NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
JULI 2016   
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
NIEUWE HUISARTS
Deze week is Paulien Oldenburger gestart, waardoor er gelukkig een einde is gekomen aan de periode van wisselende huisartsen. We begrijpen dat dit voor u erg vervelend is geweest en hopen nu met een tweede vaste huisarts weer meer continuïteit te kunnen waarborgen. Doordat de laatste weken veel patiënten er de voorkeur aan gaven om door dokter Weijers (en liever niet door een waarnemend huisarts) gezien te worden, zaten haar spreekuren erg vol en liep de wachttijd voor haar spreekuur behoorlijk op. Een situatie die niet wenselijk is. Excuses hiervoor.
Dokter Paulien Oldenburger zal het team twee dagen per week komen versterken (dinsdag en donderdag). Wij hopen op een prettige samenwerking.
Zij stelt zich graag even aan u voor:
"Ik ben voor sommige niet een geheel onbekend gezicht, maar het is toch wel zo netjes om me even voor te stellen. Mijn naam is Paulien Oldenburger, ik ben 30 jaar en woonachtig in Helden met mijn gezin. In januari en februari van dit jaar ben ik al korte tijd werkzaam geweest in de praktijk. In de afgelopen periode ben ik moeder geworden van onze zoon Mees en per 12 juli zal ik weer werkzaam zijn als huisarts op de huisartsenpraktijk de Wildenberg op dinsdag en donderdag. Ik zie mezelf als een enthousiaste en gedreven huisarts en ik hoop samen met Dr. Weijers u van dienst te mogen zijn."
 
PATIËNTENENQUETE
Als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is er recent weer een patiëntenenquete uitgevoerd. Ruim 100 patiënten zijn bereid geweest om de enquete in te vullen. Onze hartelijk dank hiervoor! De praktijk krijgt als rapport cijfer een 7,2. Een ruime voldoende, maar het geeft ook aan dat er ruimte voor verbetering is. Zo wordt er aangegeven dat de telefoongesprekken die door de assistentes gevoerd worden, vaak in de wachtkamer te horen zijn. Om de privacy te verbeteren, zullen wij ervoor zorg dragen dat er een glazen afsluitmogelijkheid bij de balie komt. Ook de gesprekken aan de balie zijn voor anderen hoorbaar, hetgeen soms als storend wordt ervaren. Mocht u behoefte hebben aan meer privacy, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een aparte spreekkamer. Geeft u dit dan alstublieft door aan de dokters- of apothekersassistente. Een ander vaker genoemd probleem is de wisseling van huisartsen. Zoals hierboven aangegeven hopen we dat dit probleem met de aanstelling van Paulien Oldenburger is opgelost. Ook geven patiënten aan niet altijd op korte termijn gezien te kunnen worden door de huisarts. Om meer ruimte op het spreekuur te creëren willen we na de zomervakantie starten met een inloopspreekuur. Ter zijner tijd volgt hierover meer informatie. Tot slot is een veel genoemde klacht de soms lange wachttijd voor het ophalen van de medicatie. Dit is een bekend probleem en wordt onder andere veroorzaakt door de hoge kwaliteitseisen, waardoor medicatie meerdere malen nagekeken moet worden, voordat deze uitgegeven mag worden. We zijn momenteel achter de schermen druk bezig om het apotheekgedeelte ingrijpend te veranderen. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen we u hierover informeren.
 
VAKANTIE HUISARTSEN
Dokter Weijers heeft vakantie van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 2 september. Dokter Oldenburger zal tijdens haar afwezigheid 3 in plaats van 2 dagen in de praktijk werkzaam zijn. 
 
UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS
Al 30% van de patiënten heeft een toestemmingsformulier ingevuld, u ook?
Huisartsen en apothekers gaan in Noord-Limburg regionaal gebruik maken van de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakel Punt (LSP). Hierdoor wordt het mogelijk om op een beveiligde manier elektronisch gegevens uit te wisselen. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de zorg te verhogen door de kans op fouten te verkleinen. Uw toestemming dient u vooraf kenbaar te maken, anders zijn uw gegevens niet beschikbaar als het onverwacht nodig mocht zijn. U kunt hiervoor een toestemmingsformulier ophalen bij de praktijk, ook kunt u zelf toestemming regelen via de website: www.ikgeeftoestemming.nl. 
 
REGIONALE AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT CHRONISCHE MEDICATIE
Recent zijn er met alle apothekers, specialisten en huisartsen uit de regio afspraken gemaakt over het herhalen van chronische medicatie. Om de kans op fouten in het voorschrijven zo klein mogelijk te maken, heeft u voor al uw medicatie waarvoor u bij de specialist onder controle staat een recept van de specialist nodig. Ook als medicatie gestopt wordt, moet de specialist dit middels een stoprecept kenbaar maken aan de apotheek. Mocht u een jaarrecept van de specialist gekregen hebben, maar valt uw volgende controle bij de specialist net niet binnen dat jaar, dan mag de apotheek uw medicatie nog voor maximaal 3 maanden extra voorschrijven, mits er binnen die 3 maanden controle door de specialist plaats vindt.   
 
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl