April 2014
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:

 
Kort SmS nieuws
  • Uw feedback op onze website. Inmiddels hebben zo´n 54 klanten hun oordeel gegeven over onze producten en dienstverlening. Met een 8.3 als schoolcijfer en 96% recommandatie zijn wij in ieder geval dik tevreden. Bekijk de beoordelingen zelf via onze site.
  • Actie Yepafrica. In onze mail van december deden we een oproep om te reageren en zo kans te maken op een workshopreis naar Gambia met Yepafrica. Daarop kwamen een aantal enthousiaste reacties. Uit deze reacties is Marja Verruijt-Groen van de Sokkerweischool in Castricum gekozen om namens ons deel te nemen aan het project in Gambia. Ze vertrekt in november en zal haar voorbereidingen en reis met ons delen via onze nieuwsbrief, onze website, de site van Po-management en de site van Yepafrica.
  • Publicatie. Scholen met Succes publiceert regelmatig in vaktijdschriften. In maart verscheen het artikel “Hoe vindbaar is de website van uw school?”, met daarin een stappenplan voor het verbeteren van de vindbaarheid van de site van uw school. Lees het artikel hier.   
  • België. Ook in Vlaanderen nemen wij Tevredenheidspeilingen af, in goed Vlaams ‘bevragingen’. Ons instrument is daar goed ontvangen, inmiddels hebben we zelfs voor de eerste scholen een herhalingsonderzoek verzorgd. Voor ons een duidelijk signaal dat de peilingen in Vlaanderen goed gewaardeerd worden!
 
Yep!Africa
Masterclasses marketing en profilering
Voor een aantal besturen hebben we de afgelopen tijd masterclasses marketing en profilering verzorgd voor schoolleiders die nieuw op een school beginnen. Via twee middagen rond het thema marketing en profilering creëren we een uitwisseling van mogelijkheden om het verhaal van elke school  scherper te krijgen en gericht naar buiten te brengen. Opbrengst is een aanzet tot marketingcommunicatieplan met (als bijlage) een beschrijving van het kernverhaal/het profiel van de school. Doorlooptijd is 4 tot 5 maanden. Deelnemende scholen krijgen een werkboek marketing en profilering alsmede het boek schoolprofilering. Maximaal aantal deelnemende scholen is 5. Elke directeur kan een secondant meenemen. Lees op onze site meer over de masterclasses.
 
Uitbreiding door Vragenplanner
Scholen met Succes gaat het personeelsbestand uitbreiden met een gespecialiseerde IT-er die verantwoordelijk wordt voor het doorontwikkelen en beheren van de systemen waarmee onze onderzoeken uitgevoerd en uitgewerkt worden. Die uitbreiding is nodig omdat de Vragenplanner, ons nieuwe systeem met flexibele vragenlijsten, steeds populairder wordt. De toenemende vraag naar vragenlijsten op maat leidt ertoe dat er steeds meer van het systeem wordt gevraagd. Met de nieuwe IT-specialist willen we dat de ongekende mogelijkheden versneld kunnen worden ontwikkeld, zodat meer klanten van dit unieke systeem gebruik kunnen maken. Zie hier de vacature en klik hier voor meer informatie over de Vragenplanner.
Schooltijden
Vensters PO
Cijfers met zin!
We voeren graag Tevredenheidspeilingen uit. We geloven in de kracht van cijfers, van kwantiteiten, van grote getallen, van benchmark en gemiddelden. Maar we weten ook dat het meer zin geeft aan de resultaten als die cijfers worden omkleed met betekenisvolle gegevens uit kwalitatieve onderzoeksmethoden. Denk daarbij aan gerichte open vragen, interviews, panels of groepsdiscussies. Ook voor deze instrumenten kunt u bij ons terecht. Daarom hebben we een overzicht gemaakt van aanvullend, kwalitatief onderzoek dat de impact en implementatie van uw Tevredenheidspeiling kan verrijken.
Wie heeft een profilerende schoolgids?
We voeren veel communicatiemiddelenanalyses uit en zien zodoende ook veel mooie, profilerende schoolgidsen en kalenders. We zien dat de gidsen aan het veranderen zijn. Er komen meer voorbeelden van profilerende uitgaven in relatie tot de formele gids op de website. We zien veel toekomst in de combinatie van een profilerende schriftelijke brochure die verwijst naar een praktisch naslagwerk op de website. De wet laat daarvoor ruimte en de inspectie staat het toe dat u wat soepeler en profilerender met uw schoolgids kunt omgaan. We roepen u van harte op om ons uw exemplaar toe te zenden. Op onze website richten we een pagina in waarin elke maand 5 verschillende gidsen/brochures of kalenders worden getoond. Ook komen daarop handige tips en wetenswaardigheden omtrent schoolgidsen.
Naar de pagina schoolgids.
Facebook & Twitter
Vensters PO

Dit is hét moment om te peilen
Met de mei-vakantie voor de deur breekt de laatste periode van het schooljaar aan. De maanden mei en juni zijn hét moment om te peilen hoe ouders, personeelsleden en leerlingen het afgelopen schooljaar hebben ervaren. De gemiddelde looptijd van een traject is 6 weken: drie weken waarin ouders, leerlingen of teamleden de vragenlijst invullen waarna u binnen 2 à 3 weken de rapportage(s) ontvangt. Wilt u de rapportage nog voor de zomer binnen hebben? Meld u dan nu aan.