Bethlehemkerk                                                   
Januari 2022 nr. 02
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 
Bid mee met het Nieuwjaarsgebed PGH
 
Zaterdag 15 januari:
Nationaal gebed voor vrede en verbinding
 
Bethlehemkerk: Week van gebed voor eenheid
 
Als de mensen zwijgen, zullen de stenen roepen
 
Coronamaatregelen persconferentie
 
Actie Kerkbalans 2022
 
Thermometeractie: ‘Samen op vakantieweek’
 
Cantate op de Brink, start in het nieuwe jaar
Wat is Actie
Kerkbalans precies?
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 16 januari 2022
Oecumenische viering
 
Thema:
'Licht van Christus delen'
 
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
majoor Irene Jouvenaar (Leger des Heils)

ds. Jetty Scheurwater (Bethlehemkerk)

diaken Randy Simileer (Emmaus-Paulus Parochie)
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 14 januari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 15 januari
 
 
 
 
Zondag 16 januari
Zondag van de eenheid
 
 
 
 
 
Zondag 16 januari
 
Matteüs 2: 1-12
 
Zie je het licht?
Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eer bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Er is een roos ontloken"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 

: Eenheid van Christenen

 
Christenen vanuit de hele wereld staan dit jaar tijdens de ‘Week van gebed voor de eenheid van christenen’ stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.
Het thema voor de komende gebedsweek – dit jaar van 16 tot en met 23 januari - luidt ‘Licht in het duister’.
De Oecumenische viering op 16 januari is een gezamenlijke viering van Bethlehemkerk, Emmaus-Pauls Parochie en het Leger des Heils vanuit de Bethlehemkerk.

Bid mee met het Nieuwjaarsgebed PGH

Geen nieuwsjaarsreceptie dit jaar maar een nieuwjaarsgebed. De Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum komt zaterdag 15 januari in gebed bijeen om zegen te vragen voor het nieuwe jaar.
 
Je kunt je eenvoudig bij het gebed aansluiten. En wel van 19u30 tot 20u00. Log daarvoor in op 15 januari via https://player.vimeo.com/video/665114264
 
Keuze voor dit tijdstip heeft te maken met het Nationaal gebed voor vrede en verbinding. Om 20u00 die avond wordt dit gebed uitgezonden via www.nationaalgebed.nl. Zo willen wij graag eerst lokaal samen een moment van verbinding beleven alvorens aan te sluiten bij het landelijk gebed.
 
Scriba van de AK, ds. Erik van Halsema
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 15 januari:
Nationaal gebed voor vrede en verbinding
 
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.
 
In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bethlehemkerk: Week van gebed voor eenheid
 
Vanaf zondag 16 januari is het de ‘week van gebed voor eenheid’.
 
Ook in de Bethlehemkerk bidden we samen voor Licht in het duister.
 
In deze week wordt er iedere ochtend om 07.00 uur vanuit het Stiltecentrum in de Bethlehemkerk gebeden voor de wereld, de wereldwijde kerk, voor onszelf en de lokale kerk.
U kunt meedoen door via Zoom aan te sluiten.
 
Het is een interactieve digitale bijeenkomst, maar u participeert op uw eigen manier. Hardop biddend, luisterend of intenties aandragend: iedereen is welkom. Begin uw dag komende week samen met gebed.
 
Aanmelden gaat via: weekvangebed@bethlehemkerk.nl
 
Lees hier verder en voor meer informatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de mensen zwijgen, zullen de stenen roepen
 
En weer een kerst zonder kerkbezoek, zonder borrelen op het kerkplein bij een vuurtje, en vooral: zonder uitbundige samenzang! Zo werd Kerst wel een hele stille nacht … Maar, zo houdt Lucas 19: 38-40 ons voor: zelfs als het gejuich van mensen stilvalt, dan zullen de stenen roepen.
 
Samen zingen is voor velen van ons een essentieel onderdeel van samen kerk zijn, van samen geloven. Muziek (maken en luisteren) en zang is belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel van de liturgie.
 
