Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 12/01/2023
Tafelvoetbaltafels in de aula!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
Een nieuw jaar 2023 is begonnen! Allereerst voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) de beste wensen. Hopelijk heb je samen met je gezin een fijne kerstvakantie achter de rug. Wij kunnen in ieder geval terugkijken op een mooie eerste helft van dit schooljaar.
 
Er was vlak voor de kerstvakantie op onze havo/vwo-locatie een fantastisch wintergala met grote opkomst. Alle leerlingen van beide locaties hebben een mooie afsluiting gehad, samen met hun mentor, onder het genot van een heerlijke lunch. Met elkaar samen zijn is iets waar we extra aandacht voor hebben dit jaar.
 
Het nieuwe kalenderjaar zijn we met alle medewerkers gestart met een studiedag waarbij ik het openingswoord mocht verzorgen en stilstond bij wat wij jou willen meegeven naast kennis en een waardevol diploma. Het is goed om dat te verwoorden én te laten zien!
 
Onze focus ligt op het voorbereiden van onze leerlingen voor de toekomst en we gaan uit van hoge en tegelijkertijd realistische verwachtingen. We willen jou voorbereiden op de maatschappij van morgen.
 
Naast het behaleven van een mooi diploma aan het einde van je middelbare schooltijd, staan persoonsvorming en burgerschap ook centraal in ons onderwijs. We willen jou meegeven dat er meer is dan alleen jouw eigen bevindingen. En inzichten geven in hoe de maatschappij vandaag de dag is, maar ook steeds in beweging blijft. Dat jij naast jouw eigen ontwikkeling ook begrip opbrengt voor en ervaring opdoet met de wereld om je heen.
 
Ik wens je een mooi jaar toe!
 
Inschuifrooster
Op de volgende dagen zijn er lessen van 50 i.p.v. 70 minuten. Hiermee winnen we in de middagen tijd voor vergaderingen en andere activiteiten:
  • dinsdag 24 januari
  • woensdag 1 februari
  • week 6: 6 t/m 10 februari 
 
Toetsweek en proefwerkweek
In de week van 16 januari vinden de schoolexamens plaats voor alle vierde klas leerlingen (B/K/M). Ook is er deze week een proefwerkweek voor alle overige leerjaren. In deze week volgen de leerlingen geen gewone lessen, maar hebben ze enkel toetsen. Het rooster in Magister is leidend.
 
Knip schooljaar
Op maandag 23 januari begint het tweede halfjaar. Er gaat die dag een nieuw basisrooster in; voor sommige jaarlagen staan daar nieuwe vakken op of een ander aantal lessen per week.
 
Talentmodules
 
 
Afgelopen november zijn we in samenwerking met de organisatie KUVO gestart met een cyclus van talentmodules voor de volledige tweede klas van de locatie Steinhagenseweg.
 
Leerlingen konden kiezen uit lessen in onder meer theater, freerunning, muziekband, productie, streetart, koken en 3D-kunst. Op 20 december was de laatste les in de serie van talentmodules en hebben de leerlingen in enkele lokalen laten zien wat ze de afgelopen weken gedaan of gemaakt hebben.
 
Het is leuk en waardevol voor onze leerlingen om zich breder te oriënteren dan alleen op de reguliere schoolvakken. De talentmodules zijn daar een prachtig voorbeeld van. 
 
Op dinsdag 24 januari starten de talentmodules voor alle eerste klassen van de locatie Steinhagenseweg.
 
Oudergespreksavonden
 
Op maandag 13 en donderdag 16 februari zijn er weer oudergespreksavonden. U kunt zich hiervoor inschrijven in Magister, nadere informatie volgt.
 
Keuzeavond vakkenpakket bk-km-mh klas 2 op 20 februari
Het schooljaar vordert gestaag, we zijn al over de helft. Dit jaar volgen de leerlingen in de tweede klas basis/kader, kader/mavo en mavo/havo een breed vakkenpakket. Daarmee leggen ze een stevige basis voor latere vervolgopleidingen.
 
In maart 2022 moeten onze bk-km leerlingen een keuze maken voor wiskunde of Duits en voor vier keuzevakken. Leerlingen uit de m/h-2 stroom kiezen voor een mavo-leerweg en een bijbehorend vakkenpakket. Uiteraard zijn hierbij de bevorderingsnormen leidend.
 
