Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 13/10/2022
Open Dagen op 11 & 12 november

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
In mijn eerste bericht stel ik me graag aan jou en je ouders voor en vertel ik iets over waar ik voor sta. Mijn naam is Annemieke Kalshoven-Tol en ik ben op maandag 12 september 2022 gestart als directeur onderwijs op het Minkema college. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het onderwijs van de hele school, van vmbo tot en met gymnasium. In het filmpje in deze nieuwsbrief stel ik mij graag verder aan jou voor.
 
Ik sta voor het echt zien van leerlingen en medewerkers. Zie het kind achter de leerling en de mens achter de functie is mijn motto. En om te zien, leren we begrijpen en om te begrijpen, stellen we vragen. Met dit bewustzijn kom je samen tot mooie ontwikkeling en samenwerking.
 
De afgelopen weken heb ik meer kennis kunnen maken. Door zowel de leerlingen als de medewerkers ben ik hartelijk ontvangen. Het is mooi om te mogen ervaren hoe ambitieus de leerlingen iedere dag onderwijs volgen en hoe betrokken en bekwaam de medewerkers zijn. Samen met hen wil ik me inzetten voor het beste onderwijs voor jou. Het doel is dat jij naast het behalen van jouw diploma met veel ervaringen binnen en buiten de school jouw toekomst kunt gaan vormgeven.
 
Ik wens je veel plezier dit schooljaar en weet: je mag me altijd aanschieten in de school als je een vraag hebt of meer wilt weten!
 
 
Interview met onze directeur
Mattia, Irish en Jasmijn hebben onze directeur onderwijs geïnterviewd. Wie is zij? Wat doet een directeur onderwijs eigenlijk? En met wat voor vragen kunnen leerlingen bij haar terecht?
 
Lunch-helden!
In de kantine van het vmbo is het vaak druk bij de balie. Broodjes met grillworst en andere lekkernijen worden veel en vaak besteld, de rij is soms best lang. Daarom zoekt onze cateraar leerlingen die willen helpen in de kantine. Je helpt dan tijdens de pauzes en verdient dan een gratis broodje en ook 4-6 € per uur, afhankelijk van je leeftijd.
 
Je moet wel minimaal 13 jaar zijn. Lijkt je dit wat, stuur dan z.s.m. een mailtje waarin je aangeeft lunchheld te willen worden aan m.cammans@minkema.nl met je email en je telefoonnummer. We zullen de kandidaten dan voordragen aan de cateraar.
 
Examens
SE-week
In de week van 17 t/m 21 oktober 2022 vinden de schoolexamens plaats voor alle vierde klas leerlingen (B/K/M). In (een deel van) deze week volgen de leerlingen geen gewone lessen, maar hebben ze enkel toetsen. Voor leerlingen van de Basis en Kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat er vrijdag 21 oktober weer gewone lessen worden gegeven.
 
Examenreglement
Alle schoolexamens worden altijd conform het examenreglement afgenomen. Dit reglement is voor leerlingen op ELO/Studiewijzers te vinden. Ouders kunnen het examenreglement via de website raadplegen.
 
Indien een leerling een SE geoorloofd heeft gemist, dient de leerling het SE / de SE’s in te halen op 3 of 10 november. De planning wordt door het examensecretariaat gemaakt en gecommuniceerd met de betreffende leerlingen.
 
Herkansing
Conform het examenreglement, mag elke leerling gebruik maken van één herkansing per periode. De keuze voor de herkansing dient in overleg met mentor / ouders / verzorgers bepaald te worden. Leerlingen kunnen zich voor de herkansing van periode 1 via Magister inschrijven. Leerlingen worden tijdig over de werkwijze geïnformeerd.
 
De inschrijving start op 15 november 2022 om 08.00 uur en sluit op 18 november 2022 om 12.00 uur. Daarna worden er geen verzoeken meer in behandeling genomen. De uitvoering van de herkansing van periode 1 vindt plaats op 23 of 24 november. In week 45 ontvangen de ouders een overzicht van de behaalde resultaten van de schoolexamens in periode 1.
 
Talentmodules klas 2
Vanaf dinsdag 8 november worden er in klas 2 talentmodules gegeven. Deze lesuren zijn nu al in het rooster gereserveerd als “Steinuren”. De talentmodules worden voor een deel door de KUVO aangeboden en bestaan uit creatieve, sportieve, of praktische onderwerpen.
 
Je gaat in kleine groepen met de verschillende talentmodules aan de slag. De leerlingen hebben in de tweede week van oktober hun keuzes in Magister kunnen invoeren en aan de hand van hun voorkeuren is er een indeling gemaakt.
 
Het gaat om een serie van 6 lessen op dinsdagmiddag het 6e uur.
 
Steindagen 22 en 23 november
Op 22 en 23 november vinden de twee eerste “Steindagen” plaats van dit schooljaar. Tijdens Steindagen worden er in klas 1, 2 en 3 lessen en activiteiten aangeboden buiten het reguliere lesprogramma om. Er is ruimte voor excursies buiten school, maar ook zijn er sportactiviteiten en KUVO. Over het definitieve programma word je per brief geïnformeerd.
 
Erratum zomervakantie 2023-2024 in Schoolgids
In de schoolgids 2022-2023 is helaas een foutje geslopen in de data van de schoolvakanties. De zomervakantie in schooljaar 2023-2024 moet zijn: 13 juli 2024 tot en met 25 augustus 2024. Inmiddels is dit gecorrigeerd in de online Schoolgids.
 
WeCycle scholen inzamelactie
 
Klas 1 en 2 doen dit jaar mee met de Wecycle inzamelactie 2022.
 
Kleine oude apparaten inleveren
Tijdens een mentorles wordt er aandacht besteed aan duurzaamheid en de voordelen van recyclen. Daarna is het bedoeling dat de leerlingen in de week van 7 november vanaf thuis kleine oude apparaten meenemen, die niet meer gebruikt worden. Op school worden de apparaten verzameld in grote boxen.
 
Beloning!
Als we minimaal 75 kleine apparaten verzamelen mogen we als school een beloning kiezen:een Karaoke Set, muziekinstrumenten of bibliotheek boeken. Help dus allemaal een handje mee!
 
 
Belronde
In de week van 14 november nemen de mentoren telefonisch contact op met jouw ouders/verzorgers over jouw voortgang. De mentor zal ingaan op de resultaten van Rapport 1 of SE-overzicht 1. Ook worden de afspraken gemaakt in het zogenaamde SteinSuccesPlan van sept. jl. kort geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 
Schaaktoernooi op 10 november
Op donderdag 10 november vindt het allereerste Minkema Schaaktoernooi plaats voor onze leerlingen!
 
Alle leerjaren mogen deelnemen en kunnen strijden om een mooie prijs! Het toernooi is van 15.30u tot 16.30u in de aula van onze locatie aan de Minkemalaan.
 
Je krijgt vooraf nog een korte instructie over het spelen van het toernooi. De wedstrijden starten exact om 15.30u.
 
Je kunt je nu aanmelden! 
 
 
 
Inschuifrooster 11 november
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 november vinden de Open Dagen bij het Minkema College plaats. Natuurlijk willen we graag voldoende tijd hebben om alles voor te bereiden voor onze bezoekers. Daarom hanteren wij op vrijdag 11 november een inschuifrooster. Dat betekent dat op onze beide locaties de lessen op die dag 50 minuten duren. Daarnaast zijn de zesde lesuren uit het rooster gehaald. De lestijden bij een inschuifrooster staan op onze website en worden natuurlijk aangepast in Magister.
 
Open Dagen: 11 & 12 november
Yes! Eindelijk kunnen we onze deuren weer openzetten voor leerlingen uit groep 8 die kennis willen maken met onze school.
 
Op vrijdag 11 november en zaterdag 12 november hebben we onze Open Dagen. Leerlingen kunnen dan rondwandelen door onze beide locaties, vragen stellen aan leerlingen en docenten, bij heel veel vakken een kijkje nemen (en meedoen aan een proefje, opdrachtje of iets anders) en de sfeer proeven.
 
Vooraf aanmelden is wel even handig!
  • Vrijdag 11 november: 17.00 - 20.00 uur
  • Zaterdag 12 november: 09.00 - 12.00 uur
 
 
 
 
Profielwerkstuk 4 mavo
De leerlingen uit 4 mavo zijn gestart met het schrijven van hun profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas van de mavo en de gemengde leerweg. Het betreft een werkstuk met als onderwerp een persoonlijk onderzoek naar opleidingen en beroepen in het gekozen profiel. Een beoordeling 'voldoende' of 'goed' is voorwaardelijk voor het afronden van het SE (schoolexamen).
 
We wensen alle leerlingen veel succes en plezier bij het schrijven en met het presenteren van hun onderzoek!
 
NPO taskforce: overzicht activiteiten
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Onze school gebruikt deze gelden om de leerlingen op verschillende manieren te ondersteunen, zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-emotioneel gebied.
 
Graag wijzen we je nog een keer op het overzicht op de website. Hier vind je een overzicht van alle vormen van ondersteuning. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
Deze maand is het NPO-plan voor aankomend schooljaar enthousiast ontvangen door de MR. Op de social media zul je ook dit jaar weer meerdere verbindende activiteiten voorbij zien komen die worden bekostigd uit de NPO-gelden. De eerste leuke plannen worden uitgewerkt.
 
 
Dagje Efteling op 2 december
Afgelopen jaar zijn we met de hele school naar Duinrell geweest, dat was een heel geslaagde dag. Dit schooljaar willen we weer met de hele locatie vmbo op stap. We gaan daarom op 2 december aanstaande met elkaar naar de winter Efteling!! Dit uitstapje wordt betaald vanuit de NPO gelden, we willen de positieve groepsvorming hiermee bevorderen. Onze leerlingen hebben veel groepsprocessen en activiteiten gemist de afgelopen jaren. We kijken er met zijn allen naar uit!
 
 
Armoede
Steeds vaker is in het nieuws dat gezinnen moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Onze school komt niet in aanmerking voor financiële initiatieven vanuit de overheid om gezinnen te helpen. Maar als school zijn wij, vanuit het belang van de leerlingen, wel scherp op signalen van financiële uitdagingen in gezinnen.
 
School kan armoede niet oplossen, maar wellicht wel goede informatie geven of ondersteunen. Zo bieden wij bijvoorbeeld al de mogelijkheid om bij de receptie en het servicepunt gratis maandverband af te halen.
 
Wij vinden het bovenal belangrijk dat je weet dat je altijd eventuele zorgen kunt bespreken met je mentor, de leerlingbegeleider of een andere medewerker van de school. We snappen dat dat moeilijk kan zijn en zijn daarbij dan ook altijd discreet.
 
Cambridge English Masterclass
Deze week hebben we de placement test afgenomen bij de leerlingen uit Mavo 3 die eind vorig schooljaar waren opgegeven voor eventuele deelname aan de Cambridge English Masterclass. Deze placement test geeft een goed beeld of plaatsing van de leerlingen in deze talentles succesvol zal zijn. Deze week worden de resultaten gedeeld met de betreffende leerlingen en ouders / verzorgers en wordt plaatsing definitief vastgesteld.
 
In januari starten we met de lessen. Deze lopen door tot begin maart 2024, waarna bij de kandidaten het Cambridge English B2 examen zal worden afgenomen.
 
Voor de huidige tweedejaars leerlingen geldt dat we in het voorjaar van 2023 weer een voorselectie zullen doen voor een volgende CEM groep. Voor vragen over de Cambridge English Masterclass kunt u ons bereiken via cambridgestein@minkema.nl
 
On Stage voor klas 3
 
Dit schooljaar doen onze 3e klassen mee met On Stage. Deze activiteit geeft de leerling de mogelijkheid om na te denken over eigen kwaliteiten en interesses voor de toekomst. Dit gebeurt tijdens de mentorlessen.
 
Het bedrijfsleven speelt een grote rol bij On Stage. Bedrijven bieden leerlingen de mogelijkheid om een dagdeel ‘mee te lopen’ in het bedrijf, om te zien wie er aan het werk zijn en wat de werknemers doen. Wij hopen dat het de leerlingen inspireert en laat zien wat er mogelijk is in de toekomst.
 
Jouw ouders krijgen binnenkort via de mail een brief met een uitleg over de organisatie van On Stage. Wij hopen dat er wellicht ouder(s) zijn, die de mogelijkheid hebben om leerlingen een kijkje te laten nemen in het eigen bedrijf. De tijdsinvestering valt erg mee. Ook uit andere leerjaren kunnen ouder(s) zich natuurlijk opgeven.
 
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar de decaan, Mevrouw Van der Heijden (j.vanderheijden@minkema.nl).
 
Overstap vo naar mbo/havo
Op één klas na is de decaan in alle examenklassen geweest voor een uitleg over de overstap van vo naar mbo/havo. De laatste klas krijgt volgende week de de uitleg. Dit is de eerste activiteit voor leerlingen om zich goed voor te bereiden op de overstap vo-mbo/havo.
 
De volgende activiteit vindt plaats op 1 november aanstaande. Dan organiseren we een mbo-avond voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). De avond heeft een tweeledig doel: kennismaking met de mbo scholen, onze havo en leerbedrijven uit de regio.
 
Inmiddels heb je via de mail een brief ontvangen over deze avond. Wil je je aan de tijden houden die in de brief vermeld staan? Wij proberen het aantal mensen op de markt zoveel mogelijk te spreiden.
 
Leermiddelen
Het is niet iedere uitgeverij gelukt om de bestelde materialen tijdig beschikbaar te hebben. Met name Noordhoff heeft aangegeven last te hebben van flinke verstoringen in de logistieke keten.
 
Om het jaar toch goed te kunnen starten, helpt uitgeverij Noordhoff bij de aanlevering van startmateriaal. Dit is nu ook digitaal beschikbaar via www.mijnleermiddelen.nl.
 
Heb je een bepaald boek van uitgeverij Noordhoff uit je bestelling nog niet ontvangen, check dan via www.mijnleermiddelen.nl of er een startversie beschikbaar is. Onder menupunt “Digitale Leermiddelen” bovenaan de pagina zie je de digitale producten, eronder de eventueel beschikbare startversies.
 
Bezoek ouders aan school:
op afspraak
Met enige regelmaat krijgt onze receptie te maken met ouders/verzorgers die in school staan en direct een medewerker van school willen spreken. Mentoren geven les en de afdelingsleiders en leerlingcoördinatoren hebben over het algemeen een goed gevulde agenda met afspraken.
 
Kom uitsluitend op afspraak
Wij vragen ouders met klem om alleen dan naar school te komen wanneer hij/zij een afspraak heeft. Dit voorkomt dat zij onverrichterzake terugkeren zonder contact met de beoogde collega. Bij zaken met een spoedeisend karakter lukt het ons in de meeste gevallen de ouder, na het maken van een afspraak, snel in school te ontvangen.
 
Een nette aula is voor iedereen fijn!
Elke dag verzamelen we een héél grote berg boterhamzakjes en drinkverpakkingen die door de school zwerven, met name in de aula. De school wil dit afval terugdringen. Daardoor zal het gebouw schoner zijn én het milieu is erbij gebaat. We vragen je daarom om voor het overblijven een kunststof broodtrommel of boterhamzak en een navulbaar drinkflesje aan te schaffen. We rekenen erop dat jij meehelpt om de wereld leefbaar en de school schoon te houden.
 
Chatten met Bruggers
 
Tussen 10 en 14 oktober konden groep 8’ers al hun vragen stellen aan onze brugklasleerlingen. Maar liefst 30 basisscholen deden hieraan mee.
 
Vragen als: heb je veel huiswerk? Neem je zelf jouw lunch mee naar school? Wat is O&O eigenlijk? Ze werden allemaal vakkundig beantwoord door onze eigen brugklasleerlingen!
 
 
Agenda
 
13/10: Brugklasfeest
17/10 t/m 21-10: SE-week
28/10 t/m 30/10: Herfstvakantie
 
Nieuwsbrief, oktober 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.