Hilversum Verbonden Nieuwsbrief, 27 Juni 2014

  mede mogelijk door:  

28 juni 11-14 uur   -   Repair Café Hilversum   -   wijkcentrum Riebeeck (v.Riebeeckweg 50 bij Gooierserf)

Data en lokaties vanaf september volgen later.
Na de zomer ook Repair Café's op lokaties in Hilversum Zuid
- in samenwerking met Hilverzorg -
 
Onderweg naar een Duurzaam Hilversum
Meentkracht = coöperatieve activiteiten in de Hilversumse Meent
Op 1 juli organiseert 'Meentkracht' een wijkbijeenkomst om als bewoners samen energie te besparen in hun wijk.

Samen met en de gemeente Hilversum is voor 3 woningen in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn.
Inmiddels hebben ruim 30 huishoudens belangstelling getoond mee te doen; goedkoper door de collectiviteit en kwaliteit door de begeleiding en controle door .


 
'Meentkracht' is meer dan woningonderhoud en energie-besparing. De bewoners hebben ook de krachten gebundeld om samen te zoeken naar meer mogelijkheden de krachten te bundelen. In totaal zijn er 6 werkgroepen opgericht: zorg, jeugd, urban farming, ruilhandel, woningonderhoud en energiebesparing.

Werkgroep Duurzaam Hilversum

Dinsdag 26 augustus vanaf 20 uur: 2e bijeenkomst

IEDEREEN WELKOM
Onderweg naar een energie-cooperatie voor en door Hilversummers en andere nieuwe duurzame initiatieven
In navolging van de Hilversumse Meent zoekt Hilversum Verbonden voor de rest van Hilversum ook naar mogelijkheden voor:
- gezamenlijke inkoopacties energiebesparende maatregelen per wijk
- collectieve daken in Hilversum waar we zonnepanelen op gaan leggen en waar particulieren aan deel kunnen nemen (crowd-funding)
- bewustwordingsacties in Hilversum over wat mensen zelf kunnen doen
 
Aanmelden voor bijeenkomst 26 aug: <aanmeldformulier>
22 augustus (17-19uur)
CAFE HILVERSUM
Lokatie volgt t.z.t.
Thema dit keer: Beursvloer 2014
Nu op de HV-LinkedIn-groep:
 
Voor in de agenda:
BEURSVLOER 2014 = 27 nov
Lokatie =  Muziekcentrum van de Omroep
 
Een dynamische handelsmiddag waar maatschappelijke behoeften in de vorm van vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden.
Het is dé ontmoetingsplek voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, zelfstandige professionals, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties. De maatschappelijke beursvloer biedt een uitstekende kans om lokaal te netwerken en maatschappelijke betekenis te geven aan uw organisatie.
 
De beursvloer wordt mogelijk gemaakt door: