MEI 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Release Studiekeuzedatabase mei 2018
  • Aanleveren data voor release juni 2018: uiterlijk 4 juni 2018
 
Release Studiekeuzedatabase mei 2018
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 18.4) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
  • De CROHO-wijzigingen tot 7 mei 2018 zijn doorgevoerd;
  • De bron Vestigingsregister van het LISA is ververst;
  • Het veld opleidingsvorm is aangevuld.
Lees meer over de release van mei 2018.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release juni 2018: uiterlijk
4 juni 2018
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 4 juni 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 18.5 op 28 juni 2018. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 4 juni door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van juni 2018.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.