Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #8 - 18/07/2019

Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Welkom op het Minkema College! Hierbij ontvangt u het Minkema Nieuws. Dit is onze nieuwsbrief voor ouders waarin wij u regelmatig informeren over ons onderwijs, bijzondere activiteiten en praktische zaken. Deze nieuwsbrief ontvangt u elke 6 weken. 

Dit nummer is een speciale zomereditie, want de zomervakantie staat voor de deur! Tijd om even afstand te nemen van school of werk en te genieten van familie en vrienden. Tijd om te bezinnen en plannen te maken en na te denken over de toekomst. De afgelopen weken stonden op het Minkema in het teken van de toetsweken, de eindexamenuitslagen en de diploma-uitreikingen. Ook dit schooljaar zijn we erg tevreden met de behaalde resultaten. 

Komend schooljaar belooft een mooi en interessant jaar te worden. Onze havo-/vwo-brugklassen starten met talentmodules en een nieuw 75 minutenrooster. Onze vmbo-afdeling start met de opleiding Mavo Tech. Uiteraard monitoren wij deze veranderingen nauwgezet. We zijn benieuwd hoe u als ouders en hoe onze leerlingen ze zullen ervaren.

 Ik wens u een mooie zomer en zie u graag in september!
 
Schoolgids 2019-2020 gereed
 
Veel praktische informatie vindt u in de schoolgids. Hierin kunt u uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc. Voor het schooljaar 2019-2020 is de schoolgids in een nieuw jasje gestoken en nu al te vinden op onze website.


Website en Magister
Daarnaast  verwijzen wij u graag naar de schoolwebsite 
www.minkema.nl waar een schat aan informatie te vinden is. Op de homepage kunt u via een inlog in Magister komen waarin de resultaten van uw zoon/ dochter te lezen zijn. De nieuwe ouders van onze brugklassers ontvangen aan het begin van het schooljaar hun inloggegevens voor Magister. Deze sturen we op naar ‘adres 1’, het adres dat bij ons bekend is als hoofdadres van uw kind. Indien u al een kind heeft op het Minkema College kunt u de huidige inloggegevens gebruiken. U heeft daarmee ook toegang tot de gegevens van uw brugklasleerling. Mocht u als ouders/verzorgers elk over een eigen inlogcode willen beschikken, dan kunt u een tweede code aanvragen bij magister@minkema.nl
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van week 30 tot en met week 35 is de school gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunt u gebruik maken van onze vakantiemail. Dit mailadres wordt gedurende de vakantie regelmatig door leden van de schoolleiding geraadpleegd. Het adres is: vakantiepost@minkema.nl.

De schoolleiding kan echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend dit mailadres uitsluitend voor dit doeleinde te gebruiken. Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de betrokken afdelingsleider gesteld worden. Vanaf 29 augustus lezen zij hun mail en zullen ze dit soort berichten beantwoorden.
 
Nieuwe lestijden
Vanaf aankomend schooljaar gaan nieuwe lestijden gelden. Op beide locaties is er geen 45 minutenrooster meer. Ook de starttijden zijn gewijzigd. De brugklassers starten daarnaast komend schooljaar met het nieuwe 75 minutenrooster.
 
Havo/vwo-locatie
Brugklassen
Klas 2 t/m 6
1e lesuur
-
1e lesuur
08.15 - 09.05
2e lesuur
08.40 - 09.55
2e lesuur
09.05 - 09.55
Pauze
09.55 - 10.10
Pauze
09.55 - 10.10
3e lesuur
10.15 - 11.30
3e lesuur
10.15 - 11.05
4e lesuur
11.30 - 12.45
4e lesuur
11.05 - 11.55
 
 
5e lesuur
11.55 - 12.45
Pauze
12.45 - 13.10
Pauze
12.45 - 13.10
5e lesuur
13.15 - 14.30
6e lesuur
13.15 - 14.05
6e lesuur
14.30 - 15.45
7e lesuur
14.05 - 14.55
8e lesuur
14.55 - 15.45
9e lesuur
15.45 - 16.35

De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de les.
Voor het brugjaar proberen we het 6e uur zo min mogelijk in te zetten, maar leerlingen moeten wel tot en met het 6e lesuur beschikbaar zijn. Voor leerjaar 2 t/m 6 streven we ernaar het achtste en negende uur zo min mogelijk in te zetten. Maar leerlingen zijn wel t/m het 9e lesuur beschikbaar.
 
Evaluatie 75 minutenweek
In het nieuwe schooljaar zullen de brugklassers lessen van 75 minuten hebben. Het jaar daarna zullen er langere lessen voor álle leerlingen zijn. Van 11 t/m 17 juni was er een testweek met 75 minutenlessen. Deze was bedoeld om langere lessen te ontwerpen en te ervaren. Met de opgedane ervaringen kunnen we ons beter voorbereiden op het nieuwe schooljaar. De testweek is geëvalueerd onder het docententeam, maar ook onder alle leerlingen (behalve de eindexamenklassen).
 
Hoge respons
541 leerlingen (36%) hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. In de bovenbouw (4h, 4v en 5v) lag de respons op 50 tot 60% van de leerlingen, in de onderbouw was dat zo’n 20 tot 30%. Naast een 11-tal gesloten vragen waren er twee open vragen. Het viel op hoe serieus de meeste leerlingen op deze open vragen hebben gereageerd. Ze hebben de moeite genomen om duidelijk aan te geven wat ze fijn vonden aan de 75 minutenlessen en wat ze als verbeterpunten zagen.
 
Onderbouw positiever, mede door aaneengesloten rooster
Klas 1 t/m 3 had een week lang een aaneengesloten rooster van 8.20 tot 14.05 uur. Dat werd door zo’n 60% van de leerlingen als prettig ervaren en 20% was hier neutraal onder. De bovenbouwers hadden vaak een veel minder gunstig rooster met (langere) tussenuren en ook wel les tot 16.35 uur. Dit kwam doordat dit een eenmalig rooster was met veel verschillende klassikale en clusterlessen in een schooljaar met verder 50 minutenlessen. Als je dan nog huiswerk te doen had, was dat volgens veel bovenbouwleerlingen erg vermoeiend. Het feit dat niet voor iedereen het rooster aansluitend was, verklaart voor een deel het algemene oordeel over de testweek: In de onderbouw zijn de leerlingen aanzienlijk positiever dan in de bovenbouw, waarbij 4 havo en 4 vwo het minst positief zijn.
 
Het gewenste effect, namelijk dat er in langere lessen meer tijd is om de lesstof te begrijpen en toe te passen, is in de onderbouw en 5 vwo meer opgemerkt dan in leerjaar 4. Ditzelfde verschil is zichtbaar als het gaat om de ervaren afwisseling in de lessen en het idee dat docenten beter voorbereid waren dan normaal gesproken.
 
Meerderheid leerlingen ervaart voldoende contactmomenten met docenten
Leerjaar 1 & 3 en 5 vwo zijn overwegend positief over het vasthouden van de concentratie gedurende de lesdag. Op dit punt is klas 2 het minst positief, gevolgd door 4 havo en 4 vwo. Voor alle leerjaren geldt, dat een meerderheid voldoende contact met de docenten heeft ervaren om de lesstof te begrijpen. In de bovenbouw geeft een meerderheid echter aan dat ze verwachten eerder meer contactmomenten van kortere duur nodig te hebben dan minder van langere duur. Het voordeel van een lichtere schooltas is tot slot in alle leerjaren opgemerkt.
 
Afwisseling én voldoende tijd is cruciaal 
Wat duidelijk is, is het belang van een goede opbouw van de 75 minutenlessen. Waar er genoeg afwisseling was én voldoende tijd om de lesstof te verwerken, werd dat door leerlingen gewaardeerd. Waar minder afwisseling was en veel werk overbleef voor thuis, waren de geluiden kritischer.
 
De docenten hebben ook de wens uitgesproken om het vormgeven van langere lessen (nog) beter in de vingers te krijgen en maken graag kennis met geslaagde voorbeelden van elkaar en andere scholen. Dat wordt dan ook een speerpunt in het nieuwe schooljaar.
 
Jubileumactiviteiten september
We starten het nieuwe schooljaar meteen met de jubileumfeestmaand!

Woensdag 4 september: verrassing!
Op woensdag 4 september is de échte verjaardag van onze school en op die dag verrassen we onze leerlingen met een bijzondere activiteit!

Donderdag 26 september: jubileumfeest!
Op donderdag 26 september is het jubileumfeest, waar grote artiesten (Maan, Snelle en Freddy Moreira) zullen optreden. Al ruim 1.300 leerlingen hebben een kaartje gekocht zodat ze dit geweldige feest niet hoeven te missen.

Na de zomervakantie is er nog gelegenheid om een kaartje te kopen. Het kaartje is te koop in de mediatheek en bij de receptie en kost EUR 5,50 (inclusief 2 consumptiebonnen).

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leerlingen bij het feest aanwezig zullen zijn!
 

Expositie jubileumfoto's in stadhuis
Sinds de aftrap van het feestjaar in oktober stond er elke maand een thema centraal. Leerlingen konden alle maanden op rij deelnemen aan een wedstrijd met een zelfgemaakte foto die paste bij het thema. Elke maand waren er twee winnaars: één publiekswinnaar, die de meeste stemmen kreeg via social media, en één winnaar door de jury gekozen.

Van 9 tot en met 30 september zijn alle winnende foto's te bewonderen in het Stadhuis van Woerden. Op vrijdag 6 september wordt de expositie in het bijzijn van alle winnaars geopend.
 
Organisatie havo/vwo: wie is wie?
Sinds dit schooljaar heeft het Minkema College afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud van het onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder ziet u de indeling voor schooljaar 2019-2020. 

Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
 havo leerjaar 1-3
 mevr. Heleen van Esch

 mevr. Paulien Kamphuis* 
 (leerjaar 1)
 mevr. Ilse Pijnacker
 (leerjaar 2 en 3)
 
 havo leerjaar 4 en 5
 mevr. Claudia Oosterveld

 dhr. Frank den Oudsten
 
 atheneum & gymnasium
 leerjaar 1-3 
 mevr. Annet van de Wouw
 
 mevr. Paulien Kamphuis* 
 (leerjaar 1)
 dhr. Niels Bosboom
 (leerjaar 2 en 3)
 
 
 atheneum & gymnasium
 leerjaar 4-6 
 
 dhr. Edu van Rijn  dhr. Jan Kuiper

*Tijdens het zwangerschapsverlof van mevr. Paulien Kamphuis wordt zij vervangen door mevr. Eline Kuijpers.
 
Boeken schooljaar 2019-2020
 
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? 

We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!
 
 
LET OP: Als er vóór 23 juli besteld wordt, worden de boeken voor de eerste schooldag geleverd. 
 
Mentorlessen
Op dinsdag 3 september zijn er diverse mentorlessen waarin klassen bijeenkomen met hun nieuwe mentor en soms ook nieuwe klas. De lokalenindeling wordt in de vakantie bekend gemaakt.
 
Alle bruggers worden die dag om 13.00 uur verwelkomd in de aula. Daarna gaan ze per klas uiteen voor een nadere kennismaking en om zich voor te bereiden op de eerste schoolweken.

Het is handig om een pen mee te nemen en je papieren agenda, als je die hebt aangeschaft. Deze Minkemales duurt tot ongeveer 15.30 uur. Alle leerlingen krijgen deze dag hun chromebook uitgereikt. Mogelijk loopt de middag hierdoor een beetje uit.
 
Brugklaskamp
Op woensdag 4 september starten de lessen voor alle klassen volgens het basisrooster. De bruggers sluiten deze dag af met een extra mentorles van 14.30 tot ca. 15.30 uur.
 
Brugklaskamp 16 t/m 20 september
Na de eerste twee schoolweken zetten de bruggers en hun mentoren de kennismaking voort in het brugklaskamp. Dat vindt plaats van 16 t/m 20 september. Maandag de 16e brengen we in en rond de school door. Dinsdag 17 september vertrekken we naar Leusden en op vrijdag de 20e rond 14.15 uur komen we terug op school. Gedetailleerde informatie staat in het speciale brugklaskampboekje, dat de leerlingen in de eerste muziekles ontvangen.
 
Ouderavond 3 oktober om 19.30 uur
De ouders van de brugklassers ontvangen per e-mail een uitnodiging om zich voor deze avond op te geven. De mentor zal veel vertellen over de gang van zaken in het eerste jaar. De andere docenten stellen zich op deze avond ook voor en vertellen wat hun vak inhoudt, hoe de leerlingen het huiswerk goed kunnen aanpakken en hoe ouders daar thuis het beste bij helpen.

Ouders die voor hun kind interesse hebben in Onderzoek & Ontwerpen (een doorgaande leerlijn naar het voorbeeld van het Technasium) is er om 19.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in de aula.  
 
Kennismakingsmiddag nieuwe bruggers
 
 
Op woensdagmiddag 3 juli hebben we alle nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Zij hebben met hun nieuwe klas en hun mentor kennisgemaakt.

Een spannend moment voor iedereen! De tijd op de basisschool zit er op en een nieuwe stap wordt gezet: de stap naar de middelbare school. We hopen dat zij een bijzonder mooie tijd op onze school tegemoet gaan! 
 
Digitale agenda
De onderbouwklassen die dit jaar met een chromebook hebben gewerkt, hadden de beschikking over Studieplanner Pro, een digitale agenda. Uit een evaluatie onder de leerlingen is echter gebleken, dat dit hulpmiddel niet het gewenste effect heeft gegeven. De leerlingen maakten weinig gebruik van de studieplanner en deze heeft dan ook onvoldoende bijgedragen aan de planvaardigheid.

Google Agenda
Voor het nieuwe schooljaar is besloten om de Studieplanner Pro niet langer op de leermiddelenlijst te zetten. Tegelijkertijd willen we leerlingen niet verplichten tot de aanschaf van een papieren agenda. Tijdens de Minkemalessen zal de (gratis) Google Agenda gebruikt worden als het plannen van huiswerk & toetsen ter sprake komt. Deze is aan Magister gekoppeld en tegenwoordig wordt zelfs het huiswerk hiernaartoe overgezet. Dat maakt het plannen in de Google Agenda een stuk eenvoudiger.
 
Schone school
Het Minkema College is sinds 2014 een alcohol- en rookvrije school. Ook zijn we een gezonde school: de catering hanteert het concept van een gezonde kantine.

Hiernaast willen we de school ook schoon houden. Elke dag verzamelen we een héél grote berg boterhamzakjes en drinkverpakkingen. Dit afval gaan we met z’n allen terugdringen. Daardoor zal het gebouw schoner zijn én, nog belangrijker, het milieu is erbij gebaat! We rekenen er daarom op dat elke leerling voor het overblijven een navulbaar drinkflesje en een kunststof broodtrommel of herbruikbaar boterhamzakje aanschaft.

Er zijn tegenwoordig veel handige, hippe, duurzame verpakkingen. Voorbeelden zijn: een trommeltje met aparte vakjes voor brood, fruit en een koekje, of een zakje van kunststof met leuke opdruk dat in de vaatwasser kan. Ook zijn er duurzame drinkflessen van gerecycled materiaal op de markt. We gaan ervan uit dat een Minkema-leerling bijdraagt aan een leefbare, schone wereld én school.
 
Zomerbibliotheek
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books aan voor op je mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen.

 
 


 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen  en in lessen. Daarnaast maken wij aan het begin van elk schooljaar een klassenfoto. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s.
 
Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming invoeren in Magister

Afgelopen schooljaar hebben wij deze toestemming via een e-mail met toestemmingsformulier aan ouders gevraagd. Met ingang van aankomend schooljaar biedt Magister een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt op de webversie van Magister (let op: deze module werkt niet in de app), wordt u verwezen naar deze module. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw toestemming kenbaar te maken.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Op zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken ernaar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
03/09: Mentorlessen
04/09: Eerste lesdag (met een verrassing i.v.m. 100-jaar!)
12/09: Schoolfotograaf
16/09: Brugklaskamp
 
Nieuwsbrief #8, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.