Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
April 2019 nr. 17
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Zondag 5 mei
 
Belangrijke mededeling Kerkenraad
 
Bedankt voor de bloemen!
 
Oproep Spremberg logeeradressen
 
Het klimaat: wat is er aan de hand?
 
Met de Bethlehemkerk op reis
 
Gespreksgroep:
Voltooid leven
 
Alzheimer:
zolang ik er ben
 
Wordt u dit jaar 75 jaar? Feestje!
 
Abstract Art Expositie
 
 
Zondag 28 april
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema: '8 dingen die je moet weten over tranen'
Voorganger:
ds. André de Oude
 
 
Sterretjes
 
Abstract Art
 
Mireille van Vulpen
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
Logeeradressen gezocht
 
Taizé reis PgH
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 26 april
Training Schrijven helpt
 
Zaterdag 27 april
Koningsdag
 
Zondag 28 april
ds André de Oude
 
 
Dinsdag 30 april
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
 
Donderdag 2 mei
Instuif
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
 
Zondag 5 mei
Ds Jetty Scheurwater
en vanaf 11: 45
ds André de Oude
Een goed gesprek over wat geweld, wat oorlog met je doet.
 
 
Maandag 6 mei
Gezamenlijke vergadering Algemene kerkenraad PgH en Kerkenraad Bethlehemkerk n.a.v. voordracht beroepingswerk!
 
 
Save the date
 
Zondag 12 mei Gemeentevergadering n.a.v. voordracht en kandidaat stelling beroepingswerk
 
17 t/m 20 mei
 
 

Zondag 28 april

Lucas 24: 13-25

In de war 
 
Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüs-gangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt.
Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Weg van Pasen"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Zondag 5 mei: ds André de Oude
 
 
  
Een goed gesprek: Geloofsdilemma’s m.b.t. oorlog en geweld
Na de dienst van 23 december jl. sprak gastpredikant ds. André de Oude over zijn werk als geestelijk verzorger van militairen. ‘Een goed gesprek’ over wat geweld, wat oorlog met je doet. Maar liefst 26 gemeenteleden waren toen aanwezig. Er werd om een vervolg gevraagd. Er is een ‘symbolische’ datum die zich goed leent voor het onderwerp: zondag  5 mei.
Na de dienst en na de koffie, om 11.45u proberen ds. De Oude en ds. Scheurwater het onderwerp ‘oorlog en geweld’ dichter bij onszelf te brengen en relatie te leggen met ons christelijk geloof.
Om 12.45u sluiten we af.
 
 
Belangrijke mededeling Kerkenraad
Namens de wijkkerkenraad wordt u van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering op zondag 12 mei aanstaande.
 
Op dinsdag 23 april 2019 heeft de wijkkerkenraad unaniem de voordracht van de beroepingscommissie overgenomen met een ‘voorgenomen besluit tot kandidaatstelling’.
Het officiële besluit tot kandidaatstelling moet worden genomen in de gezamenlijke vergadering van de AK en de Kerkenraad van de Bethlehemkerk.
 
Wij hopen en verwachten dat dit besluit met ruime meerderheid zal worden genomen op 6 mei a.s.
 
 
Bedankt voor de bloemen!
  
Ik wil langs deze weg de kerkgemeenschap  van de Bethlehemkerk, die mij middels bloemen én iedereen, die via een persoonlijke handtekening in een beterschapskaart zijn of haar medeleven heeft betuigd na mijn knie-operatie, mijn hartelijke dank betuigen.
 
Het was hartverwarmend en versterkender dan de medicijnen!
 
Harold van den Berg
 
Oproep voor Spremberg logeés
Van vrijdag namiddag 17 mei tot maandagmorgen 20 mei komt er een groep van 16 personen uit onze partnergemeente te Spremberg naar Hilversum.
Voor een aantal gasten hebben we nog geen logeeradres. Deze uitwisseling doen we al vanaf 1996. Hebt u nog nooit meegedaan dan is er nu weer een mogelijkheid. Goed Duits spreken is geen vereiste. Een beetje de taal spreken is wel fijn.
 
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Marjan Sluiter telefoon 035-7723107 en Bea Kooi 035-6235721.
  
 
Het klimaat: Wat is er aan de hand?
 
 
 
Tijdens de Paaswake [zaterdagavond 20 april in de Bethlhemkerk] werd o.a. Genesis 1 gelezen. Het scheppings-verhaal. Dat verhaal eindigt in vers 31 met de volgende tekst: “God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was”. WAS, het staat in de verleden tijd. Dat het nu niet meer “zeer goed IS” weet iedereen die het nieuws volgt. Wat is er aan de hand? Met dit artikel hoop ik daar een antwoord op te geven. Want wij krijgen daar allemaal mee te maken.
[....]
Lang heb ik gedacht dat het onderwerp Klimaat niet leeft bij de leden van de Bethlehemkerk of eigenlijk, niet leeft bij de leden van Christelijk Hilversum terwijl goed rentmeesterschap, mijns inziens, hoort bij de christelijke waarden. Toen kortgeleden een aantal leden van onze kerk besloot, ondanks het slechte weer, deel te nemen aan de klimaatmars die op 10 maart werd gehouden werd me duidelijk dat ik me vergiste. Laten we het bij zo’n mars?
 
Met de Bethlehemkerk op reis
Evenals als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer een mooie reisdag voor u. Dit jaar gaat er wel wat veranderen.
 
Vorig jaar had u alleen de keus om met de trein te reizen. Dit waren lange dagen, en het was laat voordat u thuis was. Bovendien moest u zelfstandig kunnen reizen. Als wij u in een vreemde stad kwijtraakten dan moest u zelf de weg naar huis kunnen vinden.
 
Dit jaar gaan wij het allemaal wat anders doen, en organiseren wij meerdere reismogelijkheden.
 
 
Gesprekgroep: Voltooid leven
 
Op woensdag 6 februari jl. waren er maar liefst 40 belangstellenden voor de avond over ‘Voltooid leven?’.
Het thema roept veel op en daarom volgen er twee gespreksmiddagen.
 
Maandag 13 mei en 3 juni praten we door.
13 mei: Mag het ook nog gaan zoals het gaat? Ira Bos houdt een korte inleiding, waarna we met elkaar in gesprek gaan
 
3 juni: Hoe speelt het christelijk geloof een rol bij ons nadenken over hoe je wilt sterven?
Lees meer....
 
Alzheimer: zolang ik er ben
Hoe doe je dat, leven met dementie?” Erik Zwiers volgde zes mensen met dementie in hun dagelijks leven en schreef hier het boek “Zolang ik er ben” over. Hoe geef je vorm aan een veranderend leven en welke maatschappelijke tegenwerking wordt daarbij ervaren.
 
Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. 
Datum: 8 mei 
Tijd : 9.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Plaats : wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a
 
 
 
Wordt u dit jaar 75? Feestje!
 
Het pastorale team van de Bethlehemkerk nodigt met veel plezier alle leden uit die in 2019 hun 75-ste verjaardag vieren. Een gezellige bijeenkomst en een mooie gelegenheid om te ontdekken welke bekende en onbekende gemeenteleden net als u deze bijzondere leeftijd bereiken.
Daarom nodigen wij u van harte uit om op dinsdag 7 mei a.s. om 17.30 uur naar de kerk te komen. Na een klein en leuk programma bieden wij u een broodmaaltijd aan.
 
 
Abstract Art Expositie: Sterenberg
In de Bethlehemkerk zijn werken te zien van Ank Sterenberg. Dit vertelt de kunstenares zelf hier over: "Na door de jaren heen geëxperimenteerd te hebben met verschillende schildervormen ben ik bij de abstracte vorm uitgekomen, die vorm geeft mij de meeste voldoening.
Het spelen met acrylverf in allerlei felle kleuren en het niet van te voren weten wat er zal ontstaan, geeft mij een gevoel van vrijheid en van lichtheid.
Meestal gebruik ik de kwast, maar ook in combinatie met het paletmes.
Ondanks de abstracte vorm, zien mensen toch soms een voorstelling."
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl