Oktober 2016
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes en De Lerende School.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Monitoring sociale veiligheid
Vanaf dit schooljaar handhaaft de inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. Onderdeel hiervan is een jaarlijkse monitoring door de school van de veiligheidsbeleving van de leerlingen om zo een representatief en actueel beeld van de school te krijgen. Daarbij is het van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is. Met de afname van onze vragenset 'sociale veiligheid' voldoet uw school aan deze eis.
 
 
 
Validatie door informeel leren middels 360 graden feedback 
 
Het leren van elkaar is bij vele onderzoeken als methodiek naar voren gekomen met de grootste leeropbrengst en de meest blijvende resultaten. Een van de belangrijkste factoren van succes is het contextspecifiek leren. Het is nu mogelijk om deze manier van leren te combineren met herregistratie in het schoolleidersregister.
 
 
Van 14-17 november is de Week van de Werkstress
Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1, daar wordt in de Week van de Werkstress aandacht aan gegeven. Ook in het onderwijs zijn er veel leerkrachten die vanwege werkstress thuis zitten of hun werkdruk niet of nauwelijks aankunnen. Speciaal voor het onderwijs heeft Scholen met Succes de training Veerkracht voor de Leerkracht ontwikkeld. Hierin leer je stress tijdig te herkennen en met eenvoudige technieken stress te verlagen en je veerkracht te vergroten. 
 
 
 
 
Coaching in het kader van welzijn
 
Onderwijs dat leren geweldig maakt, vraagt veerkrachtige pedagogen. Maximale veerkracht ontstaat bij goede integratie van privépersoon en beroepspersoon. Daar ontstaat ruimte om vanuit autonomie in verbondenheid sprankelend onderwijs te geven.
 
 
Laat het LVS voor jou werken, en niet andersom!
De laatste jaren is er veel gebeurd op het vlak van kwaliteitszorg en het omgaan met leerresultaten. Dit maakt onderzoekend leren en het weloverwogen gebruik van data steeds belangrijker. Toetsresultaten kunnen brandstof zijn voor de leerprocessen van zowel leraren als leerlingen. Daarnaast kan gerichte invoer en gebruik van data werkdruk voorkomen.
 
 
 
Scholen in de media
 
Met ruim 1.700 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen.
 
Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien: