Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2017 nr. 01
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Verhaal Kerkelanden
 
Nieuwjaarsreceptie
 
Ontmoetingsbijeenkomst
 
Liberaal Christendom
 
Gedichten Toon Hermans
 
Beroep Gerard Kansen
 
Terug blik wandeling Zuid
 
Zondag 8 januari
 
Motto:
'In jou vind ik vreugde'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Midden in het leven
Deze keer: “Vreemd en Bizar”en “Welke muziek kleurt jouw leven”
 
Weg van leven
Maandag 30 januari hebben we alweer de vierde avond.
 
De foto-expositie loopt nog t/m 17 februari
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Zondag 8 januari
 
Maandag 9 januari
PgH in Bethlehemkerk
 
Dinsdag 10 januari  Ontspanningsmiddag voor senioren
Leeskring Liberaal Christendom [derde avond]

Donderdag 12 januari  Vergadering Liturgische Werkgroep
Sectiebijeenkomst Zuiderheide

Donderdag 12 januari Vergadering sectie Kerkelanden

Vrijdag 13 januari Catechese en Stercafé 12-15 jaar
 
SAVE THE DATE
 
15 - 21 januari
 
 
 

Zondag 8 jan 2017 – Matteüs 2:1-12

Stralende ster 
Wijze mannen uit het Oosten weten het zeker: Er is een kind geboren. Een nieuwe koning van de Joden. Ze hebben het gezien in de sterren en daarom zijn ze op weg gegaan. Volgens de Schriften moeten ze in Betlehem zijn. De ster gaat voor hen uit om de weg te wijzen.
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Verhaal van Kerkelanden: Ambrosius
 
In 2017, het jaar waarin de woonwijk Kerkelanden het 50-jarig bestaan viert, worden de twee laatste programma’s in de serie “Het verhaal van Kerkelanden” georganiseerd.
 
Als voorlaatste in de rij is de kerkvader Ambrosius aan de beurt op zondag 8 januari.
 

Nieuwjaarsreceptie Bethlehemkerk

Na de dienst op zondag 8 januari biedt de kerkenraad u een nieuwjaarsreceptie aan. Net als anders is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of een glas limonade.
Het bijzondere is dat we elkaar een heel gezond, gezegend, gelukkig nieuwjaar kunnen wensen.

Wie heeft daar geen behoefte aan?
Van harte welkom!
 
 
 
 
 
Ontmoetingsbijeenkomsten
 
 
Ook dit seizoen willen we u graag weer de gelegenheid bieden om rond het jaarthema ‘Deel je leven’ bij elkaar te komen. 
U ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst van uw sectie. Mocht u niet kunnen komen, dan bent u van harte welkom bij een van de andere bijeenkomsten. Wilt u dat dan laten weten aan uw sectiehoofd? Alvast bedankt. Lees meer ...
 
Kring 'Liberaal Christendom'
 
Op dinsdag 10 januari hebben we de derde bijeenkomst van de gesprekskring rond het boek ‘Liberaal Christendom’. Ditmaal gaan we aan de slag met de hoofdstukken 7 t/m 9, over ‘God laten bestaan’ (Rick Benjamins), ‘De bijbel als woord van God’ (Wouter Slob) en ‘De bijbel als gesprekspartner’ (Alke Liebig). Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedichten van Toon Hermans

  
Op 17 december 2016 was het 100 jaar geleden dat cabaretier Toon Hermans werd geboren. Hij overleed in 2000. Hermans maakte niet alleen grappen, maar had ook een vrolijk en intens vertrouwen in God. 
Op donderdag 19 januari, kijken en luisteren we naar gedichten en teksten van zijn hand en gaan met elkaar in gesprek. Brengt u ook gerust uw eigen dierbare Hermans’ gebed of gedichtje mee.
 
Beroep ds Gerard Kansen
De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, onderdeel van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel, heeft op 27 december 2016 een beroep uitgebracht op ds. Gerard Kansen.
Kansen is wijkpredikant van de Diependaalse kerk/ Vitamine G in Hilversum. Hij heeft drie weken de tijd om op het uitgebrachte beroep te beslissen.
 

Terugblik: kerstwandeling Zuid

Licht delen met de mensen om je heen.
Een terugblik.
Een spontaan idee werd met heel veel enthousiaste mensen een verbindende wandeling door de buurt.
 
Binnen lopen waar je misschien nog nooit binnen was geweest. Buren herkennen als herder of als wijze. Rond de 300 mensen liepen mee. Jong en oud volgden het spoor van lichtjesLees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl