oktober 2017
 
 Natuur en recreatie voor iedereen
 "Ook als je in een rolstoel zit, slechtziend of blind bent, of als je een scootmobiel of rollator
 gebruikt, heb je behoefte om je zinnen te verzetten en een ommetje te maken." Zo begint het artikel in
 het vakblad 'Groen' dat in zijn oktobernummer uitgebreid aandacht besteedt aan 'Natuur en recreatie
 voor iedereen'.
 Bestuurslid Ton Kwakkel van Kenniscentrum Groen & Handicap schreef dit verhaal over
 het werk van het Kenniscentrum.
 
 
 
 
Westerborkpad wordt Lange-Afstands-Wandeling
Onlangs is het Westerborkpad toegevoegd aan het netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden.
De 342 km lange route loopt van Amsterdam naar Kamp Westerbork en is gemarkeerd (in één richting) met de bekende wit-rode markering met daarin toegevoegd 'het prikkeldraadje': het symbool van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De wandelgids is inmiddels beschikbaar. Het Westerborkpad is in samenwerking tussen KNBLO en Kenniscentrum Groen & Handicap volledig toegankelijk gemaakt voor mensen in een rolstoel.
 
 
EyeBeacons: navigatie in de openbare ruimte van de stad, maar is dit ook bruikbaar in het groen?
Het voornaamste doel van het project EyeBeacons is om mensen met een visuele beperking te ondersteunen bij het navigeren in de openbare ruimte en daarmee een verbetering te bewerkstelligen in hun mobiliteit, onafhankelijkheid en sociale participatie.
 
 In 2015 en 2016 hebben de Hogeschool van Amsterdam en Koninklijke Visio een concept-oplossing voor een navigeer-app onderzocht die gebruik maakt van beacons. Daarnaast onderzocht Bartiméus door middel van het project ‘Virtuele Geleidelijn’ het navigeren met een app waarbij gebruik werd gemaakt van Netpos en GPS. Hieruit is naar voren gekomen dat de beacontechnologie gecombineerd met een navigatie app grote potentie toont voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking bij het navigeren van A naar B. Voortbouwend op deze kennis is het project ‘EyeBeacons’ tot stand gekomen.
 
Er wordt een prototype app ontwikkeld die zo veel mogelijk werkt en lijkt op een echte app om goed mee te kunnen testen. Omdat het project zich met name richt op navigatie in de openbare ruimte van de stad behoort navigatie in de natuur helaas niet tot een van de hoofd richtpunten. Hopelijk kan, als het project ‘EyeBeacons’ is afgerond en de resultaten bekend zijn gemaakt, er ook nog onderzocht worden of deze techniek ook bruikbaar is voor navigatie in het groen.  Lees hier het hele artikel.
Relevante websites: www.eyebeacons.com en  https://www.eagleeye.com/beacons/
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: