logohkwvl
 
 

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2015 - nr. 27

 

1

1

Prijs Heemkunde West-Vlaanderen 2015: laatste oproep


 

Na de bekroning van Johan De Smet en Marc van Doorne en Hendrik Callewier voor hun artikels over respectievelijk het Lichtervelde stierensyndicaat en het proces tegen de Kortrijkse stadsontvanger Joseph Coppieters (2013), van Bertrand Nolf voor een tekst over de Beeldenstorm in 1566 in het Izegemse (2014) en van André Braet voor een gepubliceerd onderzoek over de Napoleontische soldaten in het Waregemse (2015) wordt op de heemdag in 2016 al voor de vierde maal de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen uitgereikt

lees verder

 

 

 

 


Heemdag 2016: datum en locatie bekend

 

 


Benieuwd naar plaats en datum waar de volgende heemdag 2016 plaats vindt?lees verder

 

 


Landboeken- en ommelopersproject: oproep enquêtes 

Sinds het lanceren van de oproep enkele maanden terug werden heel wat informatieformulieren over Westvlaamse landboeken en ommelopers ingestuurd, zowel digitaal als per post. Er is bij de heemkringen duidelijk interesse ...lees verder

 

 

 

Regiowerking opgestart

 

 

Om de contacten met en tussen heemkringen en erfgoedverenigingen onderling te stimuleren startte Heemkunde West-Vlaanderen een regiowerking. Het is hierbij niet enkel de bedoeling ...


lees verder


 

 


Vrienden van Preetjes Molen 25 jaar oud


Eind vorige maand werd vzw Vrienden van Preetjes Molen op het stadhuis van Kortrijk in de bloemetjes gezet. De uit 1866 daterende ....


lees verder


 

 

 

Nieuwe publicatie: Index van de vonnissen van de Rechtbank voor Oorlogsschade te Brugge 1919-1927

 

 

Na de Eerste Wereldoorlog voorzag de wetgever in de oprichting in ieder gerechtelijk arrondissement van bijzondere rechtscolleges, die uitspraak moesten doen over het herstel van schade voortspruitende uit het oorlogsgeweld tijdens de jaren 1914-1918.

lees verder

 

 

 

Activiteiten leden:
kookdemonstratie Nostalgisch Koken
van de werkgroep Brugs Kokkerellen

 

 

In de Week van de Smaak – met als thema 'vergeten' koos de werkgroep Brugs Kokkerellen koos om te werken rond minder gekende en soms vergeten groenten. Met deze term worden groenten aangeduid die voor de Tweede Wereldoorlog heel normaal waren in het ons menu maar tegenwoordig vrijwel niet meer voorkomen en zelfs onbekend zijn bij een groot publiek.

lees verder

 

 
 

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]