logohkwvl

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2020 - nr. 56

1

 

 

Heemprijs Heemkunde West-Vlaanderen 2020

Ten gevolge van de maatregelen van COVID-19 kregen we nog geen gelegenheid om deze jaarlijkse prijs it te reiken.

We doen er alles aan om die prijs nog dit jaar aan de winnaar te bezorgen. We houden u graag op de hoogte in onze volgende nieuwsbrief.

Het bestuur

 

 

 

 

Je eigen onderzoek naar wagenmakerij
Workshop in samenwerking met ‘Heemkunde West-Vlaanderen’

 


Wat een garagist betekent voor de hedendaagse burger, dat was de wagenmaker voor onze voorouders. Een wagenmaker maakte en herstelde houten karren, wagens en onderdelen zoals wielen of assen. Elk dorp in Vlaanderen had één of meerdere wagenmakerijen in de 19de eeuw. Vooral het maken en onderhouden van boerenkarren bood veel werk aan wagenmakers op het platteland. Het ambacht van de wagenmaker stierf in de jaren 1950 een stille dood. Tegenwoordig verdwijnt ook de collectieve herinnering aan deze stiel.

 

lees verder

 

 

 

 

 

NIEUW BOEK
KRUISRELIEKEN IN DORDRECHT, MIDDELBURG EN HET BRUGSE (1420-2020)

 

 

 

Op diverse plaatsen worden fragmentjes heilig hout bewaard die Claes Scouteten meebracht uit het Midden Oosten. Ze waren volgens hem afkomstig van het kruis waaraan Jezus stierf.  Hij schonk in 1429 een stuk aan zijn geboortestad Dordrecht. Wouter Utenhove, de tweede man van Scoutetens weduwe, schonk andere stukjes aan de O.-L.-Vrouwekerk (1473) en de kerk van Sint-Kruis (circa 1476) en aan enkele Bourgondische groten: ...

 

lees verder

 

 

 

 

 

Tentoonstelling: de bedevaart- en devotiepraktijk rond het Mariabeeld in de kerk van Ver-Assebroek

 

 

 

Allereerst komt de legende aan bod, onder meer aan de hand van foto’s van de glasramen in het koor van de kerk. Er wordt daarna veel aandacht geschonken aan pastoor Pieter Verhaeghe, grote bezieler van het Assebroekse bedevaartsoord. De iconografie van het miraculeuze beeld en de beschrijving in bedevaartboekjes worden toegelicht.

 

lees verder

 

 

 

 

 

Tentoonstelling: West-Vlaanderen onder vuur. Oorlogsschade tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

 

Vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog organiseert het Rijksarchief Brugge een tentoonstelling over de materiële schade die werd aangericht in West-Vlaanderen. Bijna een kwart van de bestaande gebouwen in deze provincie werd tussen 1940 en 1945 deels beschadigd, of zelfs volledig verwoest door het oorlogsgeweld.

lees verder

 

 

 

 

Heemkring Gestella organiseert: Informatieavond ‘Een stamboom opmaken’.

 

 

Wie op zoek is naar meer informatie over zijn of haar voorouders moet beslist verder lezen. Het is evident dat we onze ouders en zelfs onze grootouders goed kennen. Het wordt echter al een stuk moeilijker om de namen van onze overgrootouders op te sommen, laat staan dat we belangrijke data als geboorte, huwelijk of overlijden van hen zouden kennen.
Voor wie interesse heeft in dit stukje familiegeschiedenis is er goed nieuws. Gestella wil u graag helpen en u op weg zetten om uw stamboom op te maken en u tevens ook te informeren hoe een aanvang te nemen met het schrijven van uw familiegeschiedenis.

Lees verder

 

 

 

 

Boek: ‘150 jaar monniken in Affligem (1870-2020). Monnik worden en mens blijven’

 

 

Dit is de titel van een nieuw boek dat in het najaar zal verschijnen. Het is dit jaar juist 150 jaar geleden dat vanuit Dendermonde het kloosterleven in de oude abdij Affligem opnieuw begon nadat de Franse Revolutie in 1796 een einde had gemaakt aan het kloosterleven in de belangrijkste abdij van het hertogdom Brabant. Affligem is de oudste benedictijnerabdij van de Nederlanden die tot op heden bewoond is door monniken.

 

lees verder

 

 

 

 

 

Boek: 100 Waregemse Spoortrekkers’

 

 

Erfgoedvereniging ‘De Statievrienden’ verzamelde de jongste zes jaar een stapel documentatie die hen werd aangereikt door vrienden en inwoners van de statiebuurt en die ze ook zelf ontdekten in allerlei archieven, boeken en… ‘koekendozen’. Na twee driedaagse expo’s en vier heemkundige bijdragen voor het jaarboek van De Gaverstreke vinden De Statievrienden de tijd rijp om uit te pakken met een overzicht van een honderdtal figuren, die als medewerker bij de Spoorwegen, als ondernemer of als inwoner van de wijk, hun ‘sporen’ hebben verdiend. Het werd een prachtig naslagwerk van 248 bladzijden A4-formaat, dat vanaf 27 juni 2020 kan worden verdeeld.

 

lees verder

 

 

 

 

Zoekertje

 

Wie helpt zoeken naar de melodie van dit volksliedje:

't was op een nieuwjaarsavond,
de bakker sloeg zijn wijf
....

 

lees verder

 

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 
Met dank aan onze sponsors!

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]