Inspiratiemail Maart 2014
 
Tevredenheid over groepsgrootte neemt af.
 
De klassen op de basisschool groeien, doordat scholen bezuinigen op personeel. 25 jaar geleden waren klassen van 30 leerlingen (of meer) de standaard, door extra subsidies konden scholen in 15 jaar tijd hun klassen verkleinen tot zo’n 21 leerlingen per klas. Sinds 2006 groeien de klassen weer, schoolbesturen mogen zelf bepalen hoeveel leerlingen er in een klas zitten. Omdat er geen verband is aangetoond tussen de onderwijskwaliteit en de groepsgrootte is er niet wettelijk bepaald hoeveel leerlingen er in een klas mogen.
 
Uit onderzoek van Scholen met Succes blijkt dat met het toenemen van de groepsgrootte, de tevredenheid over de groepsgrootte, bij leerkrachten afneemt.
 
 
(Uit: Tevredenheidspeilingen 2004-2013, gehouden onder 44.000 personeelsleden.)
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.