VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva. Smile
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
Se också våra Drömkurser och andra evenemang.
Du har väl läst tidigare månadsbrev (klicka på tidigare brev)


Efter en mycket speciell sommar, - alltför varm för många, alltför regnig för några, kommer här några ord om drömmar och en lämplig dröm med tolkning.

Du vet väl att drömarbete inte bara är ”lite lustig drömtolkning”.
Drömmarna visar både solsida och skuggsida. De visar vad som hindrar dig att vara i kontakt med din inre frid och ditt stora multidimensionella medvetande. De visar vägen till healing, vägen ut ur ’glömskan’ och illusionen, vägen till det som finns bakom ’slöj-ridån’, vägen hem till den andliga familjen och hem till Källan.

Här kommen en dröm som visar hur vi slits vårt stora och vårt lilla jag, mellan rädsla och kärlek, mellan vårt ego och vår andes visdom:

DRÖM
Jag är på 7e våningen i en stor lägenhet som jag fått låna av en mycket klok, respekterad och uppskattad bekant.
När min kära bekant (ägaren) försvinner börjar det spöka. Där finns bl.a en mycket hotfull man. Det blir halt på golvet och svårt hålla balansen.
Jag tänker att ”detta går ju inte, jag måste väcka mig själv och börja drömma något annat”.


SYMBOLTOLKNING
Stor lägenhet: Stort medvetande
7:  Andlighet (gudarnas tal), det okända, det andliga, det andliga,  metafysik, kunskap.
Ägaren klok, respekterad och uppskattad: Den högre aspekten – visa sidan av själv.
Halt på golvet, svårt hålla balans: Ostadig och obalanserad.
Väcka mig själv: Vakna till större medvetenhet.

DRÖMTOLKNING
Drömmen visar på tre förhållningssätt hos drömmaren:
1: Klok och vis med självrespekt och uppskattning.
2: När den inre 'Vise' försvinner mister drömmaren sin balans.
3: Då inser hon att hon bör vakna’, se vad hon håller på med, och ändra sitt beteende.

REFLEKTION
Drömmaren är en medveten person, oftast medveten om hur hon lever sitt liv i visdom och självrespekt.
Men i vissa situationer försvinner den och hon egots känslor styr.
Då påminner hon sig om att ”detta går ju inte”, jag kan ’vakna’ genom att se på detta på från mitt högre perspektiv och därmed handla annorlunda.

Denna dröm kan gälla oss alla. Den åskådliggör hur vi kan bli reakativa och handla omedvetet, trots att vi har insikt och medvetenhet. Men efter ett tag så inser vi att vi kan hejda våra reaktiva känslor och återgå till ett mera medvetet och balanserat varande.

Ja, hur lätt är det inte att hamna i ”det gamla” sättet att vara.
Men träning ger färdighet. Varje dag tränas vi i att välja förhållningssätt till allt vi möter. Valet att utgå från hjärtats kärlek eller egots reaktiva känslor.
Och visst är drömmarna en gåva som hjälper oss på vägen.

-
Jag har accepterat att ge några helgkurser i Drömtolkning och Drömhealing under hösten. Det ser jag verkligen fram mot med glädje. Helgkurserna är roliga, inspirerande och väldigt helande. Passa på att vara med.

8-10 oktober  DrömWeekend i Ramvik
En resa i ditt inre djup och ut i det oändliga.
Läs mera på
http://www.getbergets-vandrarhem.se/louise_minerva-li.htm

22-24 oktober  DrömWeekend  utanför Mariefred
En resa i ditt inre djup och ut i det oändliga.
Läs mera på
www.dromcentrum.se

Det blir också en DrömWeekend i Sundsvall 27-28 november
Mera info kommer senare.

-
Gå in på www.dromcentrum.se. Där kan du läsa om den nya utbildningen i DrömTerapi som startar snart.  Jag kommer själv inte att hålla någon mer tvåårslång utbildning. Därför överlämnar jag nu med varm hand denna roliga, givande och djupt transformerande utbildning till lic. drömterapilärare Eva och Birgitta. Utbildningen i Norrköping börjar i september, och det finns fortfarande några platser kvar. Skynda dig att anmäla dig .....

På hemsidan hittar du också verksamma också drömterapeuter, och fler av höstens drömkurser, cirklar, föredrag, m.fl aktiviteter.

Ha en fortsatt härlig sommar … med givande drömupplevelser …

Varma hälsningar
Louise Minerva-Li