Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2018 nr. 34
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Feest bij Vitamine G
 
Tafels van Hoop: verslag
 
Iona viering november
 
Leerhuis
 
Bijbelcafé 2018-2019
 
Vrijwilliger gezocht
 
Postduiven gezocht
 
Tegen je verlies...
 
CSC zoekt nieuwe locatie
 
Reis naar Israel
 
Instuif in november
 
Ontspanningsmiddag senioren
 
Lars Gerfen
 
Urgenda hoger beroep
 
 
 
Zondag 14 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur 
Thema:
'volgt'
 
 
Voorganger:
ds. Arianne Geudeke
 
 
Sterretjes
 
Versterking gezocht Taakgroep PGH 2025
 
Bijbel, de geschreven traditie, en de Talmoed, de mondelinge joodse traditie, centraal.
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
Centrale diaconie zoekt een penningmeester
 
Meedenker voor Kerkelanden gezocht,
 
Contactorgaan ouderenpastoraat: verlies en verdriet
 
 
AGENDA
 
 
Zaterdag 13 oktober
 
 
Zondag 14 oktober
Viering Bethelhemkerk
 
Wandelen met Maria
 
Maandag 15 oktober
Catechese onderbouw: Gaven en talenten 
 
Kerkenraad
 
Dinsdag 16 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Open kerk met koffie en expositie 
 
Catechese bovenbouw: Humor is Heilig  
 
Woensdag 17 oktober
 
Donderdag 18 Oktober
Open kerk met koffie en expositie
 
Instuif: Evert Den Hartog met een presentatie over een reis door Zuid-Afrika 
 
Vrijdag 19oktober
-
 
Zaterdag 20 oktober
 
Zondag 21 oktober
ds Jetty Scheurwater
 

Zondag 14 oktober

Marcus 10:17-31
 
Wat heb je nodig? 
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Ballast en bagage"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Driedubbel feest in Vitamine G
Op 11 november 2018 is het driedubbel feest in Vitamine G. Vitamine G krijgt de status van zelfstandige, missionaire gemeente binnen de Protestantse Gemeente Hilversum. Het kernteam van Vitamine G wordt daarbij ingesteld als commissie van de missionaire gemeente. En Vitamine G-pioniers Kaj en Rianne ten Voorde zullen worden ingezegend door ds. Gerard Kansen, Vitamine G-pionier van het eerste uur.
Je bent van harte uitgenodigd bij deze viering aanwezig te zijn! Klik  hier voor de flyer, of lees meer ...
 
 
 
Tafels van Hoop: kort verslag
Interreligieuze/ multiculturele ontmoeting tussen nieuwe Nederlanders en Nederlanders op dinsdag 9 oktober in de Bethlehemkerk.
 
Thema Gastvrijheid.
 
Ongeveer 65 mensen bevolkten spoedig de kerkzaal na 18.00 uur. Heerlijk eten werd er meegebracht en in buffetvorm opgediend. Aan de diverse tafels werden stoelen bijgeschoven om ieder van een plek te voorzien.
 
 
Ionaviering november 2018
  
De eerstvolgende Ionaviering zal zijn op zondag 4 november a.s.
Thema is dit keer: pelgrimeren.
De viering begint om 17.00 uur; vanaf 16.00 uur worden liederen geoefend o.l.v. Marlene Erdmann m.m.v. Dianne Heijstee, piano. Om 16.30 uur is een informele kennismaking met koffie en thee. Na de viering is er een eenvoudige, vegetarische maaltijd.
Bij de Ionavieringen is iedereen van harte welkom!
Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld in verband met de voorbereiding voor de maaltijd. Lees meer ...
 
 
 
Leerhuis
Dinsdag 16 oktober om 10.00 uur en 20.00 uur wordt het eerste leerhuis gehouden van een reeks van drie met als thema ‘Wandelen op het pad van vrede’. Vandaag is het thema ‘Geloof ’, dat weer onderverdeeld is in drie kleinere thema’s: 1. Geschenk van God: Menselijke verantwoordelijkheid 2. Een levend Woord, een reddend narratief 3. Een oude boodschap met een eigentijdse betekenis Het leerhuis wordt gegeven door Jurjen Zeilstra. Volgende data: 30 oktober(Hoop) en 13 november (Liefde).
 
 
Bijbelcafé 2018-2019
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 17 oktober is er weer Bijbelcafé in de Centrale Bibliotheek van Hilversum (’s Gravelandseweg 55), aanvang 20.00 uur. Het onderwerp op deze avond is ‘Experimenteren als volk van God - leiders en hun stammen(Exodus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren). De avond wordt geleid door Jurjen Zeilstra. De lezing met beelden duurt ongeveer een uur, daarna is gelegenheid tot gesprek en discussie bij stellingen in de caféhoek van de bibliotheek. De avonden kunnen ‘los’ worden bezocht, aanmelding is niet nodig. Entree € 3,-. Meer informatie vindt u op www.bijbelcafe.nl
 
Vrijwilligers gezocht
Inloophuis Wording is een open huis voor dak- en thuislozen, vaak mensen met psychische of verslavingsproblemen. Elke middag en avond wordt hen door christenen uit Hilversum koffie, thee, brood, soep en een luisterend oor geboden en op donderdag is er een warme maaltijd. Echter, door een te kort aan vrijwilligers staan gasten vaak voor een dichte deur. Met de winter in aantocht willen we het liefst dat onze deur iedere dag voor onze bezoekers open staat. Er zijn daarom zeer dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Zoekt u boeiend werk met hart en handen, neem eens contact op met Jan Blok. Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
Postduiven gezocht
 
 
De mensen die thuis met de kerkdiensten meeluisteren krijgen wekelijks de zondagsbrief thuis gebracht.
Aan de hand hiervan kunnen ze makkelijker meedoen aan de kerkdienst. Omdat er een aantal mensen die de zondagsbrief rondbrengen zijn weggevallen zijn we op zoek naar 2 tot 3 vervangers. 1 x per 4 (of 5) weken bent u aan de beurt om de zondagsbrief in de brievenbus te doen.
 
Tegen je verlies kunnen ...
Op donderdag 1 november zal het COP (Contactorgaan Ouderenpastoraat) zijn jaarlijkse bijeenkomst houden. Dit keer met de bekende Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse die een lezing geeft over verlies en verdriet. Na de lezing zal er ruimschoots ruimschoots gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan. Zeer aan te bevelen! Mocht u zich van te voren willen inlezen: Keirse is auteur van verschillende boeken over rouw en rouwverwerking zoals ‘Stil verdriet’, ‘Helpen bij verlies en verdriet’ (recent herzien) en ‘Afscheid van moeder’. Deze middag wordt u gratis aangeboden door de Contactgroep Ouderenpastoraat en staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Lees meer ..
  
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC zoekt nieuwe locatie
  
De pioniersplek Christelijk Spiritueel Centrum is op zoek naar een nieuwe locatie. In november 2016 is de bovenverdieping en de zolder aan de Jan van der Heijdenstraat 311 ingericht voor massage, workshops, cursussen en gebed, met een heuse kleine kapel. Het pand is echter per 1 januari verkocht. Het CSC zoekt daarom in Hilversum en/of ’t Gooi een nieuwe locatie. Lees meer ...
 
Reis naar Israël
Er zijn plannen om met ds. Jurjen Zeilstra een reis in de tweede helft van mei naar Israël en Palestina te organiseren. Er wordt bewust op gelet dat deze reis zowel voor mensen die al eerder in Israël waren als voor mensen die voor het eerst gaan, interessant zal worden. Als doelgroep denken we aan alle wijken van de Protestantse gemeente Hilversum.
Hebt u interesse in deze reis, geeft u zich dan vrijblijvend op bij ds. Zeilstra
(zeilstar@xs4all.nl).
Begin januari wordt een definitieve deelnemerslijst vastgesteld.
  
 
Instuif: november 2018
 
 
 
Donderdag 1 november komt een vertegenwoordiger van Open Doors naar de Instuif. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd.
Donderdag 15 november komt de heer Couvee  over  de "Gooische Moordenaar" de Goosche tram vertellen We beginnen om 10 uur.
 
Iedereen van harte welkom.
Henny de Vries
 
Ontspanningsmiddag senioren oktober
Ontspanningsmiddag senioren organiseert op dinsdag 23 oktober een middag waarin we samen naar de film "Natuur in de delta" kijken.
 
Presentatie de heer Kees Schipper aanvang 14.30 uur.
 
Iedereen van harte welkom. Alice Schrijver
 
 
Lars Gerfen in de Diependaalse kerk
 
Lars Gerfen in de Diependaalse kerk op zaterdag 3 november 2018
 
Op zaterdag 3 november 2018 is er een gratis toegankelijk optreden van Lars Gerfen in de Diependaalse kerk in Hilversum.
 
Urgenda - hoger beroep
Opnieuw wonnen wij de rechtzaak, nu bij het Gerechtshof in Den Haag 3 jaar geleden werden wij, Bea en ik, mede-eisers in het klimaatproces dat klimaatorganisatie Urgenda had aangespannen tegen de overheid. De Staat stelde zelf de maatregelen vast die nodig zijn om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan maar komt zijn eigen afspraken niet na. Dat moet ze wel doen, dat was de inzet. De rechter gaf ons gelijk. Minister Kamp was van mening dat de rechter er niet over ging, dat die op de stoel van de regering was gaan zitten en ging in hoger beroep. Lees meer ...
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl