Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2018 nr. 40
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Laatste zondag
kerkelijk jaar
 
Asiel in de Bethelkerk
 
Tuinruimers
 
Najaarsactie: Voedselbank
 
Top 2000 in Hilversum
 
Top 2000
 
Vanuit de kerkenraad
 
Lezing Jurjen Zeilstra
 
Met Bach naar Kerst
 
Midden in het leven
in november
 
Twee nieuwe exposities in de Bethelhemkerk
 
Enquete communicatie
 
 
Zondag 25 november
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Als ergens een deur dicht gaat, opent God een venster'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Super gewone ouders gezocht. Lees het verhaal van Wilma en Arturo hier.
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid.
 
Bijbel In voor uw december aankopen.
 
Het kerkelijk bureau zoekt vrijwilligers ter ondersteuning.
 
Jurjen Zeilstra nodigt iedereen uit.
 
SOV vrijwilligers gezocht voor vakantie in Doorn.
 
Woord en weg voortaan gratis.
 
Kerkbrink bezorgers gezocht.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 23 november
Taizéviering Casella
 
Zaterdag 24 november
 
 
Zondag 25november
 
Dinsdag 27 november
Open kerk met koffie en expositie
 
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Donderdag 29 november
Open kerk met koffie en expositie
 
Goois Van Praag Leerhuis (Regenboog) 
 
Vrijdag 30 november
 
Zaterdag 1 december
Voedselbankactie diaconie Bethlehemkerk
 
Zondag 2 december
ds Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATE
 
Donderdag 6 december Instuif met Wilde Stad
 
 
Dinsdag 11 december
 
Zondag 16 december Kerstverhaal met lichtjesoptocht door Hilversum Zuid
 
 

Zondag 25 november

Marcus 13: 14 - 27
 
Als het donker wordt

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi?
 
Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop.
 
Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Zorg voor de wereld"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Laatste zondag kerkelijk jaar
  
Zondag 25 november sluiten we het kerkelijk jaar 2017-2018 af.
We gedenken alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De familieleden zijn uitgenodigd om bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn.
 
Tijdens de dienst worden alle namen genoemd en namens de gemeente wordt voor iedere overledene een kaars aangestoken.
 
 
 
Asiel in de Bethelkerk
Wees welkom om aan te sluiten bij de viering in de Bethelkerk in Den Haag, als blijk van solidariteit!
 
Op vrijdagmiddag 23 november van 14.00 tot 16.00 uur zal er een viering door de Kapel Hilversum worden vormgegeven in de Bethelkerk in Den Haag.  Sinds 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan.
 
 
 
Bethlehemkerk tuinruimers
 
 
  
Tuinieren rond de Bethlehemkerk, zaterdag 24 november is het weer zover. De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Wel zelf graag eigen tuingereedschap meenemen.
Aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 
Najaarsactie: voedselbank
Zaterdag 1 december organiseren we net als afgelopen jaren weer een Voedselbankactie. Bij de Albert Heijn op de Heigalerij en bij de Lidl en de Albert Heijn in Winkelcentrum Kerkelanden gaan we het winkelend publiek weer vragen om een paar extra boodschappen te doen voor mensen die het hard nodig hebben. Dit jaar is de actie iets eerder dan voorgaande jaren. Zaterdag 1 december is, zo vlak bij de start van de feestmaand december, een mooie gelegenheid om de voedselbank een flink hart onder de riem te steken. 
 
 
Top 2000 in Hilversum
 
 
 
  
Op 30 december is er voor de tweede keer een Top2000-dienst in Hilversum! De muzikale kerkdienst start om 10 uur in de Regenboogkerk, Nassaulaan 22. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook dit jaar is er de mogelijkheid om te stemmen op liedjes.
Het thema is: ‘Can't Live if Living is Without You’. Welke van jouw favoriete Top2000-songs mag niet ontbreken bij dit thema? Lees meer ...
 
Indische sporen in Hilversum
Hilversum heeft twee buurten waarin de met elkaar verbonden straten namen hebben die verwijzen naar plekken in Nederlands-Indië. Deze buurten werden aangelegd in het begin van de twintigste eeuw en worden ook wel de West- en Oost-Indiëwijk genoemd. Het idee van naar Indië verwijzende naamgeving beperkt zich niet alleen tot straten.
 
 
 
Vanuit de kerkenraad
 
 
 
 
In de wijkkerkenraad is ook de ‘Groene Kerk’ en ‘Duurzaamheid’ een gespreksonderwerp gerelateerd aan het label ‘Groene Kerk’ welke de Bethlehemkerk een poos geleden heeft verkregen.
 
Gemeenteleden uiten hun zorgen. Initiatieven om hierover van gedachten te wisselen met u, je en met elkaar als wijkkerkenraad zijn benoemd en zullen verder uitgewerkt worden. 
 
 
Lezing Jurjen Zeilstra
Op 27 november houdt Jurjen Zeilstra in de Regenboogkerk tweemaal een lezing voor belangstellenden over leven en werk van Dr. W.A. Visser ’t Hooft.
In de zomer van 2018 rondde Zeilstra het werk af aan een proefschrift over deze grondlegger van de Wereldraad van Kerken en op 5 september mocht hij de dissertatie verdedigen aan de Vrije Universiteit.
 
Lees meer ...
 
 
Met Bach naar Kerst
 
 
 
Bach’s Mattheuspassion heeft in Nederland welhaast een ‘cult-status’ verworven. Met Bach’s muziek rond Kerst is dat nauwelijks het geval. Dat is eigenlijk wel wat jammer, want voor de tijd rond Kerst schreef Bach vele prachtige cantates. En daarnaast componeerde hij muziek rond de kerkelijke feestdagen van Johannes de Doper en Maria. Deze muziek kunt u gaan ontdekken in de Bethlehemkerk op vrijdag 7 december.
 
Dan zal Jan Bruin (theoloog en amateur-musicus) een avond verzorgen rond de bijbelse figuren uit de Kersttijd die door Bach muzikaal tot leven worden gewekt.
 
 
Midden in het leven in november
Op vrijdag 30 november hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Hoe groen ben je?” door Ineke en “E.H.B.O. door Sandra”.

Zoals gewoonlijk starten we om 19.00 uur met American Diner en koffie.
 
Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje. 
 
  
 
 
Twee nieuwe exposities
 
Expositie Henk van ter Meij - 21 november tot 12 januari 2019. Deze Advents -en Kerstperiode kan je iconen en gedichten van Henk van ter Meij zien en lezen.
 
In de hal voor de kerkzaal staat een mooie vitrine die altijd is gevuld met zeer uiteen lopende mooie dingen.
Van 16 november tot 12 januari sieraarden van Bep Kroos in de vitrine, lees meer ...
 
Enquete communicatie
De werkgroep communicatie van de algemene kerkenraad heeft een enquête opgesteld. Doel van de enquête is om een beeld te krijgen van de wensen rond communicatie.
 
Het is van groot belang dat heel veel leden de enquête invullen, want zo krijgen we een representatief beeld.
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl