar?, Fiscoloog nr. 1569, 06/06/2018, 1

Beleggingsvennootschap
P. Delacroix, O. Hermand, S. Kiebooms, Fiscoloog nr. 1569, 06/06/2018,, 4

Vennootschapsbelasting
CB, Aangiften vennootschappen en andere rechtspersonen voor aanslagjaar 2008, Fiscoloog nr. 1569, 06/06/2018, 7

Circulaire effectenrekeningentaks
K. Hellinckx, L. Vanneste, S. Mertens, Circulaire effectenrekeningentaks: verrassende verduidelijkingen, Fiscoloog nr. 1569, 06/06/2018, 10

Het land van morgen – Artikel 219quinquies WIB 1992
J. Van Gompel, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 542, mei 2018, 511

Buitenlandse fiscale rechtspraak
M. Wauman, Wie belast een in Nederland wonende piloot die deels vanuit Italië werkt voor een Britse luchtvaartonderneming?, TFR nr. 542, mei 2018, 513

Taks op effectenrekeningen
J. Van Dyck, Taks op effectenrekeningen: minister billijkt omstreden ontwijkingsroute, Fiscoloog nr. 1568, 30/05/2018, 1

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018
CB, Fiscoloog nr. 1568, 30/05/2018, 3

Beroepskosten
S. Gnedasj, W. Verhoeye, Lenen voor kapitaalvermindering of dividend: bezint eer ge begint!, Fisc. Act. nr. 19, week 24-30 mei 2018, 1

Personenbelasting: aangifte inkomsten 2017, aanslagjaar 2018
G. Valkenborg, Aangifte wordt gewestspecifiek en (iets) korter, Fisc.Act. nr. 18, week 17-23 mei 2018, 1

Bezwaar
P. Smeyers, M. Delanote, Na een kromme uitspraak volgt voortaan een rechtzetting, Fisc.Act. nr. 18, week 17-23 mei 2018, 5

Roerende voorheffing
H. Putman, Roerende inkomsten verkregen door RPB-plichtige: wie is schuldenaar van RV?, Fisc.Act. nr. 18, week 17-23 mei 2018, 8

Vennootschapsbelasting
M. Delanote, K. Janssens, Fisc.Act. nr. 17, week 3-9 mei 2018, 1

BTW
J. Opreel, Vereenvoudigd driehoeksverkeer ‘vereenvoudigd’, Fisc.Act. nr. 17, week 3-9 mei 2018, 4

Vastgoedvennootschappen
L. Vanneste, Nieuwe GVV-wet versoepelt regels, introduceert sociale GVV, Fisc.Act. nr. 17, week 3-9 mei 2018, 7

Journalisten en ngo’s: toegang tot fiscale bestuursdocumenten?
A. Van de Vijver, S. De Raedt, rubriek ‘Vrijgesteld’, TFR nr. 541, mei 2018, 451

Buitenlandse fiscale rechtspraak – bindend  karakter van onderlinge akkoorden
 
D. Scornos, Bindend karakter van onderlinge akkoorden (‘mutual agreements’) en de status ervan in het intern recht – Sifto Canada Corp/ Her Majesty the Queen (Canada), TFR nr. 541, mei 2018, 455

Successierechten
T. Dumont, Het nieuwe Brusselse regime voor de vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, TFR nr. 541, mei 2018, 1

Vlaamse registratiebelasting
 
E. Spruyt, Hervorming Vlaams verkooprecht in aantocht: what’s new en hoe anticiperen?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 5-6, weken 9 t/m 12 2018, 1

Vermogensplanning in de praktijk
2018/1
Cryptomunten: the sky seems the limit, but what about (income) tax? - De beurstaks - De nieuwe taks op effectenrekeningen anno 2018 - Decreet 8 december 2017: verrekenbedingen en verblijvingsbedingen onder last – nieuwe regeling is discriminatie - VLABEL viseert het beding van aanwas - Hervorming erfbelasting  - Over gehuwden, ongehuwden en wederzijdse toebedelingen
Inhoudstafel


SOCIAAL RECHT

ICT-toepassingen en het einde van de arbeidsovereenkomst
S. Palinckx, OR 2018/5, 126

Coördinatie van socialezekerheidswetgeving binnen de EU

K. Aerts, P. De Roo, OR 2018/5, 138

De tewerkstelling van minderjarigen
F. Blomme, De tewerkstelling van minderjarigen: arbeidsrechtelijke bepalingen voor jeugdige werknemers op de werkvloer, OR 2018/4, 90

Co-sourcing: de globale arbeidsovereenkomst
L. Vandenplas, V. Pertry, OR 2018/4, 112

Geheime camera’s op de werkvloer zijn in beginsel in strijd met recht op privacy

I. Plets, OR 2018/4, 123

Publicatie wet mobiliteitsvergoeding: een update

L. Glorie, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2018, 2

De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2018, 17

Platformeconomie – sociaal statuut van de actoren
S. Nerinckx, De ‘Uberisering’ van de arbeidsmarkt: enkele bedenkingen bij het sociaal statuut van de actoren in de platformeconomie, TSR 2018/1, 3

Het Gerechtelijk Wetboek en de emancipatie van het sociaal recht in België
M. Vankeersbilck, TSR 2018/1, 51

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
De advocatuur
Een rechtssociologische en juridische benadering
B. Hubeau, S. Rutten, J. Van Houtte, S. Gibens, M. Van Leuvenhaege, Intersentia 2018, 151 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Inzichten in actueel aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
ICAV II

Marc Kruithof (ed.), Reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, vol. 8, Intersentia 2018, 272 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Planschade en planbaten
Robert Palmans, Marc Boes, Willem Verrijdt (eds.), Reeks CROW, Intersentia 2018, 343 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Mededingingsrecht: do’s en don’ts voor Belgische ondernemingen
P. Van Cleynenbreugel (ed.), Reeks us Mercatorum, vol. 2, Intersentia 2018, 154 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Actualia vermogensrecht
Renate Barbaix, Johan Du Mongh, Intersentia 2018, 80 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handelshuur – Actuele stand van zaken

Nicolas Carette, Intersentia 2018, 203 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jaarboek Energierecht 2017
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux (eds.), Intersentia 2018, 219 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Woninghuur
Medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur
Diederik Vermeir, Larcier 1ste editie 2018, 88 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Liber Amicorum Rik Deblauwe
KnopsPublishing i.s.m. Tiberghien Advocaten 2018, 920 p.
Beschrijving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

A. Desmet, Wolters Kluwer 2018, 1354 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Uitvoering van vonnissen en arresten: wat nu?

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen (ed.), Intersentia 2018, 165 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar… anders bekeken
Claeys & Engels, Larcier 2e editie 2018, 501 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscolex inkomstenbelastingen 2018
S. Sablon, L. De Coninck, Wolters Kluwer 2018, 1846 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
Rechtspraak medisch recht
JLMB 2018/23
Inhoudstafel

Rechtspraak vervoerrecht
RABG 2018/9

Rechtspraak arbeidsrecht
JLMB 2018/22
Inhoudstafel

STUDIEDAGEN
CBR studieavonden 2018-2019
Programma

CBR workshops 2018-2019
Programma

CBR –Bemiddeling programma 2018-2019
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

UJA & TJK on tour: Actueel overzicht van rechtspraak in VOS- en MOF-dossiers
Larcier opleiding, Hasselt 12 juni 2018
Programma

De watertoets  
Escala, Opleiding van 2 sessies
Start: 12-06-2018, Hasselt
Programma   

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars, Beveren 12 juni 2018
Programma

Precontractuele informatie en aansprakelijkheid

M&dSeminars, Leuven 13 juni 2018
Programma

40 jaar Arbeidsovereenkomstenwet

Larcier opleiding, Brussel 14 juni 2018
Programma

Verzekeringsrecht: 6 verschillende actuele topics
M&D Seminars, Gent 15 juni 2018
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Intersentia, sprekers: A.L. Verbeke, R. Barbaix, H. Casman
Vrij 15 juni 2018 | Antwerpen (13u-17u) 
Vrij 22 juni 2018 | Kortrijk (13u-17u)
Do 28 juni 2018 | Brussel (17u-21u)
Do 30 augustus 2018 | Gent (17u-21u)
Di 11 september 2018 | Hasselt (17u-21u)
Programma

Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma

Testamenten en schenkingen: quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht?
M&D Seminars, Leuven  19 juni 2018
Programma

Up-to-date Vastgoedrecht 2018-1
Lexalert online seminarie 19 juni 2018
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars, Leuven 19 juni 2018
Programma


Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen anno 2018
M&D Seminars, Gent 20 juni 2018
Programma

De modernisering van het huwelijks- en relatievermogensrecht
Lexalert online seminarie 21 juni 2018
Programma

Webinar: Privacy en security in de cloud
M&D Seminars 21 juni 2018
Programma

Conventionele overdracht van onderneming en de arbeidsrechtelijke aspecten: recente evoluties in de rechtspraak
M&D Seminars, Kontich 21 juni 2018
Programma

Studienamiddag: Vennootschapsrecht anno 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 26 juni 2018
Programma

Een Engelstalige ondernemingsrechtbank in Brussel!
Larcier opleiding, Brussel 26 juni 2018
Programma

Woninghuur: Vlaams huurdecreet 2018
M&D Seminars, Gent 26 juni 2018
Programma

Zomerse wetsdagen – editie 2018
M&D Seminar, maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli
Gent - Holiday Inn Gent Expo           2 juli 2018
Groot-Bijgaarden – Waerboom         3 juli 2018
Leuven - Faculty Club                      4 juli 2018
Antwerpen - Kasteel Den Brandt       5 juli 2018
Laakdal - Domein De Vesten             6 juli 2018
Programma

Wetsdagen. De BV(ba) in het nieuwe vennootschapsrecht
M&D Seminars, Leuven 4 juli 2018
Programma

Estate Planningsdagen – editie 2018
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 3 juli en Gent 6 juli 2018
Programma

Juristendagen 2018 – 11e editie
M&D Seminars
Leuven 23/08/2018
Gent 28/08/2018
Antwerpen 30/08/2018
Programma 

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht

Intersentia opleidingen
Antwerpen: 11/09/2018- Thema: conflicten en structuurwijzigingen
Gent: 18/09/2018 - Thema: de BV
Brussel/Bruxelles: 20/09/2018 - Thema/Thème: de (genoteerde) NV /  La société cotée en bourse
Leuven: 28/09/2018 - Thema: not-for-profit
Nog geen inschrijving mogelijk

De rechtsplegingsvergoeding anno 2018
Larcier opleiding, Leuven 14 september 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het straf(proces)recht: een grondige update
Larcier opleiding, Antwerpen 18 september 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update
Larcier opleiding, Antwerpen 27 september 2018
ProgrammaU krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be