JUNI 2017
In deze Bijblijver
  • Verslag NSE Slotbijeenkomst
  • Resultaten evaluatie onder NSE contactpersonen
  • Reserveer alvast in de agenda: Startbijeenkomst NSE 2018
  • Bedankt! 
 
 
Verslag NSE Slotbijeenkomst
Dinsdag 6 juni jl. vond de NSE Slotbijeenkomst plaats. Ongeveer 15 contactpersonen waren aanwezig bij deze bijeenkomst, waarin we besproken hebben wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan.
 
Het verslag van de bijeenkomst en de presentatie zijn te vinden op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
Resultaten evaluatie onder NSE contactpersonen
Afgelopen mei zijn de NSE contactpersonen uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie over het verloop van de NSE 2017. 39 contactpersonen van 34 instellingen hebben deze enquête (gedeeltelijk) ingevuld en hun mening gegeven. Ze zijn over het algemeen positief, maar er zijn ook punten die verbeterd kunnen worden.
 
 
Reserveer alvast in de agenda: Startbijeenkomst NSE 2018
Studiekeuze123 heeft een eerste opzet gemaakt voor de planning van de NSE 2018. Het veldwerk zal waarschijnlijk starten op maandag 15 januari. We bekijken nog wat de mogelijkheden zijn voor het opleveren van de resultaten.
 
De datum van de Startbijeenkomst NSE 2018 staat wel al vast. Noteer dinsdag 26 september 2017 alvast in je agenda! Tijdens de Startbijeenkomst zal de planning worden vastgesteld. 
 
Bedankt!
Studiekeuze123 en GfK willen alle contactpersonen bedanken voor de prettige samenwerking dit jaar. Samen hebben we de NSE 2017 tot een succesvol project gemaakt. 
 
Voor nu alvast een fijne zomervakantie en hopelijk tot volgend jaar!
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123  
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.  
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.