VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva   smiley
 
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
På hemsidan www.dromcentrum.se hittar du mer om drömmar, liksom även verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, böcker, drömtolkningar, med mera …
 
Varmt välkommen till DrömNyhetsbrevet september 2016.
 
Som utlovat kommer detta brev att ta upp problemet Medberoende och även lite om hur man tar sig ut ur det.
Det är givetvis lättare sagt än gjort, men här nedan kommer några ord på vägen. Sist även en dröm med bearbetning.
 
Men först:
Nu på torsdag 22 september kommer jag att hålla ett föredrag i Mjöbäck om Drömtolkning och Drömalkemi.
Meddela Irene att du kommer (så att fikat räcker) till tel 0732 48 75 16
 
Den 25-27 november
är du välkommen till helgkursen Möte med döden

i Stockholm (extrainsatt)
En upplevelseinriktad helg där du får möta din födelse, ditt liv och din död.
Varför är du här? Hur kom du hit? Vart går du? Vad är din uppgift/mission här?
Praktiska övningar, teori, inre resor.

Pris för helgen 2700-
Du bör ha läst boken Genom döden, 99:- plus Postens porto 42:-  Se http://www.dromcentrum.se/books.htm

För detaljerad info, mejla minerva-li@comhem.se
- * - * - * - * -* -
 
MEDKÄNSLA är att se och förstå en medmänniska och att vilja befria sig själv och andra från lidande och ändå själv stå kvar i sitt eget orubbliga lugn. Det innebär att inte ta in den lidandes känslor i sig själv, utan i stället stå kvar i sitt eget centrum och sin egen kraft.
Inte halta med den lytte, utan i stället vara en pelare, stadigt förankrad i sitt eget hjärta. Som en omfamning, men utan egen vinning.
Om inte hjärtat är öppet kan man inte känna medkänsla med sig själv eller andra.
 
Den MEDBEROENDE har också vilja att befria från lidande men tar in och påverkas av den andres energi och förlorar då sitt lugn och sitt eget centrum. Den medberoende utgår från rädsla och störande föreställningar och har därmed ett underliggande själviskt motiv, t.ex rädsla att förlora någon, att inte räcka till, att göra fel, att bli bortstött, att det inte ska bli som ’jag vill’, behov att bli omtyckt och godkänd, skuld för att det blivit så här, skuld för att inte lyckas med att fixa, rädsla för förändring . Det leder till att man förlorar sin kraft, låter sig utnyttjas, manipuleras, användas …
 
M E D B E R O E N D E
 
Har du gång på gång hamnat i destruktiva relationer där du utplånat dig själv, där du har förminskat dig själv för att få kärleken att stanna kvar? 
Har du ett behov av att "rädda" din partner eller annan anhörig?
Tar du på dig ansvaret att tillfredsställa andras behov och strunta i dina egna? 
Har du låg självkänsla och svårt att se ditt eget värde? Har du kontrollbehov och svårt att be om hjälp och isolerar dig från andra människor? 
Är rädslan för att bli avvisad och övergiven din ständiga följeslagare?
 
När dina känslor som litet barn förnekas lär du dig att själv förneka dina känslor. Det leder till brist på självtillit. Det kan också leda till
bristtänkande, mindervärde, kamp, projicering mot andra, offertankar, ständigt ältande, ständigt analyserande, olika beroenden/bedövningar (av droger, tv, läsande, mat, underhållning, sensationer)
 
VAD ÄR MEDBEROENDE
 
- De positiva känslor jag har för mig själv beror på huruvida Du godkänner mig.
 
- Dina svårigheter påverkar min sinnesro. Min kraft går åt till att lösa Dina problem eller att lindra Din smärta.
 
- Min tid går åt till att se till att du har det bra
 
- Min tid går åt till att rädda dig från smärta eller irritation
 
- Min kraft går åt till att behaga Dig
 
- Min kraft går åt till att ta Dig i försvar
 
- Mina egna hobbies och intressen sätts åt sidan. Min tid går åt till att dela Dina intressen
 
- Jag frågar efter vad Du vill. Vad jag vill har ingen betydelse
 
- Min rädsla för att bli bortstött avgör vad jag säger och hur jag beter mig
- Jag säger det jag tror du vill höra och gör det jag tror du vill
 
- Din vrede skrämmer mig. Därför gör jag vad jag kan för att inte väcka den
 
- Dina åsikter och Ditt handlingssätt är styrande
 
- Mitt liv och min livskvalitet är beroende av hur du mår
 
HUR GÅR VI VIDARE
 
Våra ”stories” från uppväxten kan få oss att fastna i våra sår och forma vår identitet utifrån dessa tidiga psykiska skador. Om vi tillåter oss att observera våra reaktioner i stället för att bli offer under dem, blir det lättare att återbesöka en svår livshändelse, försona sig med den och ta hand om sig själv i den situationen.
 
För att kunna möta andra med genuin respekt, måste vi först bli medvetna om våra egna känslomässiga reaktioner. De kan oftast härledas till tidiga sår och trauman.
För att kunna se den djupare essensen i en annan människa och i oss själva måste vi kunna både härbärgera och börja läka våra egna inre sår från tidig prägling. Vår prägling och uppfostran ska inte styra våra reaktioner längre.
Att läka sig inifrån leder till självrespekt och därmed till respekt för andra.
 
En narcissist bryr sig bara om sig själv och sina egna behov.
En medberoende bryr sig också endast om narcissistens behov.
 
Om vi tar till oss alla våra sidor (känslor) som behöver läka ut, och börjar lyssna till våra egna behov och lära oss att älska och bekräfta oss själva, då stärks vår självkänsla och då tar vi tillbaka vår kraft. Om vi försonas med det som upprör och irriterar oss och med de sidor som ropar på hjälp, kan vi släppa taget om det gamla spelet och skapa balans och harmoni i psyket. Vår inre läkning på väg till Frihet har börjat. Vi blir självständiga individer, med egenvärde och självrespekt.
 
Hämta hem dig själv igen och öva dig att se och lyssna på dina egna behov och börja bära och stärka dig själv. Beröm och uppskatta det som är du. Hitta din egen riktning och längtan där vördnad för livet finns. Då kommer du att veta vart Du vill gå och vad Du vill göra.
 
DRÖM
En man cirklar runt mig. Han ser obehaglig ut.
Jag har ett spädbarn hos mig.
Han kommer närmare, känns hotfullt, han vill åt barnet.
Jag lägger mig och har barnet mellan mig och väggen, tätt tätt.
Mannen försöker tränga sig ner mellan barnet och väggen.
Jag blir fruktansvärt arg, galen av raseri. Jag trycker ned honom på marken och vaknar av att jag vrålar av raseri. // Nilla//
TOLKNING
Nilla tänker sig tillbaka in i drömmen. Hon fryser drömmen så att hon kan titta på mannen. Hon ser honom i ögonen och märker att han blir vänlig. Då omfamnar hon honom. ”Vilken befrielse! Äntligen får jag släppa vaktandet, rädslan och vreden!” utbrister hon.
Hon kramar honom och lägger barnet i hans armar. Hon litar på att han kan hålla barnet. De håller barnet tillsammans.
”Vilken urladdning! Och vilket lugn som kommer nu!” utbrister hon.
Nilla känner stor tacksamhet. Hon säger att detta är en stor healing, stora saker både individuellt och för hela världen. Det känns som att hon har befriat både kvinnan och mannen i sitt inre, men också alla kvinnor och män. ”Detta tillför både förståelse, styrka och samarbete till kvinnor och män” säger hon efter det starka drömarbetet.
 
Hämta hem din skuggsida, läk din skuggsida, omfamna din skuggsida. Älska dig själv Fri.
Må så bra som du bara förmår smiley
 
Louise Minerva-Li
 
Sprid Drömkunskapen genom att skicka detta brev till en vän. Klicka här: Forward this email to a friend