Намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % под равнището от 1990 г., въвеждане на задължение за целия ЕС делът на енергията от възобновяеми източници да е най-малко 27 %. Това са новите цели в областта на климата и енергетиката.

Кои са технологиите, които ще осигурят реализацията им?  Системи за производство на екологична енергия, на горива от местни ресурси и енергийна независимост, решения за интелигентна мобилност - това са част от продуктите, които ще се представят на ежегодното Изложение за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове за Югоизточна Европа.

В този брой на нашия е-бюлетин ще Ви запознаем с някои от изложителите, както и с двама медийни партньори.

Представяне на:

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

   


T  032 512 900, 960 011 Е office@viaexpo.com www.viaexpo.com 
   
 
 
    Брошура    
 
 

    ЕЕ и ВЕИ
      
Изложба

   'Интелигентни
       градове'

 

Интересувам се от:Възползвайте се от преференциалните цени за ранна регистрация във форума до 7-ми февруари

Акценти в програмата


● Преосмисляне на идеята за централизираното отопление и охлаждане в Европа
● Интелигентни градове
● Мобилност -  интелигентно улично осветление, ефективно управление на кръстовища, адаптивни системи за контрол на SWARCO – спонсор на сесията
● Енергия от отпадъци - глобални и локални перспективи, нови технологии
 

 
Интервю с Петер Ланге, мениджър Продажби „Централна и Източна Европа”, CPM Europe

Г-н Ланге, кои фирми участват в групата CPM - California Pellet Mill и какви са ползите от това сътрудничество?

CPM в днешно време се превърна в една голяма група от компании, работещи в различни области. Основният фокус е върху производство на обработващи технологии в областите: биогорива, захарна индустрия, твърди биогорива, растителни масла, захар и др.

Направете кратък преглед на Вашите продукти и кои от тях ще представите на изложението?

Ще покажем пълната гама от оборудване за производство на пелети. Продуктовата линия на фирмата включва мелници за разпукване, за настъргване на люспи, мелачки, машини за натрошаване и раздробяване, пелетни мелници, охладители, изсушители, трошачки, машини за нанасяне на покритие.

Какви са предимствата на Вашето оборудване от гледна точка на цена, качество и ефективност?

Интервю със Слав Ландов, ръководител направление „ВЕИ” във ФИЛКАБ АД 

Филкаб АД е водещ доставчик на кабелни изделия, осветителна техника, електроапаратура и средства за автоматизация. Какъв дял заема направлението „Възобновяеми енергийни източници” във Вашата дейност?
 
През 2013 година 25% от услугите и продуктите на ФИЛКАБ АД са реализирани от направление ВЕИ и включват проектиране и изграждане на фотоволтаични системи, мониторинг, поддръжка и обслужване, както и доставка на материали.
 
Моля да ни разкажете за Ваши реализирани проекти в областта на фотоволтаиката.  
 
 

 NIBE Енергийни системи, представени от Термопомпени системи ООД
 
 
NIBE е един от водещите производители в Европа в отрасъла на системите за битово отопление. Той предлага високотехнологични термопомпени решения за отопление, вентилация, охлаждане и възстановяване на топлината, отразяващи днешните изисквания за устойчиво развитие.
Целта на компанията е да предоставя продукти, осигуряващи топла вода на домакинствата и гарантиращи комфортни климатични условия в помещенията.

По време на изложението тя ще представи ново поколение термопомпени системи.
 
 

 

Global Hydro Energy ще участва на традиционния Австрийски павилион. Тя е динамично развиваща се фирма, която работи в световен мащаб в областта на хидроенергийните технологии и предлага водни турбини Pelton, Francis и Kaplan, както и цялостни решения за оползотворяване на водната енергия.

 
 
 
 
 
 
 
 Регионалният Е–Клъстер извършва пълен инженеринг на научни изследвания, проучвателни работи, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на планове и програми в областта на енергийната ефективност.

В обхвата на дейност се включват теми и задачи за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд, икономия на енергия в материалното производство, транспорта и други в областта на икономиката. Клъстерът работи и в сферата на техническите обследвания и паспортизиране, така и в енергийните обследвания и сертифициране на сгради и съоръжения
.
 
 

 
 Представяне на медийни партньори


Solar International осигурява бърз информационен обмен чрез публикуване на новини, интервюта, технически и маркетингови изследвания, свързани със соларната индустрия. Акцентира върху информацията, която ще подобри процеса и се предлагат решения на сегашните предизвикателства, които влияят отрицателно върху развитието на пазара. Издателството е и организатор на Solar Industry Awards.

Новини от Solar International EPIA настоява ЕС да обвърже политиките със целите областта на ВЕИ до 2030 г. 
European Energy Innovation се издава от Prologue Media. Това е една комуникационна платформа, чийто цел е да свързва всички играчи от енергийния сектор. Списанието се публикува четири пъти в годината и представя изчерпателни информационни материали, които ще ви държат в крак с най-новото мислене в областта на енергетиката - независимо дали сте от Европейската комисия, Европейския парламент, академичните среди или индустрията.