Inspiratiemail November 2012
Personeelsleden gaan minder vaak met plezier naar het werk.
 
In 2012 gaf 68,4% van de personeelsleden aan vaak met plezier naar het werk te gaan, in 2009 was dit nog 72,9%. Het plezier in het werk hangt voornamelijk samen met de waardering voor het werk, de sfeer op school, de mate van invloed op de werksituatie, de werkdruk binnen het team en de sfeer in het team.
 
(Uit: Tevredenheidspeilingen 2009-2012, gehouden onder 25.000 personeelsleden )
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.