9
 
Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2017 nr. 39
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Schoenmaatjes gevonden
 
Refo500 'Breng ons samen'
 
Feestkamp
 
Wonen in het ogenblik
 
Wat haalt u uit de nieuwsbrief?
 
Schrijven helpt
 
Kindercathechese 'Open Huis'
 
Ontmoetingsavond 'Aandacht Helpt'
 
Eerste protestantse lezing
 
Reformatie en oecumene
 
Jogchum wint 5000 euro
 
Adventskalender 2017
 
Bijzondere Bachcantate van de Reformatie
 
 
 
Zondag 22 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Vat moed'
 
 
Voorganger:
ds Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Bij de Nationale Viering '500 jaar reformatie' in Utrecht is koning Willem-Alexander aanwezig.
 
Wegwijzer of wel blauwe boekje 2018 is online.
Een oudere gast van onze kerkdiensten heeft de wens te kennen gegeven om gedoopt te worden.
 
Zomer expositie
Tot half oktober is er de expositie van schildersvereniging
Kleur -en- Toets.
 
AGENDA
 
Zaterdag 21 oktober Start samen op Vakantie [tot 28 oktober]
 
Maandag 23 oktober Doopcatechese

Wijkkerkenraad

Dinsdag 24 oktober Stiltecentrum open

Ontspanningsmiddag voor senioren
 
‘Reformatie en oecumene” in de Bethlehemkerk

Donderdag 26 oktober Stiltecentrum open

Instuif [de wereld van de geneesmiddelen]

Zondag 29 oktober Bijbelzondag
ds. Hanneke Keur
 
11:30 Bijbelquiz
 
 

Zondag 22 oktober

Matteüs 9: 1-8

Jezus ging weer met de boot naar de overkant van het meer. Hij ging naar zijn woonplaats Kafarnaüm. Er kwamen daar een paar mensen bij hem met een draagbed waar een man op lag. De man kon niet lopen. Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen: ‘Maak je geen zorgen. Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt....
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Schoenmaatjes gevonden
 
JA!!! U hebt een kind blij gemaakt met uw bijdrage aan deze actie.
 
Aanstaande zondag 22 oktober 2017 is de laatste mogelijkheid om uw schoenendoos en/of donaties in te leveren.
 
Op 1 oktober 2017 werd het startsein gegeven voor de actie schoenmaatjes, waarbij aan u gevraagd werd om een schoenendoos te versieren en te vullen met schoolspulletjes, toiletartikelen en speelgoed voor een kind dat in moeilijke omstandigheden leeft in landen als Albanië, Moldavië, Sri Lanka, Irak of Ghana.
 
Er zijn tot nu toe al zo’n 60 mooie, versierde en gevulde schoenendozen ingeleverd.
 
HARTELIJK DANK aan iedereen die op welke manier dan ook heeft meegedaan aan deze actie!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refo500 'Breng ons samen'
 
 
  
We weten het: 500 jaar geleden spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg. Dat heeft veel teweeg gebracht.
 
Tijdens de Hilversumse Refo500-avond op 28 oktober wisselen deskundigen uit diverse Protestantse kerken en gemeenten hierover van gedachten. Dit vindt plaats in de Grote Kerk aan de Kerkbrink.
 
Rondom het thema ‘Breng ons samen’ wordt overdacht wat het verleden heeft gebracht, maar ook wat de kerk van reformatoren als Maarten Luther kan leren voor de toekomst. Dit zal worden besproken door prof.dr. W.H.Th. Moehn en de heer L. Janse.
 
Muzikale medewerking wordt verzorgd door twee koren: Edoza onder leiding van David Niemeijer en Immanuel onder leiding van Albert Brasz. Zij begeleiden ook de samenzang op deze avond.
 
 
Lees meer...
 
 
Feestkamp
 
Op 7 en 8 oktober hadden we een feestkamp met elkaar.  De kinderen van de Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk hebben met elkaar slingers gemaakt en het gebouw versierd!
‘s Avonds knus aan het haardvuur een nieuw verhaal van Erik van Halsema en samen kampliedjes zingen, terwijl buiten de regen op het dak kletterde. Als afsluiting een fruitspel dat werd begeleidt door tieners.
 
Gelukkig werden we de volgende ochtend wakker met een zonnetje.  We hadden een actieve zondag met een verhaal, spelletjes en een lekkere lunch.
 
We hebben een leuk, gezellig kamp gehad en hopen volgend jaar (13 en 14 oktober 2018) weer op kinderkamp te gaan
 
 
Kijk voor foto's...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wonen in het ogenblik
 
 
  
 
Donderdag 16 november 20.00 uur begeleidt ds H. Weimar “Wonen in het ogenblik”. Dit is een avond die gaat over beginnende en matige dementie. Hoe gaan de mensen er mee om, hoe gaat de kerk er mee om. Een avond om informatie het halen, maar ook uit te wisselen.
 
 
Wat haalt u uit de nieuwsbrief?
De komende maand vindt er een onderzoek plaats naar de vraag hoe gemeenteleden denken over de communicatie binnen onze Protestantse gemeente; berichtgeving via Kerkbrink, nieuws­brieven, websites, apps, enzovoorts.
 
Het kan zijn dat u wordt benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Wilt u in dit geval meewerken en uw eerlijke mening geven?
 
Vijf studenten van de Christelijke Hogeschool Ede gaan het onderzoek doen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijven helpt
 
Wanneer allerlei levensvragen je sterk bezighouden, vragen over jezelf, over de betekenis van je leven of over de toekomst, dan kan het helpen om je eigen leven in kaart te brengen. Hiervoor is de training ‘Schrijven helpt’ opgezet. 
 
Trainer is ds. Heleen Weimar, die hiervoor vorig jaar een opleiding heeft gevolgd. De training wordt aangeboden aan leden van de Protestantse Gemeente Hilversum. Na acht bijeenkomsten hebben de deelnemers hun eigen geschreven levensverhaal in handen.
Opgeven, vóór 1 november, bij Heleen Weimar.
 
 
Kindercatechese 'Open Huis'
 
We houden ‘Open Huis’.
Jullie, jongens en meisjes van groep 1 tot en met groep 8, zijn van harte welkom met je vriendjes en vriendinnetjes op zondag 5 november in de Bethlehemkerk.
 
Hoe doe je dat, een Open Huis houden? We gaan veel ‘doen’. We gaan kokkerellen en we gaan met elkaar rondsjouwen. Wat heeft dat met ons ‘Open Huis’ te maken? Kom ook dan weet je het! De deur staat open vanaf kwart voor 10.
Tot dan allemaal!
 
 
Ontmoetingsavond 'Aandacht Helpt'
  
 
Onze ontmoeting bestaat op woensdag 15 november uit twee delen. In het eerste deel vanaf 18.00 uur gaan wij samen eten met een aantal Syrische gezinnen.
In het tweede deel vanaf ongeveer 20.00 uur gaan we verder met elkaar ontmoeten en zullen we vanuit Aandacht Helpt ook informatie verschaffen wat er in de komende maanden te verwachten is. 
 
Wij nodigen jullie van harte uit om te komen. Geef je voor 1 november op.  
Aanmelden kan via aandachthelpt@gmail.com
 
We komen bij elkaar in De Schuilhof in Hilversum.
 
Lees meer…
 
 
Eerste protestantse lezing
“Protestantisme is voor mij niet alleen een geloof, maar ook een cultuur.”
 
Als historica, theologe en protestantisme-deskundige, kan dr. Katharina Kunter als geen ander licht werpen op 500 jaar Reformatie in Europa. Dat doet zij tijdens de eerste Protestantse lezing op dinsag 31 oktober.
 
 

Reformatie en oecumene

 
 
 
 
 
  
Dinsdag 24 oktober 20.00 uur, ds. J. Zeilstra in de Bethlehemkerk: “Reformatie en oecumene, toen en nu” een lezing over de Reformatie en hoe wij zelf aan het denken werden gezet en bronnen werden aangeboord die het geloof eeuwenlang hebben gevoed
Als we op 31 oktober 2017 gedenken dat 500 jaar geleden Luther een daad stelde, waarmee de reformatie van een iconisch beeld werd voorzien, gaat het natuurlijk niet om het vieren van een protestants feestje.
 
 
Jogchum Kooi wint 5000 euro
 
Dinsdagmiddag 10 oktober zijn op Het Hilversum 100 Event in de Stookplaats zijn de prijzen van de Hilversum 100 Challenge uitgereikt.
Jogchum Kooi: "Nadat ik een positieve reactie kreeg op mijn voorstel om van de Bethlehemkerk een Groene kerk te maken, heb ik dit plan samen met een ander plan aangeboden aan de Hilversumse uitdaging Challenge 100.
 
 
 
Adventskalender 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vindt u het ook zo leuk als de postbode komt in december? Je hoort de brievenbus klapperen en hoopt een hele stapel kaartjes met goede wensen te vinden. In deze digitale tijd is zo’n echt kaartje in de hand hartverwarmend. De nieuwe adventskalender geeft u de gelegenheid iedere dag tijdens Advent iemand blij te maken met zo’n kaartje.
 
Aan de hand van het thema ‘Kwetsbaar als een kind’ is er elke dag een bijzondere tekst met passend beeld, voor wie een moment van bezinning of meditatie zoekt.
 
 
 
 
Bachcantate van de Reformatie
 
Op zaterdag 28 oktober klinkt bij Cantate op de Brink de cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’. Een beroemde cantate van Johann Sebastian Bach. Dit is dé Bachcantate van de Reformatie.
 
De uitvoering is in de Grote Kerk op de Kerkbrink te Hilversum. Aanvang 16.30 uur.
 
De toegang is vrij met een collecte na afloop.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl