Уважаеми партньори,
 
2 месеца остават до старта на “Smart Buildings” - единственото по рода си събитие в областта на интелигентните сгради, което ще се проведе в рамките на Форума и изложбата за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяема енергия (29-31 май, ИЕЦ, София).
 
Събитието ще обхване: системи за сградна автоматизация (управление на осветлението, контрол на достъпа, противопожарни системи и охрана, управление на аудио- и видео системи), системи за управление и контрол, софтуер за управление на инсталациите и оборудването в сградите, консултантски услуги и др.
 
Сградите са най-големият консуматор на енергия, чрез инвестиции в иновативни системи за сградна автоматизация и софтуер се постига значителна икономия на разходите, намалява се въглеродният отпечатък и се осигурява максимален комфорт за обитателите.
 
CenterMine Ltd. ще се включи в програмата на Форума с презентация на софтуерната система за фасилити и пропърти мениджмънт - FM Center. В интервю с г-н Иво Стоянов, продуктов мениджър на компанията, ще научите за предимствата на тази система, бъдещите проекти и тенденциите в сектора.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо!
 
 
 
За контакти: Таня Булдеева   E tanya@viaexpo.com  T 032/ 512 905
 
 
CenterMine Ltd.
 
 
 
 
 
Г-н Стоянов, моля да ни представите накратко дейността на вашата компания.
 
CenterMine Ltd. е софтуерна компания, специализирана в разработването и внедряването на бизнес решения и услуги с
фокус върху управлението на сгради и оптимизацията на процеси. Нашите специалисти имат богат професионален опит  и технологични познания, което ни позволява да предоставяме на клиентите си и консултации в посока – бизнес анализ на съществуващи процеси и практики и оценяване на ефективността им, план за внедряване, миграция  и структуриране на данни, обучение, поддръжка и други.

Каква е ролята на софтуера за фасилити и пропърти мениджмънта?

Управлението на недвижима собственост или както е познато с термина фасилити и пропърти мениджмънт, е сложен процес, който обхваща широк набор от дейности. Всички те трябва да бъдат добре координирани, контролирани и анализирани, за да бъде процесът ефективен. Това налага и използването на софтуер, който да автоматизира голяма част от процесите и най-вече да даде на мениджмънта общата картина за управлението на тяхната собственост. Казано простичко - като мениджър е важно да имаш информация, за да вземеш решение; важно е да знаеш какви са ти разходите и причината за тях, за да можеш да ги оптимизираш; важно е да знаеш къде отива времето на екипа ти, за да си сигурен, че работният процес е ефективен.

Какво представлява  ?  

FM Center е най-доброто ни постижение. Създадохме този продукт преди 12 години с нашите партньори от Немечек ООД като система, която да управлява строящия се тогава Бизнес Парк София. С тяхна помощ доразвихме системата и тя се превърна в универсален софтуер за управление на недвижима собственост, подходящ ...