Zondag | 16 oktober 2016 | 16:00 uur 
 
 
 
 
Canto Ostinato
 
  
 
 
Bert Augustus, Smitsorgel 
Martien Maas, piano
Arjan Mooij, koororgel
 
 
 
   
 
 
 
 
Programma
 
 
Canto Ostinato (1973-1976)
Simeon ten Holt (1923-2012)
 
De eerste uitvoering vond plaats op 25 april 1979 in Bergen (NH). Canto Ostinato wordt gerekend tot de minimalistische muziek. Het werk is al spelend op het klavier ontstaan. De componist creëerde meer dan honderd losse korte secties in bes mineur van enkele maten. Uiteindelijk was het componist Andries Hubers die de secties samenvoegde tot een partituur. Daarna bewerkte Ten Holt de partituur nog vaak, zodat er uiteindelijk meerdere versies van het stuk ontstonden.
 
Het motief (canto) bestaat uit een beperkt aantal muzieknoten. Het is aan de uitvoerende om te bepalen hoe de noten in de partituur worden gespeeld. Door andere accenten ontstaan andere patronen in het stuk.
Het werk is geschreven in de oneven 5/16 maat, welke sterk afwijkt van de meeste gangbare westerse muziek. In het stuk ontstaat het effect van een echo; een tweede instrument speelt dikwijls dezelfde noot als het eerste instrument, maar telkens een tel later. De uitvoerenden spreken van tevoren af welke varianten van de secties gespeeld worden.
 
Ten Holt geeft veel vrijheid aan de uitvoerenden; het aanleggen van de accenten, welke secties ze willen spelen, hoe ze omgaan met herhalingen. De partituur dient meer als een schets te worden benaderd dan als een voorschrift. Wel hebben de verschillende secties vaste plekken in de voortgang van het stuk, die niet verwisseld kunnen worden zonder de melodie te breken. Het tempo ligt vast en ook het improviseren in de zin van eigenhandig toevoegen van noten is niet de bedoeling van de componist geweest.
 
Drie bijzondere musici grijpen hun kansen en zoeken samen grenzen op. Herhalen of doorspelen? Luider, zachter, spannender? Mies Sleegers verzorgt daarbij de onontbeerlijke technische voorzieningen.
 
Laat u verrassen en beleef de Deurnese Canto Ostinato. 
                  
 
Voor u treden op
 
 
Bert Augustus werkt sinds 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten. Hij studeerde natuurkunde, orgel, theorie der muziek en beiaard. Hij was organist aan de Brigidakerk in Geldrop, de Willibrorduskerk in Berkel-Enschot en de Thomaskerk te Eindhoven. Als beiaardier was hij verbonden aan het Oude Willibrorduskerkje in Waalre en aan de Philipsbeiaard (Catharinakerk) in Eindhoven. Sinds 2002 is Bert de vaste bespeler van Smits (I) orgel (1839) in Sint-Oedenrode. Hij was betrokken bij de restauratie van het Vollebregt-Smits-orgel in de Brigidakerk in Geldrop in 2004. Sinds 2011 is hij beheerder van het Smits (I) orgel (1838) in Deurne. Als bestuurslid van de Brabantse Orgelfederatie was Bert betrokken bij het beheer van orgels in de provincie. Hij is sinds 2014 lid van het bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Den Bosch.
 
Martien Maas studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg de hoofdvakken Piano docerend musicus, Piano uitvoerend musicus, Directie en Schoolmuziek. Hij werkte samen met vele nationale artiesten. Ook maakte hij concertreizen naar Spanje, Zwitserland, Duitsland, Tsjechië en China. Martien verzorgde radio- en tv-opnames en maakte cd-opnames met diverse ensembles. Tegenwoordig is hij als correpetitor en als voorzitter van de examencommissie verbonden aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Daarnaast is hij freelance pianist en dirigent.
 
Arjan Mooij volgt in Helmond les bij Jan van de Laar op het Robustelly orgel. Sinds 1994 is hij actief bij diverse koren en kerken in de omgeving van Helmond. Momenteel is hij als organist onder andere actief bij Gemengd Koor "De Klokkengieters" in Aarle-Rixtel en bij de Bethlehemkerk in Helmond. Tevens is Arjan dirigent en pianist van oecumenisch koor "Lighthouse" in Helmond, waarmee hij in 2015 de tweede jury prijs heeft gewonnen op het Nationaal Middenkorenfestival. In het dagelijks leven werkt hij als onderzoeker bij TNO in de onderzoeksgroep Embedded Systems Innovation (ESI).
 
 
 
Eerstvolgende concert 
 
 
 
Zondag | 13 november 2016 | 16:00 uur
Protestantse Kerk, Helmondseweg 5
 
 
 
Het klavier in het vizier
 
 
Pianoleerlingen van
Jan van de Laar en Marcel Rutten,
accordeonleerlingen van Karin Geelen
 
 
 
Kijkt u ook af en toe eens op onze website www.willibrorduskerkdeurne.nl  
of volg ons op facebook
 
 
Uw reacties op het concert of suggesties voor de concertcyclus kunt u sturen aan:
concerten@willibrorduskerkdeurne.nl
 
Hartelijk dank voor uw komst en uw bijdrage bij de uitgang
ter dekking van de kosten van deze concertcyclus.
Uw gift ter ondersteuning van onze concertcyclus is ook zeer welkom op
NL21 RABO 0120 8278 24 t.n.v. "St. Behoud".