Nieuwsbrief 25  augustus - 18 september 2017
RECENTE PUBLICATIES WETGEVING
Hervorming insolventierecht
11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11/09/2017, bl. 83100
Inwerkingtreding 1 mei 2018

Hervorming erfrecht
31 JULI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 01/09/2017, bl. 81578
Inwerkingtreding 1 september 2018

Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)
BS 08/09/2017

Nultarief btw juridische eerste- en tweedelijnsbijstand blijft behouden tot 31 december 2017
FOD Financiën 1 september 2017

Mededeling FOD Justitie met betrekking tot de griffierechten
Arrest nr. 13/2017 van het Grondwettelijk Hof –
Vernietiging van de wet van 28 februari 2015 maar behoud van de gevolgen tot en met 31 augustus 2017 – Geen wetgevende hervorming – Tijdelijke toepassing van de oude programmawet van 22 juni 2012
Tarieven vanaf 1 september 2017

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen op 1 september 2017
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 30/08/2017, bl. 81485
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

OMGEVINGSRECHT

Europese Commissie, Mededeling betreffende toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden

TMR 2017/4

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
Nummer 2 – apr-mei-jun 2016-2017
Inhoudstafel

ONDERWIJS

Een kritische analyse van de voorrangsregeling voor Nederlandstaligen in het Brusselse onderwijs
J. Lievens, J. Vernimmen, RW 2017-2018, nr. 3, 16/09/2017, 81

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)
Nummer 4, mrt-apr 2017
Inhoudstafel


BURGERLIJK RECHT

Nieuw erfrecht moet Napoleon doen vergeten
I. Vogelaere, M. Matthijs, Juristenkrant nr. 353, 13/09/2017, 4
31 JULI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 01/09/2017, bl. 81578
Inwerkingtreding 1 september 2018

Voorontwerp huurdecreet: een analyse
Eigenaarsmagazine, nr. 448, sep 2017, 4

Mede-eigendom
- Verdeling van de kosten tussen koper en verkoper van een privatief kavel
Eigenaarsmagazine, nr. 448, sep 2017, 9
- Hervorming wet op de mede-eigendom: voorontwerp goedgekeurd door ministerraad
Eigenaarsmagazine, nr. 448, sep 2017, 17

Escrow-overeenkomst
A. Spruyt, To escrow or not to escrow: that’s the notarial question, Not.Fisc.M. 2017/6, 146

Vernietiging dading bij benadeling bij verdeling
N. Portugaels, Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming, Not.Fisc.M. 2017/6, 163


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Samenwerking tussen rechters
E. Dirix, RW 2017-2018, nr. 4, 23/09/2017, 122

Procederen in het Engels
E. Dirix, RW 2017-2018, nr. 2, 09/09/2017, 42

Deontologie advocaten
M. Ghislain, X. Grognard, E. Thiry, A. Vergauwen, JT N° 6696, 09/09/2017, 493

Eed van tolken nieuwe stijl
B. De Smet, RW 2017-2018, nr. 1, 02/09/2017, 2

Today’s Lawyer
2017, nr. 4, september 2017
Inhoudstafel


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Nieuw insolventierecht sluit beter aan bij socio-economische realiteit
S. Brijs, A. Van Hoe, Juristenkrant nr.353, 13/09/2017, 2
11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11/09/2017, bl. 83100

Verdere actualisering van de regels inzake marktmisbruik
E. Janssens, Balans nr. 790, 15/09/2017, 1

Staatssteun
P. De Bandt, J. Dewispelaere, Wat is staatssteun, wanneer is steun onrechtmatig en wie draagt de risico’s? Een praktijkgerichte terreinverkenning aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie, RW 2017-2018, nr. 2, 09/09/2017,

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
N. Jouant, Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation en Belgique: évolutions, DCCR N° 115, apr-mei-jun 2017, 3

Onlinebeslechting van consumentengeschillen in de EU-lidstaten
H. De Coninck, DCCR N° 115, apr-mei-jun 2017, 65

Mededingingsrecht
Tijdschrift voor Europees en economisch recht, nr. 7-8, jul/aug 2017
Inhoudstafel

De minderheidsvennoot tijdens de vereffening: het vergeten agency-conflict
J. Van Eetvelde, ‘Standpunt’, TRV-RPS 2017/5, 542


FINANCIEEL RECHT

De Belgische garantie voor erkende financiële coöperaties: einde verhaal
R. Houben, , RW 2017-2018, nr. 1, 3
(noot onder Hof van Justitie 21 december 2016)

Misbruik van voorkennis
S. Mees, M. Stuyts, Insider trading anno 2017
TRV-RPS 2017, 523


STRAFRECHT

Potpourri V knutselt aan het beroepsgeheim
T. Balthazar, Juristenkrant nr/ 353, 13/09/2017, 8

Verkeersboeten.be
Bedragen onmiddellijke inning
Nieuwsbrief Auto, nr. 8, sep 2017, 1
www.verkeersboeten.be


FISCAAL RECHT

Hervorming rolrechten: legistieke chaos sinds begin september 2017
JVD, Fiscoloog nr. 1533, 13/09/2017, 1
Tarieven vanaf 1 september 2017

Gegevens uitwisseling FOD Financiën en RSZ
CB, Aanwending belastingtegoeden voor delging RSZ-schulden: startschot, Fiscoloog nr. 1533, 13/09/2017, 3

Ook problemen bij ‘verhuurd’ buitens-lands gelegen onroerend goed
JVD, Fiscoloog nr. 1532, 06/09/2017, 1

Geen vrijstelling voor prestaties onderaannemer bij uitvoer goederen
I. Massin, Fiscoloog nr. 1532, 06/09/2017, 3

Vlaamse schenkbelasting
E. Spruyt, Inbreng ‘ten behoeve van een derde’ in een vennootschap – Kwalificatie als onrechtstreekse schenking voor vrijstelling familiale vennootschap: VLABEL stapt mee in het verhaal, Nieuwsbrief Notariaat nr. 13, weken 35-36 2017, 1
(Vlaamse Voorafgaande beslissing nr. 17018 dd. 21.06.2017)


SOCIAAL RECHT

Grensoverschrijdende detachering: De omzetting van de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU
L. Eliaerts, RW 2017-2018, nr. 4, 23/09/2017, 123

 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken
K. De Backer, CABG, Larcier 2017, 79 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Echtelijke moeilijkheden & de uitkering

J. Tremmery, Larcier 166 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen

B. De Smet, 3e ed., Intersentia 2017, 500 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Opstal

F. Lens, L. Wynant, A. Clabots, D. Melissas, Advocatenpraktijk Burgerlijk Recht, nr. 45, aug 2017, Wolters Kluwer 2017, 42 p.
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Bedrijfsgeheimen: hoe beschermen, wat bij inbreuken? 
M&DSeminars, Sint-Niklaas 19 september 2017
Programma

De aansprakelijkheid van bouwactoren: hoe te verzekeren?

M&DSeminars, 19 september 2017
Programma

Blockchain en Smart Contracts – Impact op de juridische sector
Lexalertonline seminarie donderdag 21 september, 2017 van 12u tot 14u
Programma

Webinar Cybersecurity
M&D Seminars 21 september 2017 
Programma

Bijkantoor/vaste inrichting
  
M&DSeminars, Kontich 21 september 2017
Programma

Actualia overheidsopdrachten
  
M&DSeminars, Kontich 22 september 2017
Programma

Vennootschapsconstructies
 
M&DSeminars, Gent 22 september 2017
Programma

Internationaal juristencongres der Lage Landen "Recht en Taal"

Gezamenlijke activiteit van de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging
De Taalunie is partner van het Internationaal Juristencongres
UAntwerpen 25 en 26 september 2017
Programma

Seminarie aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
 
Larcier opleiding, Gent 26 september 2017
Programma

De dading nader bekeken
M&DSeminars, Gent 26 september 2017
Programma

Internetrecht: recht en digitalisering
M&DSeminars, Sint-Niklaas 27 september 2017
Programma

De geplande hervormingen van het erfrecht
M&DSeminars
28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
03/10/2017 Faculty Club Leuven
17/10/2017 De Jachthoorn Kontich
Programma

Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

Het bewijs in burgerlijke en handelszaken
M&DSeminars, Leuven 29 september 2017
Programma

De burgerlijke maatschap: een analyse van de meest relevante clausules
M&D Seminars, Gent 29 september 2017
Programma

De inning en invordering van socialezekerheidsbijdragen door de RSZ
Larcier opleiding, 3 oktober 2017 (14u - 17u) - 3Square Gent
Programma

E-Commerce
M&DSeminars, Gent 4 oktober 2017
Programma

Marketing voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en accountants: Hoe begin je eraan?
Larcier opleiding 5 oktober 2017 - Sint-Martens-Latem
Programma

Marktpraktijken en consumentenrecht anno 2017
M&DSeminars, Sint-Niklaas 5 oktober 2017
Programma

Jaarlijkse notariële studiemiddag NNK
Maklu-meetings, Rillaar 5 oktober 2017
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

Het nieuwe erfrecht in kort bestek
Vakgroep familierecht balie Antwerpen
Gerechtsgebouw Bolivarplaats Antwerpen, 11 oktober 2017 van 12.00-14.00 uur
Programma zie private luik

Hervorming vennootschapsbelasting - Fiscale begrotingsmaatregelen, de toepassing van het zomerakkoord !
KennisAteliers, Antwerpen: 11/10/2017, Gent: 12/10/2017, Kortrijk: 12/10/2017
Programma

De vennootschap en de echtscheiding
Studieavond Echtelijke Moeilijkheden &
Larcier, Zedelgem 12 oktober 2017
Programma

Kan franchisenemer vrij verkopen via internet? Franchising: recente ontwikkelingen
M&D Seminars, Gent 13 oktober 2017
Programma

Debat Alimentatie
Studieavond Echtelijke Moeilijkheden &
Larcier, Gent 17 oktober 2017
Programma

Lunchcauserie minister van Justitie Geens over de rechtsstaat
Vlaamse Juristenvereniging
Antwerpen 18 oktober 2017
Programma
Indicatieve tabel 2016: kansen en kritiek
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht – ALLIC
UAntwerpen 19 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Lexfin - Updateseminarie Vennootschapsrecht
Larcier, Antwerpen 19 oktober 2017
Programma

Verkoop van vastgoed
Intersentia, TBO studienamiddag, Brugge 19 oktober 2017
Programma

Het nieuwe erfrecht
Intersentia
Di 24 oktober 2017 | Leuven
Di 7 november 2017 | Antwerpen
Vrij 24 november 2017 | Hasselt
Vrij 8 december 2017 | Brussel
Di 12 december 2017 | Kortrijk
Di 19 december 2017 | Gent
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Landpacht

Intersentia, Antwerpen 24 oktober 2017
Programma

Testamenten – 10 topics uit de schaduw gelicht

Lexalert online seminarie 6 november 2017
Programma

Le nouveau “erfrecht” est arrivé !

Lexalert online seminarie 9 november 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studieavond VERKOPINGEN MET HANDELINGSONBEKWAMEN, AFWEZIGEN, ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN
Larcier opleiding, 16 november 2017 - Klokhof Loppem
Programma

De contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

De gewaarschuwde koper: Informatieverplichtingen en sanctiemechanismen in het omgevingsrecht
Larcier, Gent 21 november 2017
Programma

Masterclass SAMENWONEN
Larcier opleiding, 23 november 2017 - Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma

Elektronische procesvoering in burgerlijke zaken
Larcier opleiding, Kontich 7 december 2017
Programma
 
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be