Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Mei 2017 nr. 20
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Beroepingswerk: Uitnodiging
 
Wie is jouw idool?
 
Vitame G mag verder groeien
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Deel je leven, Iona pelgrimage
 
Vluchtelingen en sterke punten
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Iedere zondag weer, leer ik geloven
 
 
Zondag 21 mei, viering met avondmaal
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
Sterretjes
Jogchum en Bea Kooi doen verslag met nieuwe eigen foto's.
 
Lentemarkt
Op zaterdag 20 mei is er een lentemarkt rond de Grote Kerk.
 
Zaterdag 10 juni gaan we de tuin rond kerk tip top in orde maken. Komen jullie ook? Om 09.00 uur staat de koffie/thee klaar.
 
Zaterdag 24 juni is er dé bazaar van 2017, in de Bethlehemkerk met kunst, kitch, curiosa, boeken, speelgoed enz..
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 19 mei
Catechese voor tieners en ouders over hun idool!
 
Dinsdag 23 mei
 
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Avond ‘Weg van leven’

Donderdag 25 mei
ds. Gerard Kansen Hemelvaartsdag

Zondag 28 mei
ds. Magda Hazeleger
 
SAVE THE DATEs!
 
Zondag 28  mei
Uitnodiging kerkenraad Beroepingswerk
Zaterdag 24 juni
Bazaar in de Bethlehemkerk
 

Zondag 21 mei

Johannes 16: 23b-30

Vraag het maar!

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de Vader alles kunnen vragen – hij zal het ze geven. In de kerk bidden we elke zondag opnieuw. We bidden voor onszelf, voor de mensen uit onze omgeving, maar ook voor mensen op andere plekken in de wereld die we helemaal niet kennen. We geloven dat God al die gebeden hoort.
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Beroepingswerk: uitnodiging
 
  
De wijkkerkenraad nodigt u van harte uit op zondag 28 mei van 11.30-12.30.
 
We zullen u informeren over het proces en met elkaar praten over het beroepingswerk. Uw inbreng is daarbij belangrijk.
Als u niet in de gelegenheid bent, bent u welkom op dinsdagavond 6 juni tussen 20.00-21.00 in de kerk.
 
Alle tips, vragen en suggesties zijn altijd welkom via de scriba: scriba@bethlehemkerk.nl
 
De wijkkerkenraad
 
Wie is jouw idool?
 
Vrijdag 19 mei: tieners en ouders over het thema 'wie is mijn idool?

Komende vrijdag 19 mei hebben we een
catecheseavond voor jongeren en hun ouders samen.
Na ruim een uur rond het thema ‘wie is mijn
idool’ hebben de jongeren hun stercafé en praten de ouders nog na.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitamine G mag verder groeien
 
 
Het vervolgplan van Vitamine G is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. In het plan is onder meer opgenomen dat Vitamine G een activiteit wordt van de Protestantse gemeente te Hilversum (PGH).
Vitamine G wordt als pioniersplekfinancieel ondersteund door de Protestantse Kerk (PKN). De komende drie jaar wordt deze steun volledig afgebouwd, daarna moet Vitamine G op eigen benen kunnen staan.
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel je leven: Iona pelgrimage
 
In het kader van ons jaarthema "Deel je leven" gaat een groepje gemeenteleden een week lang meeleven met de Iona Community.
 
We vertrekken vrijdagochtend in alle vroegte en komen als het goed is zaterdag 27 mei aan het eind van de middag weer in Nederland.
 
 
 
 
 
Sterke punten en vluchtelingen
 
 
 
Tijdens ‘Midden in het leven’ op vrijdag 9 juni zijn deze keer de gespreks-onderwerpen “Vluchtelingen” en “Sterke punten, wat zijn ze en wat doe je er mee”.
 
We starten om 19.00 uur met American Dinner.
Opgeven uiterlijk woensdag 7 juni via het mailadres middeninhetleven@
 
Geef dan ook op wat je in wilt brengen voor de maaltijd of voor de borrel na afloop zodat we e.e.a. kunnen afstemmen.
 
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Zoek je kunst, kitsch, curiosa, kom dan zaterdag 24 juni naar de bazaar in de Bethlehemkerk.
 
In de kerk kun je van 10:00 tot 16:00 terecht voor tweedehandsboeken, speelgoed, kleine snuisterijen, cd’s maar ook voor vintage kleding en plantjes. 
 
Inbrengen goederen
Heb je spullen die je graag wilt geven voor de rommelmarkt? Dan nemen we die graag in ontvangst op donderdag 22 juni of vrijdag 23 juni tussen 18:00 en 20:00 in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Iedere zondag weer, leer ik geloven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestants zijn volgens ds Jurjen Zeilstra: 'God de eer geven en aan de mensen de ruimte.'
De bijbel is voor mij het Woord van God. Daar bedoel ik niet mee een massieve set voorschriften. In al hun vreemdheid bevragen oude teksten mijn schijnbare vanzelfsprekendheden.
 In al mijn verwarring kan ik mijn moeilijkste vragen stellen aan die oude verhalen. Ik voel mij door de antwoorden die ik vind, heilzaam ontregeld. Zonder oplossingen ben ik onderweg en kom ik telkens weer andere mensen tegen. Een goed geloof is daarbij voor mij geen afgerond setje antwoorden, maar een aangevochten geloof
 
Geloof in kerkruimte
 
Steeds meer gemeenten verkopen hun kerkgebouw aan een gemeente van christenen met een migratieverleden. Dat levert financieel misschien niet altijd het meeste op, maar het geeft wel meer voldoening dan het verkopen aan 'een willekeurige hoogste bieder'.
 
Een boek over de kansen en valkuilen van het gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen.
 
De boekpresentatie "Kerken Delen' is op 31 mei a.s. aan ds. René de Reuver.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl