Oktober 2013
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:

 

Top 5 van scholen met succes
Met de publicatie van de Cito-scores wordt maar weer eens duidelijk dat het in de menselijke natuur ligt om rijtjes te maken en rangorde aan te brengen. Dat geeft duidelijkheid en voor sommigen ook het prettige gevoel van loon naar werken. Maar naast een mooie Cito-score zijn tevreden ouders, leerlingen en personeelsleden ook zeker zo belangrijk. In onderstaande tabellen staat de top vijf van scholen die in de afgelopen 1,5 jaar het hoogste gemiddelde cijfer haalden op de Tevredenheidspeiling onder ouders, personeelsleden en leerlingen. Deze scholen complimenteren wij van harte met het behaalde resultaat: goed gedaan!
Ouderpeiling Leerlingpeiling Personeelspeiling
OBS De Bosrand Kerkenveld OBS Reestzicht Drogter-opslagen RKBS St. Laurentius Weert
Het Open Venster Den Haag RKBS Het Noorderlicht Zoetermeer RKBS Heilig Hart Wouwse Plantage
PCBS Dr.Rijk Kramer Amsterdam OBS De Windhoek Almelo PCBS Harm Vonck Ruinerwold
Montessorischool Kralingen Rotterdam PCBS Dr.Rijk Kramer Amsterdam PCBS Dr.Rijk Kramer Amsterdam
School met de Bijbel De Burcht Aalst (Gld)
OBS De Beemd Almelo PCBS De Bron Nijensleek
 

Tevredenheid hangt samen met Cito-score
Betekent een hoge Citoscore ook dat ouders, leerlingen en personeel meer tevreden zijn? Die vraag intrigeerde ons en we zijn eens in onze database gaan zoeken. We verdeelden de Cito-scores in drie (ongeveer) gelijke groepen (qua omvang) en zochten daar in onze database het gemiddelde rapportcijfer voor de tevredenheid bij. Wat blijkt. Hoe hoger de Cito-score van een school, hoe hoger het gemiddelde rapportcijfer dat aan de school wordt gegeven. Er lijkt dus een duidelijke samenhang tussen Citoscore en tevredenheid te zijn!
 
Gemiddeld
rapportcijfer 
Ouders
Gemiddeld
rapportcijfer Leerlingen
Gemiddeld
rapportcijfer Personeel
Cito-score < 534 7,4 7,9 7,5
Cito-score tussen 534 en 537 7,5 8,1 7,7
Cito-score > 537 7,6 8,2 7,8
Uit onderzoek van Scholen met Succes 2010-2013.
Aantal scholen Ouderpeiling  = 1201, Aantal scholen Leerlingpeiling = 918, Aantal scholen Personeelspeiling = 1030, (de gebruikte indeling van de Cito-scores zorgt voor 3 ongeveer gelijke groepen).Cito-score is de gewogen Cito-score, het landelijk gemiddelde ligt op 534,8

Ouderpanel Scholen met Succes over de Cito-scores
De publicatie van de Cito-scores door RTL nieuws heeft geleid tot uiteenlopende reacties van onderwijsdeskundigen, ouders en politici. Ook de leden van het Scholen met Succes Ouderpanel zijn verdeeld over de vraag of de bekendmaking van de Cito-scores een goede ontwikkeling is.

Vensters PO en Scholen met Succes
Terwijl de discussie over de publicatie van de Cito-scores aanhoudt, wordt achter de schermen gewerkt aan openheid van de resultaten in het basisonderwijs via Vensters PO. Bij het overleg om de indicatoren over tevredenheid te bepalen is ook Scholen met Succes betrokken geweest. Goed nieuws is dat het concept van de venstervragenlijst dezelfde vraagvorm en antwoordcategorieën als onze peilingen hanteert. Dat maakt afstemming en aansluiting een stuk makkelijker. Op onze webpagina Vensters met Succes vindt u actuele informatie over de voortgang van Vensters PO t.a.v. de Tevredenheidspeilingen.