Tijdens de oriëntatielessen van de heer Immerzeel is hier al veel aandacht aan besteed. Voor ouders/verzorgers organiseren wij op 20 februari aanstaande een informatieavond over de keuzes die gemaakt moeten worden in aanloop naar leerjaar 3. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging
 
Profielwerkstuk
In de laatste week voor de kerstvakantie, op donderdag 22 december, presenteerden de leerlingen van 4-mavo hun profielwerkstuk aan elkaar in kleine groepjes. Dit presenteren deden de leerlingen door middel van de 3 P's (Pitch/Poster of Powerpoint). In alle klassen is er een lid van de ouderraad komen meekijken bij enkele presentaties. In elke klas is er een cadeaubon verloot, als blijk van waardering voor alle inspanningen.
 
Profielkeuzeavond mavo 3 op 21 februari
Dit jaar volgen de leerlingen in de derde klas mavo/havo een breed vakkenpakket voor een stevige basis voor latere vervolgopleidingen. In maart 2022 moeten ze een keuze maken voor een profiel en een examenvakkenpakket.
 
Veel leerlingen weten al voor welk profiel en welke examenvakken ze zullen kiezen, andere leerlingen twijfelen nog. Om die reden organiseren wij op 21 februari aanstaande een informatieavond over de profielen en keuzemogelijkheden van examenvakken. De mentor zal hiervoor een uitnodiging sturen.
 
Steindagen 22 en 23 februari
Op 22 en 23 februari vinden de volgende Steindagen plaats van dit schooljaar. Tijdens Steindagen worden er in klas 1, 2 en 3 lessen en activiteiten aangeboden buiten het reguliere lesprogramma om.
 
Er is ruimte voor excursies buiten school, maar ook zijn er sportactiviteiten en KUVO. Daarnaast zullen de leerlingen klas 2 bk-km de keuzevakken bezoeken en de leerlingen uit klas 2 mh bezoeken onze mavo-stromen Mavo Ondernemen en Mavo Tech. Dit in aanloop naar de keuzes die gemaakt moeten worden t.b.v. leerjaar 3. Over het definitieve programma word je per brief geïnformeerd.
 
Sponsoractiviteit LO2 en logeerhuis Bredius
Op dinsdag 14 februari zijn de leerlingen van LO2 uit leerjaar 3 en 4, met lichamelijke opvoeding als examenvak, actief bezig met een sponsoractiviteit. Doel is het logeerhuis Bredius in Woerden. 
 
 
In het logeerhuis wordt opvang geboden aan mensen die mantelzorg nodig hebben. Tijdens het logeren worden de mantelzorgers ontlast en krijgen die een soort pauze in zorg. Voor de logés wordt een huiselijke plek geboden die tegelijk een beetje voelt als ‘vakantie’.
 
Om het logeerhuis financieel te ondersteunen gaan de LO2 leerlingen, onder begeleiding van de docenten, spinning doen bij de sportschool Fysical Fitness in Woerden. In voorbereiding op de activiteit op 14 februari met als slogan: “opwarmen door stil te staan” gaan ze hiervoor actief aan sponsorwerving doen.
 
Dagtrip Eurodisney klas 4 
Voor onze 4e klas leerlingen organiseren we op 31 maart as. een dagtrip naar Euro Disney. Jij en je ouders hebben hierover al een brief ontvangen. De inschrijving via Magister is mogelijk tot en met dinsdag 31 januari. Voor de betaling hebben jouw ouders een mail van WisCollect gekregen. We hopen natuurlijk dat iedereen meegaat, mocht dat toch niet lukken dan zal er voor de thuisblijvers een programma op school worden aangeboden.
 
Ministerie OCW nodigt leerlingen & ouders uit voor gesprek over kwaliteit onderwijs
Het Ministerie van OCW nodigt, naast onderwijspersoneel, ook leerlingen en ouders uit om deel te nemen aan gesprekken over de kwaliteit van onderwijs. Jouw mening over goed onderwijs telt!
 
Het kabinet heeft afgesproken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de (mede)zeggenschap van schoolleiders, leraren en inspraak van ouders en leerlingen te versterken.
 
Heb jij en/of je ouder(s) een mening over het onderwijs? Wil jij en/of je ouder(s) meedenken met leraren, schoolleiders, onderwijsondersteuners over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs? Meld je dan nu aan voor het brede gesprek over (mede)zeggenschap!
 
 
Terugblik LOB-week examenleerlingen
Voor de kerstvakantie hebben onze examenleerlingen vmbo basis en kader zich een week lang op een andere manier op hun toekomst voorbereid. De schoolboeken gingen voor deze week aan de kant en de leerlingen namen actief deel aan een week gericht op loopbaanoriëntatie. Dit hield in dat de leerlingen presentaties maakten over hun toekomstdromen, in gesprek gingen over kwaliteiten en valkuilen en een professioneel CV hebben gemaakt.
 
Interviews met young professionals
Hoogtepunt van deze week waren de gesprekken/interviews die leerlingen hebben gevoerd met young professionals met een achtergrond in het vmbo-onderwijs. Deze jonge werkende mensen konden de leerlingen uitleggen welke opleidingen zij volgden en welke keuzes zij hebben gemaakt in het laatste jaar van het vmbo en hoe ze bij hun huidige baan terecht zijn gekomen.
 
Wij hopen en verwachten dat deze afwisselende en informatieve week onze leerlingen inspireert in de aanloop naar hun eindexamens en een beter beeld geeft van de toekomst na het Minkema.
 
Vanuit de Taskforce NPO
De taskforce buigt zich over de besteding van de NPO-gelden. Dit jaar hebben we verschillende interventies in kunnen zetten, zowel op het gebied van cognitie als op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen. Een overzicht is te vinden op onze website.
 
We staan altijd open voor ideeën en onze ambitie is om dit jaar nog vele initiatieven op te zetten. We proberen hierbij ook ‘outside the box’ te denken.
 
Tafelvoetbaltafels
De tafelvoetbaltafels op locatie Steinhagensweg zijn een mooi voorbeeld van 'out of the box'; door samen te spelen en plezier te maken is de sfeer in de pauzes sterk verbeterd, iets wat ook doorwerkt in de lessen. Wij hopen ook op de locatie Minkemalaan tafelvoetbaltafels te kunnen realiseren.
 
 
 
 
Efteling
Op 2 december zijn we met de leerlingen van het vmbo met z'n allen naar de Winter Efteling geweest. Wat een leuke, verbindende en gezellige dag hebben we met elkaar gehad! De leerlingen van de Minkemalaan gaan op 6 april. We zijn ons bewust van het feit dat dit tijdens de ramadan is; helaas was er geen ruimte in de jaaragenda om op een andere dag te gaan.
 
Kerstbrunch
Op vrijdag 23 december hebben we het kalenderjaar op school gezellig met elkaar afgesloten. Er is schoolbreed samen ontbeten/geluncht, er zijn leuke activiteiten georganiseerd en er werd teruggeblikt en vooruitgekeken. Wij hopen leerlingen met een fijn gevoel de vakantie in te hebben gestuurd! Het was super fijn weer met elkaar aan tafel te zitten en goede gesprekken te kunnen voeren. Het ‘oude’ voelde even weer als ‘gewoon’. We hebben met elkaar geproost op een geweldig 2023!
 
Bericht van de ouderraad
Wij zijn de ouderraad van het Minkema College, een groep van betrokken ouders van leerlingen van beide locaties. Eens per twee maanden komen wij bij elkaar en denken wij met school mee over diverse onderwerpen die op dat moment spelen. 
 
Daarnaast zijn wij betrokken bij activiteiten die op school plaatsvinden. Vorig jaar is er bijvoorbeeld voor het vak O&O een opdracht geweest voor de leerlingen om het schoolplein op te vrolijken aan de Minkemalaan. Wij hebben mede het winnende groepje gekozen en dit groepje heeft van ons een cadeaubon ontvangen. Daarnaast is er vanuit de ouderraad geld geschonken om het project ook daadwerkelijk uit te voeren. We hopen dat de leerlingen er veel plezier van gaan hebben.
 
Er is dit jaar een bedrag overgebleven van de coronagelden. De directie van school heeft ons gevraagd mee te denken hoe dit geld in te zetten voor de leerlingen. Wij hebben de leerlingenraden van beide locaties gevraagd mee te denken met ons en een top 3 aan te leveren. In januari beslissen we welke initiatieven we het beste vinden en hoe we hier uitvoer aan zullen geven.
 
Activiteiten Ouderraad
Daarnaast organiseren wij ieder jaar een thema-avond voor ouders over een actueel onderwerp. Voor dit jaar hebben we ook alweer leuke plannen. We zullen alle ouders zo snel mogelijk informeren wanneer het evenement plaatsvindt en wat het thema zal zijn.
 
Met Sinterklaas kopen we een traktatie voor alle leerlingen en op de dag voor de leraar zorgen we ervoor dat de leerkrachten in het zonnetje worden gezet. Bij de diploma-uitreikingen spelden we corsages op voor de eindexamenstudenten en zorgen we voor iets lekkers. Ook zijn we vertegenwoordigd op de Open Dag.
 
Vrijwillige ouderbijdrage
Je zult begrijpen dat de vrijwillige bijdrage zeer belangrijk is om dit alles mogelijk te maken. Wij danken dan ook iedereen die deze bijdrage heeft betaald of nog voornemens is deze te betalen. Hierdoor zijn al deze leuke activiteiten mogelijk.
 
Ook een bijdrage leveren?
Mochten ouders enthousiast zijn geworden en interesse hebben om aan te sluiten bij de ouderraad, stuur dan een mailtje naar ouderraad@minkema.nl. Via dit e-mailadres kunnen ouders ons ook bereiken als er een onderwerp is dat eens besproken zou moeten worden of als er een leuk idee is voor ons als ouderraad.
 
Activiteiten groep 8
 
Ouderinformatieavond
Voor de ouders van groep 8 is er nog een gelegenheid om zich nader te oriënteren op het Minkema College. Zij kunnen zich via de website digitaal aanmelden voor een van de presentatierondes op dinsdag 24 januari (vmbo, mavo/havo) of woensdag 1 februari (havo, vwo).
 
De directeur onderwijs, de afdelingsleider van de brugklassen, een brugklasmentor èn een aantal leerlingen vertellen over onze missie en visie, het onderwijs en de begeleiding.
 
Informatiemiddag leerkrachten groep 8
Na de Open Dagen van november is het nu de beurt aan de leerkrachten van groep 8 voor een bezoek aan het Minkema College. Gelukkig kunnen we hen weer uitnodigen in de school. Vandaag (donderdag 12 januari) maken zij op de locatie Steinhagenseweg kennis met onze MakerSpace en krijgen een presentatie over (o.a.) het Technasium.
 
Traditiegetrouw openen we de middag met een ontmoeting van de leerkrachten met de brugklasmentoren. Alle bruggers hebben voor deze gelegenheid een brief geschreven aan hun oud-leerkracht. Op grond daarvan vindt een uitwisseling plaats. De leerkrachten waarderen het elk jaar weer om te lezen hoe het met hun oud-leerlingen gaat en de mentoren krijgen vaak nog waardevolle ervaringen uit groep 8 te horen.
 
Open Lesmiddag groep 8
De leerlingen van groep 8 staan voor een belangrijke keuze in hun leven: die van een middelbare school. In november mochten we tijdens de Open Dagen al heel veel kinderen ontmoeten; op dinsdag 24 januari (vmbo, mavo/havo) en woensdag 1 februari (havo, vwo) komen zij twee voorbeeldlessen volgen om te ervaren hoe het onderwijs er op onze scholen aan toegaat. Daarna hebben zij nog even bedenktijd, maar op vrijdag 24 februari moet voor de regio Woerden dan echt de schoolkeuze gemaakt zijn.
 
Kerstpakketje voor woonvoorziening De Heem
Vier vmbo-leerlingen gingen op donderdag 22 december samen met een begeleider op bezoek bij Woonvoorziening De Heem om de bewoners te verrassen met kerstpakketjes! De pakketjes waren samengesteld met onder andere: chocola en zoutjes, enkele door leerlingen zelfgemaakte spulletjes zoals een sleutelhanger en kerstkaart, tijdschriften en warme sokken. De pakketten werden met veel enthousiasme ontvangen!
 
 
Agenda
 
16/01: Start toetsweek
16/01: Taaldorp Engels klas 2
24/01: Start Talentmodules klas 1
 
Nieuwsbrief, januari 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.