Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #15 - 26/05/2020
Heropening per 2 juni

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Het is bijna Pinksteren. Na Pinksteren zullen wij als school (beperkt) opengaan. Dat werd vorige week nogmaals bevestigd door de minister-president. We hebben de afgelopen periode veel overlegd over de belangrijkste reden om weer open te gaan. De heropening is niet zozeer bedoeld om alle lessen weer op te pakken zoals we dat gewend waren. Dat kan ook niet.

We gaan open om ervoor te zorgen dat onze leerlingen en wijzelf kennismaken met de anderhalve-meter-school in combinatie met les-op-afstand. We houden er namelijk rekening mee dat we ook volgend schooljaar als anderhalve-meter-school zullen starten. 

School is een belangrijke ontmoetingsplaats, een plek die ons en onze leerlingen in staat stelt om te leren. Dan gaat het niet enkel om het leren van Duits, wiskunde of geschiedenis. Nee, het gaat ook om het leren van elkaar en het ontdekken van wie je zelf bent.
 
In deze nieuwsbrief alle informatie over de heropening per 2 juni a.s. 

Ik wil hierbij ook graag mijn waardering uitspreken voor ondersteuning door de ouders bij de weektaken van hun kind, de manier waarop leerlingen en ouders met ons meedenken en jullie betrokkenheid.
 
Heropening per 2 juni
Op dinsdag 2 juni opent het Minkema College weer de deuren voor zijn leerlingen. We kijken er enorm naar uit om je weer te zien en het schooljaar met elkaar af te sluiten! Maar zoals je al hebt kunnen lezen in de mail van 18 mei jl. is de situatie vanaf 2 juni wel anders dan we gewend zijn.
 
De school is open, maar niet voor iedereen tegelijk
Elke klas wordt in groepen gesplitst van max. 10 leerlingen per groep.
 • de onderbouwklassen kader/mavo en alle mavoklassen worden in drie groepen gesplitst.  
 • de onderbouwklassen vmbo basis en de bovenbouwklassen basis/kader worden in twee groepen gesplitst.  
Deze kleine groep leerlingen vormt samen een nieuwe “stamgroep” waarmee je de lessen volgt. De indeling van de leerlingen in een groep gebeurt op basis van het alfabet. Hierdoor is namelijk de kans het grootst dat broers en zussen op dezelfde dag naar school gaan. Van je mentor krijg je deze week de groepsindeling toegestuurd.
 
Rooster per 2 juni
Het huidige rooster is de basis. De lessen worden echter ingekort en duren 35 minten.

De middag heb je vrij om huiswerk te maken. Dit doe je thuis. Docenten zijn dan online beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. In de middagen is er ook ruimte om praktische vakken af te ronden.
 
Schema lestijden
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
 
Onderbouw Kader/Mavo, Bovenbouw Mavo
Deze leerlingen gaan maximaal 2 dagen per week naar school en deze dagen wisselen per week. Na drie weken heb je dan op “alle dagen van de week les gehad” en heb je dus persoonlijk contact met al jouw docenten gehad.
Voorbeeld rooster
Basis/Kader
Deze leerlingen gaan om de dag naar school. Na twee weken heb je dan “alle dagen van de week les gehad” en heb je dus persoonlijk contact met al jouw docenten gehad. Indien mogelijk roosteren wij voor elk groepje wekelijks een mentorles in.
 • Onderbouwleerlingen blijven alle lessen in hetzelfde lokaal (wat inhoudt dat de docenten steeds van lokaal wisselen); 
 • Bovenbouwleerlingen wisselen wel van lokaal, vanwege de verschillende vakkenpakketten.  
In Magister worden de nieuwe roostertijden deze week verwerkt. Deze week hoor je ook in welke groep jij bent ingedeeld.
Voorbeeld rooster
 
Wat ga je de komende weken doen?
Op dit moment werken wij met weektaken die de docenten vóór het weekend invullen. Hier gaan we mee door. Deze weektaak is bepalend voor de inhoud van de lessen. Er wordt op dit moment gewerkt aan één ‘weektaak’ voor de periode van 2 t/m 22 juni. Ook de stof voor de toetsweek (die op 24 juni start) komt hierin te staan.
 • Tijdens de lesuren op school werk je aan de weektaken van de vakken die op die dag in het rooster staan. Dit doe je onder toezicht en met hulp van de docent.  
 • Op thuisdagen werk je thuis zelfstandig aan de weektaken van de vakken die in het rooster van die betreffende dag staan. 
Bijvoorbeeld: Ga je op maandag naar school en heb je die dag Nederlands, Biologie en Wiskunde in je rooster staan? Dan werk je op school aan de weektaken van die vakken. Ben je op maandag thuis, dan werk je die dag thuis aan de weektaken van die vakken.
 
Regels
We zijn ontzettend blij om jullie weer te ontvangen op school, maar dat kan alleen als we ons met z’n allen houden aan de regels die zijn opgesteld door de overheid. Wat zijn deze regels?
 
Aankomst school
 • Om het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten, vragen we iedereen met de fiets te komen of met de auto gebracht door een ouder/verzorger. We hebben geïnventariseerd welke leerlingen gebruik moeten maken van het OV. Daar volgt later meer informatie over. 
 • Je betreedt het schoolterrein via de hekken bij fietsenstalling. Parkeer je fiets op een rustige plek dus niet waar al enkele andere leerlingen hun fiets aan het parkeren zijn.
 • Twee ingangen van school zijn geopend. De linker hoofdingang (bij de receptie) is voor de b/k-leerlingen  en de rechteringang (bij de gymlokalen) is voor de andere leerlingen.
 • Bij binnenkomst in school desinfecteer je jouw handen. Hiervoor staan flesjes desinfectiemiddel en liggen er papieren handdoekjes klaar. De doekjes gaan na gebruik in een vuilnisbak die er naast staat. 
 • Je loopt meteen naar je lokaal.

In school
Bekijk goed de plattegrond van het gebouw die op onze website staat.
 
 • Er geldt eenrichtingsverkeer in het gehele gebouw. Dit is aangegeven met pijlen en bordjes. 
 • Er zijn twee looproutes:
  - (Mavo-)Leerlingen die hun stamlokaal in de oostvleugel (oneven lokaalnummers) hebben, komen het gebouw binnen via de sportingang, volgen de pijlen en gaan via de linker centrale trap omhoog naar hun lokaal. Bij het verlaten van het gebouw maken zij gebruik van de brandtrap buiten de oostvleugel van het gebouw.
  - (BK-)Leerlingen met hun stamlokaal in de westvleugel (even lokaalnummers) komen via de gewone hoofdingang de school binnen, volgen de aangegeven route naar hun lokaal via de rechter centrale trap omhoog. Na de lessen verlaten zij het gebouw via de brandtrappen van de westvleugel. 
 • De kluisjes mogen niet worden gebruikt. Neem je jas en spullen dus mee naar het lokaal. 
 • Voordat je het lokaal betreedt, desinfecteer je weer jouw handen. Hiervoor staan flesjes desinfectiemiddel en liggen er papieren handdoekjes klaar. De doekjes gaan na gebruik in een vuilnisbak die er naast staat. 
 • Je moet je eigen tafelblad desinfecteren. Bij de tafels staan de benodigde middelen hiervoor klaar. Doekjes gaan na gebruik in een vuilniszak. 
 • Als de les(-dag) afgelopen is, desinfecteer je jouw tafel opnieuw voordat je het lokaal verlaat. 
 • In ieder lokaal staan 10 tafels en stoelen voor de leerlingen, op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. 
 • Als je naar het toilet wil, dan mag dat. Was daarna uiteraard weer goed je handen. Ook in de toiletruimte geldt: houd 1.5 meter afstand! 
 • Tijdens de pauze(s) blijft de docent in het lokaal met de leerlingen. Je luncht in het lokaal. De kantine is gesloten, dus zorg dat je voldoende eten en drinken mee naar school neemt. 
 • Bij tussenuren blijven de leerlingen van de onderbouw in hun lokaal zitten. Er is een medewerker bij. De mavo-leerlingen in de bovenbouw die een tussenuur hebben, worden ingeroosterd in lokaal 315. Ook hier is toezicht. Voor B/K-leerlingen wordt een lokaal ingericht op hun eigen afdeling.
Vertrek
 • Als je lessen zijn afgelopen, verlaat je weer direct de school. Het is niet de bedoeling om nog even met je vrienden na te praten. 
Algemeen
 • Uiteraard gelden alle RIVM-richtlijnen óók op school: 
  - Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere leerlingen en de medewerkers van school;
  - Nies/hoest in je elleboog;
  - Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig;
  - Was regelmatig je handen;
  - Schud geen handen;
  - Blijf thuis als je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius hebt;
  - Blijf ook thuis als jijzelf (óf een huisgenoot) verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid hebt. 
 • De schoonmaak van school reinigt de hele lesdag door de toiletten, de vendingmachines, de deurknoppen van de publieke ruimtes en aan de buitenkant van de lokalen. 
 • De docenten desinfecteren na iedere leswissel de deurknop van het lokaal aan de binnenkant. 
 • De deuren van de leslokalen blijven indien mogelijk open. De luchtverversing is verantwoord en staat aan; de ramen kunnen open. 
 • Kun je niet naar school komen, dan meld een ouder/verzorger je via de gebruikelijke weg af.
 
Bevordering naar volgend schooljaar
Alle leerlingen krijgen een bevorderingsadvies. Bij het bevorderingsadvies houden we uiteraard rekening met het feit dat leerlingen niet de mogelijkheid hebben gehad zich in de laatste periode te bewijzen. Daarom geven wij alle leerlingen volgend schooljaar de kans succesvol te zijn in het volgende leerjaar van het schoolniveau dat zij nu volgen. Er gelden wel een paar uitzonderingen, namelijk voor:
 • Leerlingen met wie al gesproken is over afstroom naar een lager niveau en voor wie dat nog steeds de verstandigste route lijkt. Deze twijfels over het niveau zijn ook besproken met de ouders/verzorgers.  
 • Leerlingen met wie voor de schoolsluiting gesproken is over opstroom naar een ander niveau en die daar (nog steeds) kansrijk zijn. Over deze opstroom is ook gesproken met de ouders/verzorgers. Dit geldt alleen voor onderbouwleerlingen. 
 • Leerlingen met wie gesproken is over doubleren op hetzelfde niveau. Dit is ook besproken met ouders/verzorgers.  
 • Leerlingen die tijdens de periode van afstandsonderwijs aantoonbaar niet deel hebben genomen aan de mogelijkheden die wij hen hebben geboden. De komende periode nemen we ook mee in ons advies. We verwachten van leerlingen dat zij ook de komende weken laten zien wat ze in hun mars hebben!
 
Uitslag examens
 
Donderdag 14 mei kon het Minkema College aan alle examenleerlingen melden of ze geslaagd zijn of niet.
 
Dat betekende dat in veel gezinnen de vlag uit kon! Bij de vmbo basis- en kaderopleidingen heeft 98% van de eindexamenleerlingen hun diploma behaald. Maar liefst 98% van de mavoleerlingen verlaat het Minkema College met het felbegeerde papiertje. Van de havoleerlingen heeft 92% het diploma op zak. Datzelfde geldt voor 96% van de vwo-leerlingen.
 
Op 4 juni volgt een tweede uitslag omdat dan de herkansingen zijn afgerond.
 
Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking zoals die gepland stond, kan helaas niet doorgaan vanwege de huidige crisis. Maar natuurlijk willen we graag onze geslaagde leerlingen in het zonnetje zetten!
 
We hebben de datum daarom verschoven en we willen de vieringen per klas doen. Dat betekent dat er op 1 en 2 juli acht momenten zijn waarop we bij elkaar komen: elke dag 2 vieringen in de middag die zullen starten rond 15.30 en 2 vieringen in de avond die zullen starten om 19.00 uur. Dit alles onder voorbehoud; we hopen dat we inderdaad vanaf 1 juli met 100 mensen in een ruimte mogen samenkomen.
 
Wij willen de ouders en leerlingen van onze examenklassen dan ook vragen om die data alvast te reserveren in de agenda.
 
Over de precieze plannen word je later uitgebreid geïnformeerd. Jouw mentor, docenten en afdelingsleiders gaan er samen met de OOP'ers en de ouders van de ouderraad alles aan doen om het een feestelijk moment te laten worden. Een moment om nooit te vergeten!
 
Nieuwe brugklasleerlingen
Terwijl de huidige brugklasleerlingen nog druk bezig zijn om hun eerste jaar goed af te ronden, staat de nieuwe lichting alweer te popelen om te beginnen. Dit jaar mogen we in totaal maar liefst ruim 500 nieuwe leerlingen verwelkomen.
 
Op woensdagmiddag 8 juli staat de kennismaking met de aanstaande klasgenoten en mentor te gebeuren. Dit jaar is de middag extra spannend, want door de veiligheidsvoorschriften rondom corona zijn we een alternatief programma aan het opzetten om er voor de nieuwe brugklasleerlingen tòch een leuke middag van te maken.
 
We starten het nieuwe jaar met ruim 200 nieuwe vmbo-leerlingen, verdeeld over 9 klassen. Op het havo/vwo starten in september ruim 300 brugklassers, verdeeld over 5 havo/vwo-klassen, 4 atheneumgroepen en 2 gymnasiumklassen.
 
We kijken uit naar hun komst en zijn blij met het vertrouwen dat zij en hun ouders stellen in onze school.
 
Agenda
01/06: Tweede Pinksterdag
02/06: Heropening school
04/06: Uitslag herkansingen 
Nieuwsbrief #15, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.