EXTRA Extra Nieuwsbrief (no. 28) 
 Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht
5 oktober  2012

Programma komende dagen  
 
A.s. zondag: Boomklimcursus in Amelisweerd! 

Maandag: Interpellatie bij de provincie

Woensdag: Extra overleg Kamer met de Minister: we gaan vanuit Utrecht samen naar Den Haag

Klik voor meer info op www.krachtvanutrecht-initiatief.nl    www.vriendenvanamelisweerd.nl


Minister wil in het overleg met de Kamer a.s. woensdag (10.10!) doordrukken

Persbericht / Laat je nu horen en zien als burger of als deskundige...

Sneeuwkloklaan inzetDemissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (VVD) heeft vandaag bij de NOS laten weten dat zij de verbreding van de bak bij Amelisweerd naar 2x7 rijsttroken wil doorzetten. A.s. woensdag is het Extra overleg met de Kamer van 12.30 - 14.30 uur.
 
We hebben vandaag een brief aan de Kamer gezonden, met de volgende oproep, zie de bijlage bij deze Nieuwsbrief:
 
- Oplossing binnen de ‘bak’ is wenselijk en mogelijk
- Effecten natuur, geluid en luchtkwaliteit nog altijd niet werkelijk onderzocht
- Verkeersoplossingen van Rijkswaterstaat zijn een vorm van wensdenken
- Andere aanpak bereikbaarheid noodzakelijk
 
 
 
‘Geef alternatieven voor verbreding van de bak in Amelisweerd een reële kans en ga voor werkelijke oplossingen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht’. Dat is wat we aan de Tweede Kamer vragen. 

Met deze brief reageren wij op de keuze van minister Schultz van Haegen om voor de Planstudie Ring Utrecht enkel varianten te onderzoeken die uitgaan van 2x7 rijstroken en verbreding van de bak bij Amelisweerd. 

Wij benadrukken gezamenlijk dat oplossingen ‘binnen de bak’, waar ruimte is voor 2x6 rijstroken, goed mogelijk zijn. Zeker bij een maximum snelheid van 80 km/uur op een belangrijk deel van de Ring; bij een gelijkmatige snelheid is de doorstroming dan vrijwel optimaal. Uit onderzoek is bekend dat de geluidhinder bij 80 km/uur fors minder is en de luchtkwaliteit significant minder slecht.
 
Overigens zijn de effecten op het gebied van geluidhinder, luchtkwaliteit en aantasting van natuur ook in dit stadium nog altijd maar marginaal getoetst.
 
De minister stelt, in navolging van Rijkswaterstaat, dat 2x7 rijstroken de doorstroming op het verdere wegennet zal verbeteren evenals de luchtkwaliteit. Dit omdat het verkeer zou worden weggetrokken uit de stad. Dit lijkt ons een vorm van wensdenken. Onderzoek en simulaties van het bureau Movares laten het tegenovergestelde  zien. Capaciteitsverruiming bevordert het autogebruik. De auto’s op de ring komen ergens vandaan en gaan ergens naar toe. Tweederde van het verkeer op de Ring is regionaal van aard. De totale verkeersdruk in de regio zal alleen maar zal toenemen. 

Daarom is een andere visie en andere aanpak van bereikbaarheid in de regio. De Utrechtse regio kent inmiddels een omvang die zeer goed door een uitstekend fiets- en tramnetwerk zou moeten worden bediend, in aanvulling op het Randstadspoorsysteem. In de brief aan de regio stelt de minister dat zij geen geld heeft voor de plannen van het OV MIRT voor de regio. Dat betekent dat zij de verkeerde prioriteiten kiest. 
 
De Vrienden van Amelisweerd en de ‘Kracht van Utrecht’ vragen de Kamer om kans te geven alternatieven die zowel de leefbaarheid als bereikbaarheid van regio structureel kunnen verbeteren. En daarmee het unieke landgoed Amelisweerd, jaarlijks goed voor 1.500.000 bezoekers, te sparen.

Meer info: Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344 of Jos Kloppenborg 030 273 5885
 
Denk en doe mee, juist nu!
Help ons de vele reacties te verwerken (kan vanuit thuis)
 
Mail uw reactie direct naar [info@krachtvanutrecht-initiatief.nl] en meld wat u gaat of wilt doen...
 
Help ons met Twitter en aan een goed lopend Facebook-account! 
Twitter naar @krachtvanu @amelisweerd @redamelisweerd #A27 #krachtvanu                               
 
Ons programma voor komende dagen luidt: zie onze websites www.krachtvanutrecht-initiatief.nl    www.vriendenvanamelisweerd.nl  

Boomklimcursus in Amelisweerd op a.s. zondag van 14 tot 16 uur! 

A.s. Maandag: Interpellatie bij de provincie: Provinciehuis 14 - 15 u

A.s. Woensdag: vanuit Utrecht samen naar Den Haag: Verzamelen 11 uur, Utrect CS, Perron 18a beneden bij de trappen

Stuur bv. deze email door naar een vriend of vriendin
 
Voor abonnees: vul uw gegevens en interessegebieden hieronder aan, dan nemen wij contact met u op.