In de afgelopen coronatijd is juist dat zingen onderhevig geweest aan allerlei maatregelen, vanwege de grote hoeveelheden aerosolen die kunnen loskomen bij het samen zingen in een binnenruimte. Omdat niet duidelijk is hoe gevaarlijk dit kan zijn, hebben in de afgelopen 1,5 jaar verschillende scenario’s de revue gepasseerd: soms mochten er maar 1 of 2 voorzangers zingen, dan weer 4, en dit najaar toen er weer wat meer mensen in de kerk mochten komen, mochten we als gemeenteleden weer een paar liederen of coupletten zelf meezingen. Maar dan wel met het nadrukkelijke verzoek om ingetogen te zingen. Lastig, want hoe je kun nu ingetogen een glorialied zingen?
 

Coronamaatregelen persconferentie

Vrijdag 14 januari is de persconferentie met de besluiten van het kabinet omtrent de coronamaatregelen.
 
Wat dit betekent voor de kerkdiensten en de activiteiten maken we z.s.m. bekend via onze website!
 
Bezoek deze na het weekend daarom regelmatig voor alle informatie!
 
 
 

Actie Kerkbalans 2022

De actie Kerkbalans is dit jaar van 16 tot en met 29 januari. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
 
Kerkbalans is een gezamenlijke campagne van maar liefst 2.000 kerken in ons land. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Leden krijgen via de brievenbus of de mailbox in die periode bericht.
 
Inmiddels zijn voor de PgH de resultaten over 2021 bekend. Wat opvalt is dat het gemiddelde bedrag dat door mensen wordt gegeven stijgt van gemiddeld € 377 in 2019 naar € 398 in 2021. Ondanks dat zakte de opbrengst van € 576.774 in 2019 naar € 552.279 in 2020. Reden hiervoor is het dalende aantal deelnemers.
 
Het levend houden van onze geloofsgemeenschappen blijft juist in deze tijden van groot belang!
 
Voor meer informatie kun u hier verder lezen.
 

Thermometeractie: ‘Samen op vakantieweek’

De thermometeractie van de diaconie voor de komende drie weken is voor de ‘Samen op vakantieweek’ (SOV).
In mei hopen we te vertrekken naar onze vakantiebestemming Landhuis IJsselvliedt in Gelderland, nabij Wezep en onder de rook van Zwolle. 
 
De Samen op Vakantieweek is een bijzondere vakantieweek voor gemeenteleden van de Protestantse gemeente Hilversum (PGH). Wie niet meer zelfstandig op vakantie kan of extra voorzieningen  nodig heeft, kan er toch even uit. Persoonlijke zorg aan de gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een grote groep vrijwilligers die zich tot in de kleinste details voor de gasten inzet zodat er veel te genieten en te beleven valt. Ds. Annemieke Parmentier gaat deze week ook weer mee. Er is ruimte voor ‘samen kerk zijn’ en persoonlijk pastoraal contact.
 
Op de zondagen 9, 23 en 30 januari wordt in de wijkgemeenten van de PgH een Thermometeractie gehouden voor bekostiging van deze week. Helpt u mee?
 
 
 

Cantate op de Brink, start in het nieuwe jaar

Deze cantatevespers, die plaats vinden in de Grote Kerk met (meestal) muziek van Johann Sebastian Bach, zijn voor een breed publiek toegankelijk.
Elke vesper begint met het gezamenlijk oefenen van het slotkoraal van de cantate, waarbij iedereen mag meezingen. De vespers staan onder auspiciën van de Hilversumse Raad van Kerken.
 
Op 22 januari zal de Cantate ‘Ich glaube lieber Herr, hilf meinem Unglauben’ (BWV 109) worden uitgevoerd door het Faelix Baroque Ensemble onder leiding van Anthony Scheffer. De bezetting van deze cantate is bescheiden, slechts twee solisten, orkest, geen koor.
 
Voor deze cantatevesper zijn helaas geen plaatsen beschikbaar,
u kunt de vesper volgen via Kerkdienstgemist.
Aanvang:15.30 uur.
 
 

Wat is Actie Kerkbalans precies?

In januari ontvangt ieder gemeentelid van de Bethlehemkerk het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente, het voelt heel vertrouwd en vanzelfsprekend, maar wat is Actie Kerkbalans?
Kerkbalans is een actie die direct het hart van kerkleden raakt. De inzameling helpt lokale kerken een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.
Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en nog vele anderen hartverwarmende verhalen.
De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00